Arrow Electronics, Inc.

Privacy Policy

 

 

Tyto podmínky jsou účinné ke dni 31. prosince 2019. Předchozí zásady jsou k dispozici zde

 

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost Arrow Electronics Inc. („Arrow,” „my,” „naše” nebo „nás”) získává, používá a sdílí informace o vás prostřednictvím námi provozovaných webových stránek nebo mobilních aplikací, které vám umožňují přístup k těmto zásadám ochrany osobních údajů (dále jen „webové stránky“), prostřednictvím našich stránek sociálních sítí (naše „stránky sociálních sítí“) jakož i prostřednictvím e-mailových zpráv, které vám můžeme zasílat a které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (společně, včetně webových stránek, našich stránek sociálních sítí, dále jen „služby”).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na shromažďování údajů offline ani jinak mimo naše služby (s výjimkou případů popsaných v sekci 14, pokud není uvedeno níže nebo ve chvíli získávání informací jinak). Používáním našich služeb souhlasíte s našimi podmínkami použití. Souhlasem s těmito zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte s našimi postupy shromažďování, používání, zveřejňování a dalšími aktivitami popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud s nimi nesouhlasíte, přestaňte služby používat a odinstalujte si aplikaci.

Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.arrow.com/en/legal/privacy-policy.

Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky Arrow ECS, a.s. https://www.arrow.com/ecs/cz/o-n%C3%A1s/gdpr/

„Osobní údaje” jsou informace, ať už pravdivé nebo ne, které lze použít k vaší identifikaci (samostatně nebo kombinovaně), které mohou zahrnovat:

 • Jméno;
 • E-mailová adresa;
 • Poštovní adresa (včetně fakturační a dodací adresy);
 • Geolokační informace;
 • Telefonní číslo;
 • Číslo faxu;
 • Bankovní informace a úvěrový registr (v případě potřeby);
 • Číslo účtu Arrow;
 • Číslo kreditní nebo debetní karty.

1. Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit a znovu vydat. Veškeré změny budou účinné okamžitě po zveřejnění revidovaných zásad ochrany osobních údajů. V souladu s platnými zákony nám dalším používáním našich služeb dáváte souhlas s těmito změnami. Pokud jsou změny významné, může vám být zasláno upozornění na e-mailovou adresu.

2. Jak získáváme informace

A. Informace, které nám poskytnete

Můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete přímo prostřednictvím služeb. Osobní údaje mohou být shromažďovány například, když používáte nebo se zaregistrujete k našim službám, přihlásíte se k odběru našich oznámení, zveřejňujete informace o našich službách, účastníte se propagačních aktivit, žádáte o práci, komunikujete s námi prostřednictvím služeb nebo používáte aplikaci nainstalovanou na vaše zařízení. Můžete se dobrovolně rozhodnout, zda nám poskytnete další informace prostřednictvím služeb, včetně osobních údajů, ale jste výlučně zodpovědní za své vlastní osobní údaje v případech, kdy jsme tyto informace neshromáždili nebo nepožádali, abyste tyto informace poskytli. Deidentifikované údaje nebo osobní údaje, které budou „deidentifikovány”, nemusí podléhat těmto zásadám ochrany osobních údajů a my, ani naši poskytovatelé služeb (definováno níže) s nimi můžeme nakládat jako s neosobními údaji a používat je tak bez závazků vůči vám. S výjimkou případů, kde je tak zakázáno aplikovaným právem.

B. Informace, které shromažďujeme automaticky z vašeho používání našich služeb

My a naši poskytovatelé služeb shromažďujeme informace o službách, které používáte, a o tom, jak je používáte. Prostřednictvím vašeho zařízení jsou automaticky shromažďovány určité informace, například vaše: IP adresa; identifikátor zařízení; ID reklamy; typ prohlížeče; charakteristiky operačního systému; informace o vašem používání našich služeb; a údaje týkající se hardwaru připojeného k síti (např. počítače nebo mobilního zařízení) („informace o použití”). Pokud jsou informace o použití osobními údaji (podle platných zákonů) nebo jsou kombinovány s osobními údaji, budeme s nimi nakládat, podle těchto zásad ochrany osobních údajů, jako s osobními údaji.

Mezi metody, které můžeme my a naši poskytovatelé služeb použít ke shromažďování informací o použití, patři:

 • Zaznamenávané údaje: Shromažďujeme informace o vašem používání našich služeb, jako je IP adresa, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, odkazující/výstupní stránky, operační systémy, soubory cookies, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč nebo váš účet, související údaje, které ukládáme do záznamů.
 • Informace shromažďovány soubory cookies a jinými sledovacími technologiemi: My a naši poskytovatelé služeb můžeme používat soubory cookies nebo jiné sledovací technologie („sledovací technologie”) ke shromažďování a ukládání informací o interakcích s našimi službami, včetně informací o vašem internetovém prohlížení a nákupu. Další informace o tom, jak používáme soubory cookies, jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookies.

Část 13 vám vysvětluje technologie sledování a vaše volby týkajících se těchto technologií, abyste při setkání s nimi byli plně informováni.

C. Osobní údaje shromážděné z jiných zdrojů

Vaše osobní údaje můžeme obdržet z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, společní marketingoví partneři a platformy sociálních médií a kombinovat je s informacemi, které o vás shromažďujeme. Pokud budeme kombinovat informace od třetích stran s osobními údaji, které shromažďujeme přímo od vás, budeme s takovými informacemi zacházet jako s osobními údaji. Nejsme zodpovědní za přesnost informací získaných od třetích stran, ani za způsoby jakými třetí strany informace získaly.

3. JAK POUŽÍVÁME INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

My a naši poskytovatelé služeb můžeme použít informace o vás pro následující účely:

 • Poskytovat, udržovat, chránit a zlepšovat naše služby, vyvíjet nové služby a chránit společnost Arrow a naše uživatele;
 • Usnadnit, spravovat, přizpůsobit a vylepšit váš online zážitek;
 • Odpovídat na vaše dotazy a splňovat vaše požadavky, například zasílat vám zpravodaje, brožury, katalogy a e-maily;
 • Pro naše obchodní účely, jako je analýza dat, audity, monitorování a prevence podvodů, zdokonalování, zlepšování nebo úpravy našich služeb, identifikace trendů používání, provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit;
 • Abychom vám mohli zasílat reklamy a komunikovat s vámi o produktech, službách, nabídkách, propagačních akcích, odměnách a událostech, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat (informace o tom, jak tyto komunikace spravovat najdete v části 13).

