Arrow Electronics, Inc.

Certifikovaná školení v učebně nebo virtuálně?
Vaše volba...
U nás to jde!

Jsme rádi, že vás již můžeme opět přivítat i v našich učebnách osobně.

Podmínky pro vstup:
> osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo 
> osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
> osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že 
•    od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
•     od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
•    od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
> osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
> musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19

Vyhrazujeme si právo změnit školení jen na virtuální dle aktuálního dění a nařízení vlády.

Pro vaši bezpečnost jsme přizpůsobili naše prostory pro maximální možné pohodlí během výuky!

Vše o virtuální výuce zde.

 • Rozestupy, kapacita

  Kapacita i rozestupy v našich učebnách jsou přizpůsobeny dle aktuálního opatření.

 • Respirátory / nanoroušky k ochraně nosu a úst

  Ochrana nosu a úst ve vnitřních prostorech dle aktuálního opatření. 

 • Dezinfekce rukou

  Dezinfekce jsou připraveny v prostorách Arrow.

 • Oběd

  Ke školení obdržíte stravenky, na oběd můžete zajít do místní restaurace.

 • Pravidelná dezinfekce

  Prostory včetně zařízení jsou pravidelně dezinfikovány.

 • Odpovědnost je na každém z nás!

  Opatrujme své zdraví.