Arrow Electronics, Inc.

Bättre COBOL

CODE: CBL_AP17

LENGTH: 24 Hours (3 days)

PRICE: kr19 500,00

Description

Kursen vänder sig till COBOL-programmerare, som inte har arbetat med programmering under en tid och vill aktualisera, förbättra och bekräfta sina vilande kunskaper i COBOL. Kursen vänder sig inte till de som arbetar dagligen med COBOL-programmering.

Objectives

 

  Audience

  Kursens huvudmål är att ge deltagarna :

  • kunskaper om COBOL-språkets uppbyggnad och struktur.
  • kunskaper om utökningar genom COBOL –85 standarden.
  • kunskaper om utökningar genom tillägg till standarden –89.
  • kännedom om COBOL 2002 standarden.

   Prerequisites

   Kunskaper om COBOL-programmering.

   Programme

     • Bakgrund och standard
      Från 1959 till 2016.
     • COBOL-språkets grunder
      Grundläggande struktur, kodningsformat, Environment Division, Input-Output Section, Configuration Section, Data Division, Linkage Section, Working-Storage Section, Local-Storage Section, Procedure Division etc.
     • Variabler och konstanter
      Variabler, gruppering, deklarationer, redigering, konstanter.
     • Beräkningar och aritmetik
      Add, Subtract, Divide, Multiply, Compute.
     • Flytta och redigera
      Flytta dataelement, flytta dataelement i strukturer, flytta hela strukturer,
      flytta motsvarande element, skapa strängar, initiera strängar.
     • Paragrafer och slingor
      Paragrafer, Out-Of-Line Perform, In-Line Perform.
     • Villkor och utvärderingar
      Enkla villkor, sammansatta villkor, If-Then-Else-End-If, Evaluate,
      villkorsvariabler.
     • Tabeller och strukturer
      Omdefinition, deklarera tabeller, initiera tabeller, referera tabeller,
      tabeller i tabeller.
     • Sekvensfiler, Indexerade filer
      Select, File Description, Open-Close, Read, Write.
     • Mera om tabeller
      Deklarera tabeller, initiera tabeller, seriell sökning, binär sökning.
     • Lagringsformer
      Alfanumeriskt, numeriskt, teckenformat, decimalt, binärt, Comp, Comp-3, Comp5,.. 
     • Subprogramanrop
      Huvudprogram, Subprogram, Parameteröverföring, Exekveringsparametrar, Nästlade program, Direct Contained Program, Indirect Contained Program, Common Program Attribute, Local vs. Global Data, External Data, Initial Program Attribute.
     • Inbyggda funktioner
      Syntaxregler och användning, datum- tid- och sträng-funktioner: Gregorian Date, Julian Date, Integer Date, Integer-Of-Date, Date-Of-Integer, Integer-Of-Day, Day-Of-Integer, Date-To YYYYMMDD,m.fl.
      Stränghantering: Length, Lower-Case, Upper-Case, Reverse, m.fl.
     • Sortering
      Översikt, Sort-procedurer, Release, Return…
     • Adresser och Pekare
      Basadresser, Tilläggsadresser, Address Of, Pointer, Set.
     • Language Environment, LE
      Översikt, Callable Services, Call Syntax
     • Cobol-2002
      Syntaxregler, Datatyper, Exit, Dynamiska tabeller, Validering, Initiering, Villkorad kompilering, Egna funktioner, m.m.
     • DL/I programexempel.
     • DB2/SQL programexempel.
     • Övningar
      Kursen innehåller olika övningar, där varje övning består av ett flertal uppgifter för att prova/använda olika konstruktioner och språkelement.

   Session Dates