Marketingové účely

Pokud jste uživatelem ze Spojených států, můžeme vaše osobní údaje použít pro účely přímého marketingu. Pokud jste uživatelem ze zemí mimo USA, nebudeme používat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, pokud nedostaneme váš výslovný souhlas. Jako uživatel ze zemí mimo USA, máte právo rozhodnout se neúčastnit přímého marketingu a můžete požadovat, abychom kdykoli přestali používat údaje pro tyto účely, a to bez jakýchkoli nákladů.

4. JAK SDÍLÍME INFORMACE

Naši jednatelé, prodejci, konzultanti, poskytovatelé marketingových služeb a další poskytovatelé služeb (souhrnně „poskytovatelé služeb”) mohou v souvislosti s jejich prací v našem zastoupení obdržet nebo získat přístup k vašim informacím, včetně osobních údajů a informací o použití. Tito poskytovatelé služeb se mohou nacházet v jiných zemích než ve vaší zemi pobytu. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat vaše osobní údaje k jiným účelům než k poskytování této pomoci, i když jim můžeme povolit používat neidentifikované údaje nebo souhrnné informace, které vás osobně ani žádného jiného uživatele služeb neidentifikují (například, můžeme agregovat osobní údaje pro výpočet procenta našich uživatelů, kteří mají konkrétní telefonní předvolbu). Sdílet informace o vás můžeme i následujícím způsobem:

 • Podle potřeby pro následující účely: (a) dodržovat právní proces; (b) reagovat na žádosti veřejných a vládních úřadů, včetně veřejných a vládních úřadů mimo vaši zemi pobytu, aby splnily požadavky národní bezpečnosti nebo požadavky na vymáhání práva; (c) prosazovat naše podmínky; (d) chránit naši činnost a naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a /nebo vaše práva nebo práva ostatních; (e) umožnit nám usilovat o dostupné nápravné prostředky nebo omezit škody, které můžeme utrpět
 • S našimi přidruženými společnosti pro interní obchodní účely. Například pro zpracování vašich objednávek, plnění vašich požadavků, poskytování zákaznických služeb a zlepšování našich produktů;
 • S našimi dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, obchodními partnery a dalšími třetími stranami pro jejich vlastní obchodní účely. Například pro vylepšování jejich produktů a služeb;
 • Třetí straně v souvislosti s jednáním o jakékoli reorganizaci, fúzi, prodeji, společném podnikání, přidělování, převodu nebo jiném nakládání se všemi nebo jakoukoli částí našeho podnikání, aktiv nebo akcií (nebo v souvislosti s nimi při jakémkoli úpadku nebo podobných řízeních).

Pokud společnost Arrow využívá externích poskytovatelů služeb a je-li pro poskytování těchto služeb nezbytné zveřejnění osobních údajů těmto poskytovatelům, společnost Arrow zajišťuje, aby tito poskytovatelé chránili osobní údaje způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a případně odpovídá za zajištění toho, aby takové třetí strany zpracovávaly osobní údaje EU způsobem, který je v souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí popsanými níže (viz část 15) a/nebo s obecným nařízením o ochraně údajů nebo jinými příslušnými právními předpisy.

Souhrnné informace

Aniž bychom omezovali výše uvedené, můžeme podle našeho uvážení sdílet souhrnné informace, nebo de-identifikované informace, které vás neidentifikují, s třetími stranami nebo přidruženými společnostmi za jakýmkoli účelem.

Sdílení pro marketingové účely

Pokud jste uživatelem z USA, můžeme vaše osobní údaje sdílet pro účely přímého marketingu s třetími stranami. Obyvatelé Kalifornie mají další práva stanovená v oddíle 14. Pokud jste uživatelem žijící mimo USA, nebudeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami pro účely přímého marketingu, pokud k tomu nedostaneme váš výslovný souhlas. Uživatelé ze zemí mimo USA mají právo rozhodnout se neúčastnit přímého marketingu a mohou od nás požadovat, abychom kdykoli přestali používat údaje pro tyto účely, a to bez jakýchkoli nákladů.

5. LOTERIE, SOUTĚŽE A PROPAGAČNÍ AKCE

Můžeme nabídnout loterie, soutěže a další propagační akce (každá zvlášť: „propagace“) společně sponzorované nebo nabízené třetími stranami, které mohou vyžadovat poskytnutí osobních údajů. Pokud se dobrovolně rozhodnete zúčastnit propagační akce, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetím stranám pro administrativní účely a v souladu s požadavky zákona (např. pro výherní seznam). Zúčastněním propagační akce vyjadřujete souhlas s oficiálními pravidly, kterými se tato konkrétní propagační akce řídí, a můžete, s výjimkou případů, kdy to zakazují platné zákony, umožnit sponzorovi a/nebo jiným stranám používat vaše jméno, hlas a/nebo podobu v reklamě nebo marketingových materiálech.

6. INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJETE VEŘEJNĚ NEBO DALŠÍM STRANÁM

Služby vám mohou povolit zveřejňovat nebo odesílat písemný obsah, uživatelské profily, zvukové nebo vizuální záznamy, počítačovou grafiku, obrázky, data nebo jiný obsah, včetně osobních údajů (souhrnně „uživatelský obsah”). Pokud se rozhodnete odeslat uživatelský obsah do jakékoli veřejné oblasti našich služeb, bude váš uživatelský obsah považován za „veřejný” a bude přístupný komukoli, včetně nás. Nebude podléhat těmto zásadám ochrany osobních údajů a může být používán v plném rozsahu povoleným aplikovaným právem. Doporučujeme vám, abyste při rozhodování o tom, co zveřejňujete, v takových to veřejných prostorách, postupovali opatrně. Nezletilí žijící v Kalifornii by si měli přečíst část 11 týkající se možného odstranění určitého zveřejněného obsahu.

7. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN A SOCIÁLNÍ FUNKCE

Naše služby mohou zahrnovat hypertextové odkazy na webové stránky, místa, platformy nebo služby provozované třetími stranami („služby třetích stran”). Tyto služby třetích stran mohou používat své vlastní soubory cookies, webové majáky a další sledovací technologie k nezávislému shromažďování informací o vás a mohou tak vyžadovat vaše osobní údaje. Určité funkce služeb umožňují interakce, které spustíte mezi službami a určitými službami třetích stran, jako jsou sociální sítě třetích stran („sociální funkce”). Mezi příklady sociálních funkci patří „lajkování” nebo „sdílení” našeho obsahu a jiné připojení naší služby k službě třetí strany. Pokud používáte sociální funkce a případně další služby třetích stran, informace, které zveřejníte nebo k nimž poskytnete přístup, mohou být veřejně zobrazeny našimi službami nebo službami třetích stran, které používáte. Podobně, pokud zveřejníte informace na službách třetí strany, které odkazují na naše služby (například pomocí hasthagu v tweetu spojeného se společnosti Arrow nebo při aktualizaci stavu), může být váš příspěvek použit na našich službách nebo v souvislosti s nimi. Arrow i třetí strany mohou mít přístup k určitým informacím o vás a vašem používání našich služeb a služeb třetích stran. V rozsahu, v jakém kombinujeme informace ze služeb třetích stran s osobními údaji, které shromažďujeme přímo od vás v rámci našich služeb, budeme podle těchto zásad ochrany osobních údajů zacházet s kombinovanými informacemi jako s osobními údaji.

Odpovědnost třetích stran

Informace shromažďované a ukládané třetími stranami nadále podléhají jejich postupům v oblasti ochrany osobních údajů, včetně toho, zda s námi nadále sdílejí informace, jaké typy informací sdělí a vaše možnosti v rámci toho, co je viditelné pro ostatní ve službách třetích stran. Nejsme zodpovědní za zásady a postupy shromažďování, používání a zveřejňování (včetně postupů zabezpečení dat) jakékoli organizace, včetně jakýchkoli osobních údajů, které sdílíte s jinými organizacemi prostřednictvím našich stránek sociálních sítí nebo v souvislosti s nimi. Nečiníme žádná prohlášení týkající se zásad nebo obchodních praktik jakýchkoli třetích stran nebo služeb třetích stran, a doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami použití.

8. REKLAMA, ANALYTICKÉ SLUŽBY A ONLINE SLEDOVÁNÍ

Můžeme používat reklamní společnosti třetích stran k poskytování reklamy naším jménem ve službách a/nebo ve službách třetích stran a k poskytování analytických služeb o používání našich služeb a výkonu našich reklam a obsahu ve službách třetích stran. Kromě toho se můžeme účastnit online reklamních kampaní a výměn, které zobrazují relevantní reklamy návštěvníkům našich služeb, v našich službách, ve službách třetích stran a mimo naše služby, na základě vašich zájmů, které se projeví při procházení služeb a určitých služeb třetích stran. Tyto subjekty mohou používat soubory cookies a další sledovací technologie k automatickému shromažďování informací o vás a vašich aktivitách, jako je registrace jedinečného identifikátoru vašeho zařízení a vázání těchto údajů k vašim online aktivitám v rámci našich služeb a mimo ně. Tyto informace můžeme použít k analýze a sledování dat, určení popularity určitého obsahu, poskytování reklamy a obsahu zaměřeného na vaše zájmy ve službách a lépe tak pochopit vaši online aktivitu.

Zájmově orientovaná reklama

Některé informace o vašem procházení služeb a určitých služeb třetích stran mohou být shromažďovány napříč časem a službami a sdíleny s třetími stranami za účelem doručování reklam a/nebo jiného obsahu ve službách a určitých službách třetích stran. Společnost Arrow může přijímat informace o službách třetích stran, které jste navštívili, a použít je pro marketingové účely – tento postup se někdy nazývá (opakovaně) cílená reklama, „zájmově orientovaná reklama” a „online behaviorální reklama.”

Nesledovat napříč stránkami

Vaše nastavení prohlížeče vám umožňuje automaticky přenášet signál „nesledovat napříč stránkami” online službám, které navštívíte. Všimněte si, že mezi uživateli neexistuje shoda ohledně toho, co v této souvislosti znamená „nesledovat napříč stránkami”. Stejně jako mnoho jiných služeb v současné době neměníme naše postupy, když obdržíme signál „nesledovat napříč stránkami” z prohlížeče návštěvníka. Další informace o funkci „nesledovat napříč stránkami” naleznete na stránce http://www.allaboutdnt.com.

9. BEZPEČNOST DAT

Snažíme se používat přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom tak pomohli chránit informace o vás před ztrátou, krádeží, zneužitím, neoprávněným přístupem, prozrazením, pozměněním nebo zničením. Společnost Arrow si neponechá vaše osobní údaje déle, než je nutné pro účely stanovené v těchto zásadách. Žádný systém pro přenos nebo ukládání dat bohužel není zcela bezpečný a nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů shromážděných prostřednictvím našich služeb. Vaše osobní údaje jsou uloženy a udržovány za pomoci poskytovatele datových uložišť třetích stran na serverech v USA, Velké Británii a Hongkongu.

10. MEZINÁRODNÍ PŘEVOD

Arrow Electronics, Inc. a uvedené dceřiné společnosti v USA dodržují rámec štítu na ochranu soukromí stanovených ministerstvem obchodu USA po konzultaci s Evropskou komisí v rámci shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů získaných z Evropské unie, které tak podléhají vyšetřovacím a donucovacím pravomocím Federální obchodní komise. Společnost Arrow každoročně osvědčuje dodržování zásad štítu na ochranu soukromí pro: upozornění; výběr; odpovědnost za převody; bezpečnost; integritu dat a omezení účelu; přístup; postihy, vymáhání a odpovědnost. Všechny americké subjekty a dceřiné společnosti uvedené v našem certifikačním záznamu štítu na ochranu soukromí (jak je uvedeno níže, na konci těchto zásad) dodržují zásady štítu na ochranu soukromí. Další informace o EU-US štítu na ochranu soukromí naleznete na stránce: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Chcete-li zobrazit certifikaci společnosti Arrow, navštivte stránku https://www.privacyshield.gov/list. V případě zneplatnění štítu na ochranu soukromí budou informace o obyvatelích EU přeneseny pouze v souladu se schváleným mechanismem přenosu, včetně vzorových smluvních doložek.

