Arrow Electronics, Inc.

eLearning možnosti v Arrow

od předních producentů

eLearning možnosti v Arrow

Výhody eLearning kurzů

K dispozici 24/7, efektivní, mobilní, s okamžitou zpětnou vazbou. Obsahují prezentace, e-materiály, kontrolní otázky, testy a laby.

eLearning vzdělávání kdykoliv a kdekoliv

Online odborné IT kurzy umožňují nezávislost na místě a čase dle Vaši dostupnosti a pohodlí. Vzdělávat se tak můžete z práce, domova nebo třeba i z chaty!

Self-Paced znamená možnost zvolit si studium dle  vlastního postupu a tempa. Při volbě tohoto typu výuky nejste vázáni konkrétním datem a nemusíte se spoléhat na několik dalších účastníků ani na instruktora, aby se kurz uskutečnil.

Přednášky lze absolvovat libovolněkrát

Na rozdíl od výuky ve třídě máte při online učení neomezený počet přístupů k obsahu.

To je velmi přínosné zejména pro opakování učiva při přípravě na zkoušku.

Rychlé dodání i zahájení lekcí

Studie ukazují, že čas učení formou eLearning se zkracuje na 25–60 % oproti času při tradičnímu učení. Proč?

  • Díky rychlejšímu zahájení lekcí i jejich shrnutí.
  • Žáci si rychlost učení určují sami, nejsou omezování rychlostí celé skupiny.
  • Úsporou nákladů za cestování do školících center. Odpadají I časové prostoje.
  • Studenti si mohou zvolit studovat jen konkrétní oblast, aniž by museli procházet všechny jednotlivé oblasti.
Snížení výdajů

Elektronické vzdělávání je ve srovnání s tradičními formami výuky výrazně levnější, protože se snižují náklady na lektora, cestování i případné ubytování.

Efektivita

eLearning má pozitivní vliv na ziskovost organizace. Usnadňuje pochopení obsahu a jeho vstřebání:

  • Výsledkem jsou lepší výsledky při certifikacích, testech nebo jiných typech hodnocení.

  • Vyšší počet studentů, kteří "prospěli" nebo "zvládli".

  • Lepší schopnost učit se a zavádět nové postupy nebo znalosti na pracovišti.

  • Udržení znalostí po delší dobu.

Nabídka eLearning kurzů našich producentů:

 

IBM eLearning

 

VMware eLearning

 

Microsoft eLearning