Arrow Electronics, Inc.

z/OS JCL och Utilities från grunden

CODE: CBL_OS60

LENGTH: 32 Hours (4 days)

PRICE: kr26 500,00

Objectives

Kunna skriva och används JCL för att exekvera olika typer av program, kunna göra olika databeskrivningar med JCL, kunna skriva egna procedurer som använder parametrar, känna till och kunna använda vissa grundläggande Utilityprogram.

Audience

Kursen vänder sig till alla som behöver lära sig använda JCL, JCL-procedurer och Utilities, t.ex. programmerare, systemövervakare samt systemtekniker.

Prerequisites

Kunskaper motsvarande kursen z/OS med TSO/ISPF från grunden.

Programme

- Introduktion till JCL
z/OS infrastruktur, z/OS enheter och datalagring, program och tillämpningar, Job Entry Subsystem (JES), Job Control Language (JCL).
 
- JCL grunder
Format, parametrar, JOB-, EXEC- och DD-uttryck.
 
- Databeskrivningar
Parametrar, DD, VTOC, DSCB, bakåtreferens, temporära dataset.
 
- Utilities I
Introduktion, utility program, control statements, IEBGENER, IEBPTPCH, IEHLIST, IDCAMS m.fl.
 
- Villkorsuttryck
Cond, IF/THEN/ELSE/END IF.
 
- Filer och dataset
Format, databeskrivningar, data control block (DCB), datasetorganisation, bibliotek, VSAM, Storage Management Subsystem.
 
- Generationsdataset
Bakgrund, generation data group,GDG, datasetnamn, skapa GDG, lista information, använda, ändra.
 
- Procedurer
Översikt, in-stream procedurer, katalogiserade procedurer, förändra procedurer, symboliska parametrar, privata procedurbibliotek, includemedlemmar.
 
- Utilities II
IEBGENER, IEBCOPY, IEHLIST, Sort/Merge, m.fl
 
- Övningar
Kursen innehåller övningar i samband med varje kursavsnitt, där varje övning innehåller ett flertal övningsuppgifter.

Options

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Session Dates