Sídlíme v USA a informace, které shromažďujeme, se řídí americkými zákony. Pokud přistupujete ke službám ze zemí mimo USA, uvědomte si, že informace shromážděné prostřednictvím služeb mohou být přeneseny, zpracovány, uloženy a použity v USA. Vaše osobní údaje mohou být také přeneseny, zpracovány, uloženy a použity jinými jurisdikcemi, ve kterých máme dceřiné a přidružené společnosti nebo poskytovatelé služeb. Zákony o ochraně údajů v těchto jurisdikcích se mohou lišit od zákonů ve vaší zemi pobytu. Vaše používání služeb nebo poskytování jakýchkoli informací proto představuje váš souhlas s převodem, zpracováním, použitím, sdílením a ukládáním vašich informací (včetně osobních údajů), v těchto jurisdikcích, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Naše služby nejsou určeny dětem a nejsou zaměřeny na děti mladší třinácti (13) let. Pokud jste dítětem mladším třinácti (13) let, nesmíte naše služby používat a neměli byste nám o sobě zasílat žádné informace.

ZÁKON O OCHRANĚ SOUKROMÍ DĚTÍ ONLINE

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí mladších 13 let a pokud zjistíme, že jsme obdrželi informace od uživatele mladšího 13 let, smažeme tyto informace v souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí online (“COPPA”). Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste přesvědčeni, že vaše dítě mladší třinácti (13) let nám poskytlo osobní údaje bez souhlasu vyžadovaného zákonem COPPA, kontaktujte nás na compliance@arrow.com.

12. PŘÍSTUP KE ZMĚNĚ INFORMACÍ

Společnost Arrow poskytne webové stránky nebo jiné mechanismy, které vám umožní opravit nebo aktualizovat některé osobní údaje, které jste nám poskytli.

Přístupová práva

Uživatelé z Evropské unie, Singapuru, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu, Mexika a Austrálie mají právo na přístup ke svým osobním údajům, u kterých mohou požadovat o opravu a/nebo vymazání. Dále také mohou nesouhlasit s použitím svých osobních údajů pro konkrétní účely s výjimkami povolenými zákony. Tito uživatelé jsou rovněž oprávnění požadovat informace o původu jejich osobních údajů, příjemcích nebo typech příjemců, jimž jsou jejich osobní údaje poskytovány. Mohou požadovat informace o důvodech, proč jsou jejich osobní údaje uchovávány a o způsobech, jakými byly nebo mohly být tyto údaje použity nebo zveřejněny námi do jednoho roku před datem žádosti. Chcete-li tak učinit, zašlete prosím svou žádost písemně e-mailem na adresu compliance@arrow.com nebo zašlete dopis společnosti Arrow Electronics, Inc. na adresu 9201 East Dry Creek Road, Centennial, CO 80112 (Upozornění: Právní zástupce). Abychom ochránili vaše soukromí a soukromí ostatních, budeme potřebovat důkazy o vaší totožnosti, než vám umožníme přístup k informacím o vás nebo možnost tyty informace změnit. Za splnění takové žádosti vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Změny a vymazání informací

V dobré víře se budeme snažit provést požadované změny v našich aktivních databázích, jakmile to bude možné (ale můžeme si ponechat předchozí informace pro záznamy v rozsahu, který není zakázán příslušnými zákony). Vezměte prosím na vědomí, že není vždy možné zcela odstranit nebo smazat všechny vaše informace nebo veřejné příspěvky z vašich databází (nezletilí v Kalifornii viz. část 11) a že zbytková data mohou zůstat na záložním zařízení. Můžeme také po určitou dobu uchovávat mezipaměti nebo archivované kopie informací o vás. Jednotlivci mohou také uplatnit právo na zapomenutí informací zasláním e-mailu na adresu forgetme@arrow.com.

13. VOLBY: MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ A KOMUNIKACE. Přečtěte si prosím naše zásady používání souborů cookies.

A. Technologie sledování obecně.

Obvyklé soubory cookies mohou být obecně deaktivovány nebo odstraněny dostupnými nástroji, které jsou součástí většiny komerčních prohlížečů a/nebo mohou být do budoucna zablokovány výběrem určitých nastavení. Prohlížeče nabízejí různé funkce a možnosti, takže je možná budete muset nastavit samostatně. Mějte na paměti, že pokud zakážete nebo odeberete soubory cookies, některé části našich služeb nemusí fungovat a že při opětovné návštěvě našich služeb bude vaše schopnost omezovat sledovací technologie založené na prohlížeči podléhat nastavení a omezením vašeho prohlížeče. Pokud jde o naše mobilní aplikace, můžete veškeré shromažďování informací zastavit odinstalováním aplikace. Upravením oprávnění ve svém mobilním zařízení můžete také provádět konkrétní volby v oblasti ochrany osobních údajů, například povolit nebo zakázat služby identifikace polohy.

B. Analytická a zájmově orientovaná reklama.

Některé společnosti se mohou účastnit digitální reklamy Aliance (“DAA”) programu AdChoices a mohou tak zobrazovat ikonu možnosti reklamy pro zájmově orientované reklamy, která odkazuje na nástroj pro odhlášení, který vám umožní provádět určité volby týkající se cílení. Další informace o program DAA AdChoices najdete na adrese http://www.youradchoices.com/ a jeho program k odinstalování pro mobilní aplikace na adrese http://www.aboutads.info/appchoices. Kromě toho se určité reklamní sítě a burzy mohou účastnit Iniciativy pro síťovou reklamu (NAI”). NAI vyvinula nástroj, který spotřebitelům umožňuje odhlásit se z určité cílené reklamy poskytované reklamními sítěmi členů NAI. Chcete-li se dozvědět vice o odhlášení z cílené reklamy nebo o použití nástroje NAI, navštivte stránku http://www.networkadvertising.org/choices/. Prosím, berte na vědomí, že i když se budete moci odhlásit z určitých druhů cílené reklamy, budete i nadále dostávat necílené reklamy. Nejsme zodpovědní za účinnost nebo dodržování možnosti odhlášení, za jiné programy třetích stran a ani za přesnost jejich prohlášení týkajících se jejich programů. Podporujeme však samoregulační zásady reklamního průmyslu z roku 2009 pro online zájmově orientovanou reklamu (http://www.iab.net/media/file/ven-principles-07-01-09.pdf). A očekáváme, že reklamní sítě, které přímo zapojíme, aby vám zobrazovaly zájmově orientované reklamy, tak učiní také, ačkoli nemůžeme zaručit jejich soulad.

