Arrow Electronics, Inc.

Způsob výuky v Arrow

delivery formats banner

Ve společnosti Arrow Education chápeme, že jeden způsob výuky není vhodný pro všechny.
Chceme se přizpůsobovat vašim konkrétním potřebám.
Níže najdete aktuální možnosti školení a výuky.

Plánovaná veřejná školení

Každý z nás má jiné představy a požadavky, a proto obsahuje naše nabídka standardních školení řadu kurzů vyhovujících širokému spektru požadavků – od těch nejzákladnějších až po úzce specifikované.

U školení vám nabídneme více termínů konání s možností absolvovat kurzy ve 20 evropských zemích. Standardní školení jsou samozřejmě založena na certifikovaných a neustále aktualizovaných osnovách.

Jednou z výhod našich školení je také možnost výměny zkušenosti a názorů mezi účastníky školení z různých prostředí a s tím související předávání zkušeností a know-how.

Školení na míru

Školení na míru jsou školení exkluzivně pro vás, promyšlená a vytvořena do posledního detailu dle vašich požadavků. Mohou se uskutečnit v našich učebnách, v sídle vaší firmy nebo na jakémkoliv jiném vhodném místě (např. hotel).

Přizpůsobení školení vašim potřebám ještě více zvýší efektivitu školení. U školení na míru máte 100% jistotu, že se v kurzu odrazí vaše reálné požadavky na odborné zaměření a že kurz splní vaše očekávání. Zašlete nám svou představu o osnově školení, místu konání, počtu účastníků a termínu a my vám školení \"ušijeme\" na míru. Osnovu si také můžete nadefinovat z již existujících osnov školení nebo přesně dle vlastního zadání.

Virtuální školení

Učte se z pohodlí domova nebo kanceláře a získejte všechny výhody školení vedeného lektorem a navíc ušetříte náklady za cestování.


Jste propojeni s učebnou v některém z mnoha školicích center společnosti Arrow v Evropě, s plným zvukovým a obrazovým připojením pomocí webového softwaru pro školení.
Slyšíte naživo instruktora i ostatní studenty v učebně.
Plně se zapojujete do diskuzí a doptáváte se přímo, nebo prostřednictvím soukromého chatu posíláte dotazy jen instruktorovi.
Pro praktická cvičení využíváte při školení virtuálních labů v Arrow Education nebo cloud learning centra využívající připojení k internetu, zcela nezávislé na výkonu počítače nebo nainstalovaných programů.

Více informací zde

Online eLearning

E-learning jako Self-paced / On-Demand je vítán nejen mezi studenty, ale i u organizací, které chtějí svým zaměstnancům nabídnout školení.

Dnešní studenti chtějí relevantní, mobilní a přizpůsobitelný obsah!

Online e-learning pro každého.

Online vzdělávací kurzy jsou vhodné pro všechny ať jste v kanceláří nebo doma v čase, který vám vyhovuje, v závislosti na vaší dostupnosti a pohodlí.

K tématům se můžete libovolně vracet.

Na rozdíl od prezenční výuky máte v době online kurzu neomezený přístup k obsahu.

To je zvláště žádané v době přípravy na zkoušku.

Levnější

Studie ukazuje, že čas potřebný k naučení je zkrácen o 25%-60% z toho, co je vyžadováno v tradičním učení. Proč?

  • Rychlejší zahájení a ukončení lekce
  • Studenti se řídí vlastní rychlosti učení namísto přizpůsobování se rychlosti celé skupiny
  • Bez nutnosti cestování
  • Možnost studovat jen konkrétní témata kurzu

Reduced Costs.

e-Learning je levnější ve srovnání s tradičními formami učení, protože má nižší náklady za školitele, cestování, materiály a ubytování.

Efektivnější

e-Learning má pozitivní vliv na ziskovost organizace díky rychlému a snadnému přístupu ke znalostem:

  • Ve výsledku mají účastníci lepší skóre při certifikacích, testech nebo jiných typech hodnocení
  • Vyšší počet zaměstnanců, kteří dosáhnou úrovně „mastery“
  • Zvýšená schopnost učit se a implementovat nové procesy nebo znalosti na pracovišti
Delivery Formats logo