Arrow Electronics, Inc.

DevOps

Przyspieszenie cyfryzacji wymaga nowych metod projektowania i zarządzania aplikacjami. Elastyczność, teraz zintegrowana z różnymi warstwami IT, wymaga od wszystkich zespołów przestrzegania niektórych z tych metod.

Odnoszące sukcesy organizacje stosują inicjatywy Agile i DevOps, aby stworzyć kulturę ciągłości informacji w całej organizacji (między zespołami, działami, dostawcami itp.), która bezpośrednio wpływa na wyniki biznesowe, umożliwiając przepływ produktów do klientów z większą szybkością, najwyższą jakością i z zachowaniem bezpieczeństwa.

Ze względu na to, że kontenery oraz Kubernetes są wdrażane w środowiskach produkcyjnych, zespoły DevOps muszą poznać nowe elementy i mechanizmy bezpieczeństwa. Sprawdzanie bezpieczeństwa środowiska, odpowiednia segmentacja sieci, reagowanie na incydenty oraz weryfikacja zgodności stają się priorytetami w miarę rozwoju struktury opartej o Kubernetes. Wdrożenie zabezpieczeń sieciowych Zero Trust jest koniecznością. Pytanie jednak od czego zacząć?

Zapoznaj się z katalogiem szkoleń DevOps i poszerz swoje umiejętności.

DevOps banner