Arrow Electronics, Inc.

COBOL Boot Camp

CODE: CBL_CB01

LENGTH: 200 Hours (25 days)

PRICE: kr110 000,00

Description

Grundutbildning för blivande COBOL-programmerare i z/OS-miljö.

Äntligen – en komplett schemalagd COBOL-utbildning

25 intensiva och utmanande dagar.

Grundutbildning för blivande COBOL-programmerare i z/OS-miljö.

Denna utbildning ger dig kunskaper och färdigheter i COBOL och databas-programmering som gör att du enkelt kan arbeta som programmerare i IBM z/OS-miljö. Under 25 dagar kommer teori att blandas med praktik på ett pedagogiskt effektivt sätt. Utbildningen skiljer sig från längre yrkesinriktade utbildningar på så sätt att du arbetar hela tiden i z/OS utvecklingsmiljö, men framför allt att du på relativt kort tid utbildas till en produktiv programmerare.

Kursledarna har lång erfarenhet av utbildning i miljön, vilket borgar för hög kvalitet. Dom guidar dig med entusiasm genom utbildningens samtliga moment.

Programme

Kursen innehåller nedanstående delkurser, där du kan klicka på [visa] för att se innehållet i respektive delkursmoment. Utöver de separata delkursernas övningar har denna totala utbildning ytterligare programmeringsövningar och praktikfall.

  • z/OS med TSO/ISPF från grunden [visa]
  • COBOL från grunden [visa]
  • z/OS JCL och Utilities från grunden [visa]
  • DL/I programmering från grunden [visa]
  • DB2 programmering workshop
  • Programstrukturering, JSP – en orientering
  • Informationsmodellering – en orientering
  • Programmeringsövningar i COBOL med sekventiella och indexerade filer
  • Programmeringsövningar i COBOL med DL/I-databaser
  • Programmeringsövningar i COBOL med DB2 tabeller

Session Dates