C. Sdělení.

Můžete se kdykoli odhlásit z přijímání našich propagačních sdělení (e-mailů nebo textových zpráv) dvěma způsoby: (i) u propagačních e-mailů postupujte podle pokynů uvedených v e-mailech a klikněte na odkaz pro odhlášení nebo změňte své předvolby sdělení přihlášením ke svému účtu; a (ii) v případě textových zpráv postupujte podle našich pokynů v textových zprávách a zašlete nám sms ve tvaru “STOP”. Vezměte prosím na vědomí, že vaše odhlášení je omezeno pouze na použitou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a nebude mít vliv na přijímání ostatních sdělení. Pokud se odhlásíte pouze z určitých sdělení, přijímání ostatních sdělení může pokračovat. I když se odhlásíte z přijímání propagačních sdělení, můžeme vám v souladu s platnými právními předpisy nadále zasílat nepropagační sdělení, jako jsou informace o vašem účtu, transakcích, službách nebo našich probíhajících obchodních vztazích.

D. Mobilní aplikace.

Naše mobilní aplikace vám mohou zasílat oznámení, která mohou zahrnovat upozornění, zvuky a odznaky ikon. Tato oznámení nebo zprávy v aplikaci mohou zahrnovat jak provozní, tak propagační zprávy týkající se produktů, služeb a nabídek, které by vás mohly zajímat. Ty lze konfigurovat v Nastavení. Stejně tak i u e-mailů, i když se odhlásíte z přijímání propagačních sdělení, můžeme vám i nadále zasílat nepropagační oznámení, například oznámení o vašem používání aplikací nebo vašich probíhajících obchodních vztazích.

14. PRÁVA OCHRANY SOUKROMÍ UŽIVATELŮ V KALIFORNII

Rozsah:

Tato sekce se vztahuje pouze na osobní údaje obyvatel státu Kalifornie v postavení spotřebitelů („spotřebitelé v Kalifornii”). Výraz „spotřebitel v Kalifornii” nezahrnuje jednotlivce v postavení lidských zdrojů např. zaměstnance společnosti Arrow, uchazeče o zaměstnání, ředitele a smluvní zaměstnance (souhrnně „jednotlivci v oblasti lidských zdrojů”) ani jednotlivce v postavení nouzových kontaktů, závislých osob nebo příjemců HR jednotlivců. „Spotřebitel” také nezahrnuje jednotlivce jako zaměstnance nebo jiné zástupce podniku zapojeného do transakce se společnosti Arrow.

Tato část se vztahuje na všechny osobní údaje kalifornských spotřebitelů, které byly shromážděny, zveřejněny pro obchodní účely nebo prodány společnosti Arrow online i offline.

A. Jak shromažďujeme osobní údaje spotřebitelů z Kalifornie

Kategorie osobních údajů shromážděných za posledních 12 měsíců, Zdroje těchto osobních údajů, Obchodní a komerční účely shromažďování těchto osobních údajů Identifikátory, včetně: skutečného jména, poštovní adresy, telefonního a faxového čísla, adresy síťového protokolu, e-mailové adresy a čísla účtu Arrow.

 • Podchyceno spotřebitelem z Kalifornie.
 • Automatizované technologie na webových stránkách, včetně souboru cookies, webových majáků, záznamy souborů, když spotřebitel navštíví webové stránky.
 • Veřejné databáze.
 • Společní marketingoví partneři.
 • Platformy sociálních médií.
 • Prodejci spotřebitelských dat.
 • Provádění služeb, včetně vedení nebo obsluhy účtů, poskytování zákaznických služeb, zpracování nebo plnění objednávek a transakcí, ověřování informací o zákaznících, zpracování plateb a poskytování zákaznické podpory.
 • Audit související s aktuální interakcí se spotřebitelem a souběžnými transakcemi, mimo jiné včetně přiřazování snímků konkrétním návštěvníkům, ověřování polohy, kvality zobrazení a auditu v souladu se zákonem.
 • Pro bezpečnost a zabezpečení, odhalování bezpečnostních incidentů, ochranu před škodlivými, podvodnými nebo nezákonnými činnostmi a stíhání osob odpovědných za tuto činnost.
 • K identifikaci a opravě chyb, které narušují stávající zamýšlenou funkčnost.
 • Činnost za účelem ověření, udržení kvality nebo bezpečnosti, zlepšení, modernizaci nebo vylepšení služby, zařízení, které vlastní, vyrábí nebo kontroluje společnost Arrow.
 • Školení produktů a služeb, například poskytování školení a informací o používání, servisu, prodeji a zobrazení produktů a služeb společnosti Arrow.
 • Marketing a reklama.
 • Komunikace o transakčních službách a propagačních akcích, například prostřednictvím sdělení o zvláštních událostech, loteriích, propagačních akcích a průzkumech.
 • Usnadňování komunikace, například shromažďováním a uspořádáním kontaktních informací, vytvářením komunikačních prostředků a komunikací se současnými zákazníky, včetně otázek a zpětné vazby.

Informace o činnostech na internetu nebo jiných elektronických sítích, včetně: identifikátoru zařízení, informací o prohlížeči, charakteristik operačního systému, poskytovatele internetových služeb, odkazujících/výchozích stránek, informací týkajících se interakce s internetovou stránkou, aplikací nebo reklamy, cookies, webových majáků, záznamů souborů a dalšího online chování.

Obchodní informace, včetně: zájmu, dotazů a nákupů produktů a služeb.

