Arrow Electronics, Inc.

DL/I programmering från grunden

CODE: CBL_DB15

LENGTH: 24 Hours (3 days)

PRICE: kr16 500,00

Description


Kursen vänder sig till COBOL-programmerare som skall använda DL/I-databaser.

Objectives

 

Audience

Kunna skriva COBOL batchprogram som innehåller de vanligaste anropen för
att läsa, skapa, radera och förändra data i en DL/I-databas.

Prerequisites

Kunskaper i COBOL motsvarande innehållet i kursen COBOL från grunden.

Programme

 • Introduktion till DL/I
  Översikt av program- och databasmiljö.
 • Databasbeskrivningar, DBD
  Översikt av segment, fält, nyckelbeskrivningar m.m.
 • Program Specification Block, PSB, Program Communication Block,
  PCB

  En beskrivning av programmets kommunikationsarea till DL/I,
  statuskoder, key feedback area m.m.
 • Applikationsprogrammets uppbyggnad
  Linkage Section, Procedure Division.
 • Hierarkiska strukturer
  Förälder-barn förhållande, hierarkisk sekvens, navigering i den
  hierarkiska sekvensen.
 • Databasåtkomst
  Beskrivning av läsande och skrivande databasanrop samt statuskoder
  som bör beaktas.
 • Segment Search Argument, SSA
  Okvalificerade och kvalificerade sökargument.
  Logiska operatorer.
 • Funktionskoder
  En översikt av vanliga funktionskoder och deras användningsområden.
 • Kommandokoder
  En översikt av vanliga kommandokoder och deras användningsområden.
 • Övningar
  Kursen innehåller flera små programmeringsövningar i samband med
  genomgång av de olika kursavsnitten, men har också en mer omfattande
  programmeringsövning som omfattar kursens samtliga teoriavsnitt.

Session Dates