Arrow Electronics, Inc.

Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions

Kod: MCS_AZ-400T00

Czas trwania: 5 day(s)

Cena netto: zł4 200,00

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobeda wiedze i umiejetnosci potrzebne do projektowania oraz implementowana procesów DevOps (Development and Operation ). Celem DevOps jest osiagniecie synergii pomiedzy dzialami wytwarzania oprogramowania(Dev) i zarzadzania systemami(Ops), dzieki czemu zmniejszone zostaja koszty oraz skrócony czas wytworzenia produktu koncowego.

Wymagania wstępne

Uczestnicy powinni miec doswiadczenie w pracy z platforma Azure  w zakresie jej administrowania oraz tworzenia opartych o nia rozwiazan. Ponadto powinni znac zagadnienia zwiazane z kontrolowaniem wersji, metodyka Agile.

Program szkolenia

Planowanie DevOps
                Transformacja planowania
                Wybór projektu
                Struktura zespolu
                Migracja do Azure DevOps
Kontrolowanie wersji – pierwsze kroki
                Co oznacza kontrola wersji
                Zalety kontrolowania wersji
                Typy systemów kontroli wersji
                Wprowadzenie do Azure Repos
                Wprowadzenie do GitHub
                Migracja z Team Foundation Version Control (TFVC) do Git w Azure Repos
Zarzadzanie dlugiem technicznym
                Identyfikowanie dlugu technicznego
                Wspóldzielenie wiedzy w zespole
                Modernizacja srodowisk programistycznych poprzez Codespace
Uzywanie Git dla Enterprise Repo
                Jak ustrukturyzowac Git Repo
                Rozgalezienia Git – przeplywy pracy
                Pobierane zadania w Azure Repo
                Dlaczego warto dbac o Git Hooks
                Rozwijanie wewnetrznego zródla
                Zarzadzanie repozytoriami Git
Konfigurowanie potoków Azure     
                Koncepcja potoków w DevOps
                Potoki Azure
                Ewaluacja uzycia agentów hostowanych i samoobslugowych
                Pule agenta
                Potoki i wspólbieznosc
                Azure DevOps i projekty Open Source (projekty publiczne)
                Potoki YAML a Visual Designer
Implementowanie Ciaglej Integracji (CI) przy pomocy potoków Azure
                Podstawy Ciaglej Integracji
                Implementowanie strategii budowania
                Integracja z potokami Azure
                Integracja zewnetrznej kontroli wersji z potokami Azure
                Instalacja agentów samoobslugowych
Zarzadzanie konfiguracja aplikacji i danymi wrazliwymi
                Wprowadzenie do bezpieczenstwa
                Implementowanie bezpiecznego procesu tworzenia
                Dane konfiguracyjne aplikacji
                Zarzadzanie danymi wrazliwymi, tokenami i certyfikatami
                Integracja z systemami zarzadzania tozsamoscia
                Implementowanie konfiguracji aplikacji
Implementowanie ciaglej integracji z GitHub Actions
                GitHub Actions
                Ciagla integracja z GitHub Actions
GitHub Actions – zabezpieczanie wrazliwych danych
Projektowanie i implementowanie strategii zarzadzania zaleznosciami

                Zaleznosci w pakietach
                Zarzadzanie pakietami
                Migracja i konsolidacja artefaktów
                Bezpieczenstwo pakietu
                Implementowanie strategii wersjonowania
Projektowanie strategii wydania
                Wprowadzenie do ciaglego dostarczania (CD)
                Strategia wydan – rekomendacje
                Budowanie wysokiej jakosci potoku wydan
                Wybór narzedzia do zarzadzania wydaniami
Implementowanie ciaglego wdrazania przy pomocy potoków Azure
                Tworzenie potoku wydan
                Tworzenie i konfigurowanie srodowisk
                Zarzadzanie i modularyzacja zadan i szablonów
                Konfigurowanie zautomatyzowanej integracji oraz automatyzacja testów funkcjonalnych
Implementowanie odpowiedniego wzorca wdrazania
                Wprowadzenie do wzorców wdrazania
                Implementowanie wzorca wdrazania Blue-Green
                Feature Toggles

     Canary Releases
     Dark Launching
     AB Testing
     Progressive Exposure

Zarzadzanie infrastruktura i konfiguracja przy pomocy narzedzi Azure
                Infrastruktura jako zarzadzanie kodem i konfiguracja
                Tworzenie zasobów Azure przy pomocy szablonów ARM
                Tworzenie zasobów Azure przy pomocy Azure CLI
                Automatyzacja w Azure  z DevOps
                Pozadana konfiguracja stanu - Desired State Configuration (DSC)
Infrastruktura firm trzecich jako narzedzia kodu dostepne w Azure

     Chef
     Puppet
     Ansible
     Terraform

Zarzadzanie kontenerami przy pomocy Dockera
                Implementowanie strategii budowania kontenerów
                Docker - implementowanie budowania wieloetapowego
Tworzenie i zarzadzanie infrastruktura  uslugi Kubernet               

     Azure Kubernetes Service
     Kubernete - narzedzia
     Integracja AKS z potokami

Implementowanie informacji zwrotnych dla zespolu developerów
                Implementowanie narzedzi do sledzenia uzycia systemu i funkcjonalnosci
                Konfigurowanie routingu dla raportu usterek aplikacji mobilnych
                Tworzenie graficznej prezentacji monitoringu i statusu
                Integracja i konfiguracja systemu zglaszania usterek
Implementowanie mechanizmu systemu informacji zwrotnej
                Witryna inzynierii niezawodnosci
                Projektowanie pomiaru poziomu satysfakcji uzytkowników koncowych
                Projektowanie procesów zbierania i analizowania informacji zwrotnej od uzytkowników
                Projektowanie procesów automatyzacji analityki aplikacji
                Zarzadzanie alertami
                Retrospectywy Blameless oraz Just Culture
Implementowanie bezpieczenstwa w projektach DevOps
                Bezpieczenstwo potoków
                Azure Security Center
Sprawdzanie poprawnosci podstaw kodu pod katem zgodnosci
                Programy Open – Source
                Zarzadzanie zasadami bezpieczenstwa i zgodnosci
Integracja skanowania licencji i luk w zabezpieczeniach

Terminy

We also offer sessions in other countries