Arrow Electronics, Inc.

DevOps

För att påskynda digitaliseringen krävs nya metoder för design och hantering av applikationer. Behendigheten som nu integreras i de olika lagren av IT kräver att alla team följer några av dessa metoder.

Framgångsrika mjukvaruorganisationer använder Agile & DevOps-initiativ för att skapa en kultur av kontinuerlig leverans över hela organisationen (över team, avdelningar, leverantörer etc.). Dessa driver affärsresultat som gör det möjligt för produkter att flöda till kunder med order av högre hastighet, kvalitet och säkerhet.

Eftersom containrar och Kubernetes antas i produktion måste DevOps-team gå utöver bildsökning. Användningsfall som runtime-säkerhet, nätverkssynlighet och segmentering, incidenthantering och efterlevnad blir prioriteringar när din Kubernetes säkerhetsram mognar. Implementering av Zero Trust nätverkssäkerhet är ett måste för att förhindra sidorörelse, men var börjar du?

Examine the catalogue of DevOps training provided by Arrow ECS delivers to enhance your approach and skills.

DevOps banner