Informace o použití produktů a služeb společnosti Arrow, včetně: zakoupených produktů a služeb Arrow; data nákupu, servisu a instalace produktů a služeb Arrow; stížnosti; informace o záruce; údaje. Poskytnuto spotřebitelem z Kaliforne:

Finanční informace, včetně: čísla kreditní karty; číslo debetní karty; bankovní informace a úvěrové reference poskytnuty spotřebitelem z Kalifornie.

 • Služby (zpracování nebo plnění objednávek nebo transakcí, ověřování informací o zákaznících, zpracování plateb)
 • Vyřízení objednávky
 • Pro bezpečnost a zabezpečení, odhalování bezpečnostních incidentů, ochranu před škodlivými, klamnými, podvodnými nebo nezákonnými činnostmi a stíhání osob odpovědných za tuto činnost.

B. Jak sdílíme osobní údaje spotřebitelů z Kalifornie

Kategorie osobních údajů shromážděných za posledních 12 měsíců, Kategorie třetích stran, s nimiž tyto osobní údaje společnost Arrow sdílí

Pro všechny kategorie osobních údajů:

 • Společnost Arrow sděluje osobní údaje vládním agenturám, činným orgánům v trestním řízení a dalším stranám, jak to vyžaduje zákon a jak je nutné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Arrow, jejich dceřiných nebo přidružených společností, zaměstnanců, zákazníků a uživatelů.
 • Společnost Arrow také sděluje osobní údaje prodejcům a poskytovatelům služeb, pokud je to nutné pro výše uvedené obchodní a komerční účely.
 • Společnost Arrow sděluje osobní údaje třetí straně v souvislosti nebo během jednání o jakékoli reorganizaci, fúzi, prodeji, společném podnikání, postoupení, převodu nebo jiném nakládání s celým nebo jakoukoli částí našeho podnikání, aktiv nebo akcí (včetně v souvislosti s případnými bankroty nebo podobnými řízeními).

Identifikátory

 • Dodavatelé podle potřeby k usnadnění objednávek nebo k uvedení produktů na trh.
 • Dceřiné společnosti, rodiče a další přidružené společnosti.

Informace o činnosti na internetu nebo jiných elektronických sítích dceřiných společností, rodičů a dalších přidružených společností.

Obchodní informace

 • Dodavatelé podle potřeby k usnadnění objednávek nebo k uvedení produktů na trh.
 • Dceřiné společnosti, rodiče a další přidružené společnosti.

Informace o použití produktů a služeb dceřiných společností, rodičů a dalších přidružených společností.

Zveřejnění osobních údajů pro obchodní nebo komerční účel: Společnost Arrow uvádí ve výše uvedené tabulce všechny kategorie osobních údajů pro obchodní nebo komerční účely. Prodej osobních údajů: Za posledních 12 měsíců společnost Arrow NEprodala a ani nebude prodávat osobní údaje spotřebitelů v Kalifornii. Společnost Arrow neprodává osobní údaje nezletilých mladších 16 let.

C. Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii a jak je uplatnit

a. Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii

 • Právo na přístup k informacím: Spotřebitelé v Kalifornii mají právo podat prokazatelnou žádost o přístup k informacím o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a prodáváme.
 • Právo na vymazání údajů: Spotřebitelé v Kalifornii mají právo podat prokazatelnou žádost o vymazání svých osobních údajů, které jsme shromáždili nebo které udržujeme.
 • Právo odhlásit se z prodeje: Spotřebitelé v Kalifornii mají právo odhlásit se z prodeje svých osobních údajů. Spotřebitelé v Kalifornii mladší 16 let se musí přihlásit k prodeji svých osobních údajů nebo se jejich rodiče nebo zákonní zástupci musí přihlásit jejich jménem. Jak je uvedeno výše, za posledních 12 měsíců společnost Arrow neprodala a ani nebude prodávat osobní údaje spotřebitelů v Kalifornii.

b. Jak uplatnit svá práva

Budeme reagovat na žádosti v souladu s platnými právními předpisy, pokud dokážeme ověřit totožnost osoby, která žádost podává. Spotřebitelé v Kalifornii mohou uplatnit svá práva následujícími způsoby:

 • Vyplňte online formulář žádosti, který je k dispozici zde.
 • Telefonicky na: 1-855-326-4757.
 • E-mailem na adrese: compliance@arrow.com.

c. Jak ověříme vaši žádost:

Níže jsou popsány procesy, kterými se řídíme při ověřování vaší identity, když žádáte o uplatnění svých práv. Příslušný proces závisí na tom, jak a proč je žádost odeslána. Žádosti prostřednictvím účtu chráněného heslem nemusí být k dispozici za všech okolností.

 1. 1. Žádost prostřednictvím vašeho účtu chráněného heslem:

  Pokud jste si u nás vytvořili účet chráněný heslem před datem vašeho požadavku, budeme se spoléhat na to, že váš požadavek byl předložen prostřednictvím vašeho účtu, který slouží k ověření vaší identity. Budeme požadovat, abyste znovu ověřili svůj účet, než zveřejníme vaše osobní údaje v reakci na žádost o informace a než vaše osobní údaje smažeme v reakci na žádost o jejich odstranění.

  Jste zodpovědní za ochranu zabezpečení svých přihlašovacích údajů pro váš účet. Prosím, nesdílejte s nikým své přihlašovací údaje. Pokud máme podezření na podvodnou nebo škodlivou aktivitu na vašem účtu nebo z vašeho účtu, nebudeme reagovat na žádost o informace nebo žádost o odstranění informací, dokud nebudeme schopni prostřednictvím dalších ověřovacích postupů potvrdit, že jste žádost podali.

