Arrow Electronics, Inc.

Network and Security

Rätt kombination av nätverk och säkerhet är avgörande för ditt företag, eftersom företag fortsätter sin resa till global digital transformation. Det mest omfattande utbildningserbjudandet för NetSec tillhandahålls av Arrow ECS Education med en stor utbildningskatalog för NetSec-leverantörer.

  • Baserat på din kunskap och granskningen av de viktigaste säkerhetsfunktionerna som finns i alla våra utbildningserbjudanden kommer du att bättre kunna förstå din roll som nätverks- och säkerhetsexpert och att hantera dina målarkitekturer optimalt på ett säkert sätt.
  • Med våra nätverk och säkerhets-kurser kommer du att kunna optimera dina investeringar i dina verktyg och tillämpa en styrning anpassad till din organisation.
  • Att tillämpa kunskap för att lösa verkliga operativa problem är hjärtat i vårt Nätsäk-erbjudande.

Examine the catalogue of Network and Security training provided by Arrow ECS delivers to enhance your approach and skills.

NetSec banner