Arrow Electronics, Inc.

Legislativní informace

Copyright – autorská práva

Není-li uvedeno jinak, autorská práva na všechny materiály a informace, kterých se mohou autorská práva týkat, uváděné na těchto webových stránkách, vlastní  společnost Arrow ECS. V míře, ve které má společnost Arrow ECS právo disponovat příslušnými materiály bez kompenzace jiným subjektům a s výjimkou materiálů nebo informací konkrétně poskytovaných za jiných podmínek, vám Arrow povoluje kopírovat nebo jinak stahovat informace a materiály (včetně související grafiky) z těchto webových stránek, a to za těchto podmínek:•    Materiály jsou určeny pouze pro vaši interní a nekomerční potřebu.
•    Jakákoliv kopie materiálů nebo jejich část musí obsahovat informaci o autorských právech specifikovaných na webových stránkách.

Bez předchozího písemného povolení ze strany Arrow ECS není povoleno kopírovat nebo zobrazovat jakoukoliv část obsahu webových stránek za účelem redistribuce jiným subjektům pro komerční účely. Dokumenty umístěné na  webové stránky společností Arrow ECS mohou obsahovat další oznámení o vlastnictví autorských práv nebo popisovat produkty, služby, procesy či technologie vlastněné společností Arrow nebo jiným subjektem. Nic ze zde uvedeného nelze považovat implicitně, na základě zásady estoppel nebo jiného předpokladu za povolení uživateli k použití autorského práva, ochranné známky, patentu nebo jiného duševního vlastnictví společnosti Arrow nebo jiného subjektu. 

Trademark – Ochranné známky

Název a logo Arrow ECS Education a všechny související názvy produktů a služeb, průmyslové vzory a slogany jsou obchodními značkami, značkami služeb nebo ochrannými známkami společnosti Arrow ECS a nelze je žádným způsobem používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Arrow ECS. Další značky produktů a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Realizace webových stránek

Tyto webové stránky vytvořil: Arrow Electronics, Inc.