 2. 2. Jiná žádost než prostřednictvím účtu chráněného heslem:

  Pokud odešlete žádost jakýmkoli jiným způsobem než prostřednictvím účtu chráněného heslem, který jste si vytvořili před datem žádosti, postup ověření, který provádíme, bude záviset na povaze vaší žádosti, jak je popsáno níže:

  1. 1. Žádosti o informace kategorií osobních údajů: Pokud požadujete informace o kategoriích shromážděných osobních údajů, zdrojích, prodeji nebo obchodních, či komerčních účelech společnosti Arrow pro použití vašich osobních údajů, spojíme alespoň dva nebo vice datových bodů, které poskytnete s vaši žádostí o ověření informací nebo v reakci na naši žádost o ověření informací o vás, které již máme v našich záznamech a které jsme pro účely ověření vaší totožnosti určili jako spolehlivé. Příklady relevantních datových bodů mohou zahrnovat vaše jméno a e-mailovou adresu, vaše PSČ nebo informace o produktech nebo službách, které jste od nás zakoupili.

  2. 2. Žádosti o kopie nebo žádosti o vymazání osobních údajů: Náš proces ověřování vaší identity bude záviset na citlivosti (jak je určeno společnosti Arrow) osobních údajů, které požadujete, abychom odstranili nebo poskytli jejich kopie. U méně citlivých osobních údajů budeme požadovat o shodu dvou datových bodů, jak je popsáno výše v bodě č.1. U citlivějších osobních údajů budeme požadovat shodu tří datových bodů a podepsané prohlášení.

Při ověřování totožnosti žadatele jsme uplatnili další postupy:

 1. Pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost na základě výše uvedených procesů, můžeme vás požádat o další ověřovací informace. Pokud tak učiníme, trvale odstraníme ověřovací informace, které nám poskytnete, ihned po dokončení procesu ověření. Tyto informace nebudeme používat k žádným jiným účelům než k ověření.

 2. Pokud nemůžeme zcela jistě ověřit vaši totožnost, abychom vám tak mohli odpovědět na váš požadavek, dáme vám okamžitě vědět a vysvětlíme, proč nemůžeme ověřit vaši totožnost.

D. Oprávnění zástupci

Můžete určit oprávněného zástupce, který uplatní vaše právo na přístup k informacím nebo vymazání informací, a to tak, že nám zašlete vyplněný formulář „Určení oprávněného zástupce”. Formulář pro určení zástupce můžete získat tak, že nás kontaktujete na adrese: compliance@arrow.com.

Pokud oprávněný zástupce podá žádost o přístup k informacím nebo žádost o vymazání vaším jménem, musí oprávněný zástupce předložit spolu s žádostí buď (a) plnou moc platnou podle kalifornských zákonů, nebo (b) vámi podepsaný dokument, který opravňuje zástupce k odeslání žádosti vaším jménem. Kromě toho vás můžeme požádat, abyste při ověřování své identity postupovali podle výše uvedeného příslušného postupu.

E. Zásady společnosti Arrow pro nediskriminaci

Spotřebitelé v Kalifornii mají právo nebýt vystaveni diskriminačnímu zacházení ze strany společnosti Arrow v rámci jejich práv na ochranu soukromí podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů a společnost Arrow na tomto základě nebude nikoho diskriminovat. Můžeme však spotřebiteli v Kalifornii účtovat jinou cenu nebo sazbu nebo poskytnou jinou úroveň či kvalitu zboží či služeb, pokud rozdíl přiměřeně souvisí s hodnotou, kterou kalifornskému spotřebiteli poskytují jeho osobní údaje. Pokud tak společnost Arrow učiní, poskytne spotřebitelům jakékoli zákonem požadované upozornění.

F. Používání internetových stránek nezletilými:

Všichni obyvatelé Kalifornie ve věku do osmnácti (18) let, kteří se zaregistrovali k používání služeb a zveřejnili obsah nebo informace o službách, mohou požádat o jejich odstranění zasláním e-mailu na adresu: complience@arrow.com nebo zasláním dopisu společnosti na: Arrow Electronics, Inc., 9201 East Dry Creek Road, Centennial, CO 80111 (Pozor: právní zástupce), s podrobnými informacemi o tom, kde je obsah nebo informace zveřejněna. Vyvineme přiměřené úsilí a v dobré víře odstraníme příspěvek z veřejného fóra nebo jej anonymizujeme, aby tak nezletilé osoby nebylo možné jednotlivě identifikovat. Tento proces nemůže zajistit úplné odstranění informací. Například třetí strany mohly znovu publikovat nebo archivovat obsah pomocí vyhledávačů a dalších způsobů, které nemáme pod kontrolou.

G. Právo na přístup k informacím o zveřejnění osobních údajů pro účely přímého marketingu:

Kalifornský zákon „Shine the Light” umožňuje zákazníkům v Kalifornii požadovat podrobnosti o tom, jak jsou jejich určité informace sdíleny s třetími stranami a v některých případech s přidruženými společnostmi, pro účely přímého marketingu těchto třetích stran a přidružených společností. Pro naše uživatele z USA: Můžeme se čas od času rozhodnout sdílet určité informace, které jsme o vás ve službách shromáždili, s třetími stranami nebo přidruženými společnostmi pro účely přímého marketingu těchto třetích stran nebo přidružených společností. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete se odhlásit z takového budoucího sdílení, kontaktujte nás na compliance@arrow.com nebo zašlete dopis na Arrow Electronics, Inc., 9201 East Dry Creek Road, Centennial, CO 80112 (Pozor: právní zástupce). Žádosti musí v prvním řádku popisu obsahovat text „California Shine the Ligt Request” a dále pak vaše jméno, poštovní adresu, město, stát a PSČ. Vezměte prosím na vědomí, že jsme povinni odpovídat pouze na jednu žádost na zákazníka ročně a nejsme povinni reagovat na žádosti podané jinými způsoby než prostřednictvím této e-mailové nebo poštovní adresy.

15. OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ MIMO SOUDNÍ PRAVOMOC USA

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osoby z EU nám musí příležitostně poskytnout osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy nebo splnění smluvních závazků, včetně poskytování našich produktů a služeb, přijímání plateb za produkty a služby, které poskytujeme, dále pak k fakturaci, přepravě a dodání našich produktů a služeb. Máte možnost neuvést své osobní údaje, ale bez těchto informací nebude možné uzavřít smlouvu nebo vám poskytnout naše produkty a služby.

Při nákupu služeb nebo přes služby, nám musíte poskytnout osobní údaje, abychom mohli splnit naše právní povinnosti v souladu s příslušnými daňovými a zákonnými ustanoveními. Máte možnost neuvést své osobní údaje, ale bez těchto informací nebude možné uzavřít smlouvu nebo vám poskytnout naše produkty a služby.

