Arrow Electronics, Inc.

COBOL från grunden

CODE: CBL_AP15

LENGTH: 40 Hours (5 days)

PRICE: kr34 500,00

Objectives

Kunna skriva COBOL batchprogram som innehåller de vanligaste språkelementen.

Audience

Kursen vänder sig till blivande COBOL-programmerare.

Prerequisites

Grundläggande kunskaper i programmering är önskvärda.

Programme

- Introduktion till COBOL-programmering
Programmering översikt, applikationsutveckling, COBOL i grunden, COBOL-versioner, strukturerad programmering, programexempel.
 
- COBOL-språkets grunder
Grundläggande struktur, kodningsformat, Divisioner.
 
- Variabler och konstanter
Variabler, gruppering, deklarationer, redigering, konstanter.
 
- Beräkningar och aritmetik
Add, Subtract, Divide, Multiply, Compute.
 
- Flytta och redigera
Flytta dataelement, flytta dataelement i strukturer, flytta hela strukturer, flytta motsvarande element, skapa strängar.
 
- Paragrafer och slingor
Paragrafer, Out-Of-Line Perform, In-Line Perform.
 
- Villkor och utvärderingar
Enkla villkor, sammansatta villkor, If-Then-Else-End-If, Evaluate, villkorsvariabler.
 
- Tabeller och strukturer
Omdefinition, deklarera tabeller, initiera tabeller, referera tabeller, tabeller i tabeller.
 
- Sekvensfiler
Select, File Description, Open-Close, Read, Write.
 
- Indexerade filer
Select, File Description, Open-Close, Read, Write.
 
- Söka i tabeller
Deklarera tabeller, initiera tabeller, söka tabeller.
 
- Lagringsformer
Alfanumeriskt, numeriskt, teckenformat, decimalt, binärt, m.m.
 
- Subprogramanrop
Huvudprogram, subprogram, parameteröverföring, exekveringsparametrar, inbakade program.
 
- Inbyggda funktioner
Syntaxregler och användning, datum- tid- och sträng-funktioner.
 
- Övningar
Kursen innehåller flera små programmeringsövningar i samband med genomgång av de olika kursavsnitten, men har också en mer omfattande programmeringsövning som omfattar kursens samtliga teoriavsnitt. 

Options

Kursen är ej plattformsberoende.
 
Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Session Dates