Automatizované rozhodování

Někdy používáme osobní údaje osob z EU poskytnuté prostřednictvím služeb pro automatizované rozhodování. Můžeme například zobrazovat reklamy a posílat vám e-maily s obsahem automaticky vybraným na základě produktů nebo služeb, které jsme vám v minulosti poskytli. Osobní údaje osob z EU zaslané prostřednictvím služeb však nebudeme používat k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, které má právní účinky nebo podobně významně ovlivňuje osoby EU.

Právní důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme s vašim souhlasem a v souladu se zákonem. Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje podle potřeby pro plnění kupní smlouvy, například při zpracování vašich objednávek a plateb a na základě vaší žádosti podnikneme kroky před uzavřením smlouvy s vámi, například tím, že vám poskytneme nabídky produktů a služeb. Osobní údaje také zpracováváme podle potřeby pro naše oprávněné zájmy, a to následovně:

 • Výzkum a vývoj: Zkoumáme využití našich produktů a služeb. Vylepšujeme a vyvíjíme nové produkty a služby.
 • Marketing a reklama: V rozsahu povoleném platnými zákony používáme vaše osobní údaje týkající se produktů a služeb, které jste si objednali nebo o které jste jinak projevili zájem. Dále pak k analýze vašich zájmů a poskytnutí informací o produktech a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.
 • Zabezpečení: Osobní údaje používáme pro účely zabezpečení zařízení, sítí a informací, k prevenci před podvody a při hlášení na podezření k trestnému činu. Například v případě podvodu, bezpečnostního incidentu nebo podezření k trestnému činu bychom podle potřeby prozkoumali osobní údaje, které se zdály být s incidentem spojeny, abychom zjistili, co se stalo, napravili to, nahlásili to úřadům a zabránili tak opakování.

Přesnost a přístup k osobním údajům

Osoby z EU mohou na základě této politiky požádat o přístup ke svým osobním údajům v plném rozsahu požadovaném platnými právními předpisy v domovské zemi osoby, která žádost podává. Tyto osoby mohou požadovat opravu, doplnění nebo vymazání svých osobních údajů, které jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu se zásadami štítu na ochranu soukromí. Společnost Arrow se bude snažit přiměřeně vyhovět těmto žádostem v rozsahu požadovaném platnými zákony.

Uživatelé mimo USA mají právo nás požádat, abychom nezpracovávali jejich osobní údaje pro marketingové účely. Budeme vás informovat (před shromážděním vašich údajů), pokud máme v úmyslu použít vaše údaje pro tyto účely nebo pokud máme v úmyslu poskytnout vaše informace jakékoli třetí straně pro tyto účely. Můžete uplatnit své právo zabránit takovému zpracování zaškrtnutím určitých políček ve formulářích, které používáme ke shromažďování vašich údajů.

Tato práva můžete kdykoli uplatnit tím, že nás kontaktujete na adrese compliance@arrow.com nebo zasláním dopisu na adresu uvedenou v části 16 níže. Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro přímý marketing nebo oprávněné zájmy:

Osoby žijící v EU mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu společnosti Arrow zasláním e-mailu na compliance@arrow.com nebo zasláním dopisu na adresy uvedené v části 16 níže.

Odvolání souhlasu

Uživatelé ze zemí mimo USA mají také právo na odvolání svého souhlasu s používáním a sdílením jejich osobních údajů. Je však důležité si uvědomit, že v některých případech nemusí být takový požadavek okamžitě nebo úplně proveden, protože je možné, že máme zákonnou povinnost nadále používat vaše osobní údaje. Musíte také vzít v úvahu, že odvolání souhlasu znamená, že pro určité účely nemůžeme nadále poskytovat služby, které jste požadovali. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na compliance@arrow.com nebo zasláním dopisu na adresy uvedené v části 16 níže. Odpovědnost a dotazy

Jakýkoli zákazník z EU, který není spokojen s tím, jak společnost Arrow dodržuje štít EU – USA na ochranu soukromí nebo jiné příslušné právní předpisy, nás může kontaktovat na adrese compliance@arrow.com nebo může zaslat dopis na adresy uvedené v části 16 níže. Pokud se kterákoli osoba žijící v EU domnívá, že taková stížnost nebyla vyřešena, souhlasí s tím, že se nejprve pokusí urovnat spor prostřednictvím mediace, kterou spravuje Mezinárodní středisko pro řešení sporů podle jejich pravidel pro mediaci, a poté se uchýlí k rozhodčímu řízení, soudním sporům nebo k jiným postupům řešení sporu. Pravidla upravující tyto postupy a informace týkající se bezplatného uplatnění reklamace najdete zde: http://info.adr.org/safeharbor/.

Jakýkoli zákazník z EU, který zůstává nespokojen, se může obrátit na svůj národní úřad pro ochranu údajů v zemi bydliště. Společnost Arrow souhlasila, že bude při řešení těchto sporů spolupracovat s příslušnými orgány EU pro ochranu údajů a ministerstvem obchodu. Pokud zákazník z EU zůstane nespokojen a splní požadavky před řešením sporu, jak je uvedeno v příloze I části C v rámci štítu EU – USA na ochranu soukromí, může se daná osoba odvolat na závazné rozhodčí řízení v souladu s postupy uvedenými v příloze I v rámci zásad štítu EU – USA na ochranu soukromí uvedených zde: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

16. KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoli požadavků týkajících se vašich osobních údajů nebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, nás kontaktujte na adrese:

Arrow Electronics, Inc.,
9201 East Dry Creek Road
Centennial, CO 80112
(Attention: Privacy Legal Counsel)
compliance@arrow.com
 

UK users can contact us at:
Arrow Electronics (UK) Limited
London Road Campus
London Road
Harlow
Essex, CM17 9NA
United Kingdom
(Attention: Legal Counsel)
compliance@arrow.com
 

German users can contact us at:
Arrow Central Europe GmbH
Frankfurter Straße 211
63263 Neu-Isenburg
Germany
(Attention: Legal Counsel)
compliance@arrow.com