Arrow Electronics, Inc.

VMware v Arrow Education

VMware vSAN

VMware vSAN je podnikový virtualizační software pro ukládání dat, který vám v kombinaci s vSphere umožňuje spravovat výpočetní výkon a úložiště pomocí jediné platformy.

VMware Tanzu

Microservices, kontejnery a Kubernetes pomáhají oddělit aplikace z od infrastruktury, což jim umožňuje pracovat nezávisle a provozovat je kdekoliv. S VMware Tanzu můžete tyto původně cloudové techniky využívat naplno, automatizovat doručování kontejnerů a proaktivně spravovat aplikace v produkci. Toto vše pomáhá vývojářům k tomu, aby měli prostor dělat jejich hlavní úlohu: vytvářet skvělé aplikace.

VMware vRealize Automation

VMware vRealize Automation je moderní platforma pro automatizaci infrastruktury, která umožňuje automatizovat privátní a více cloudové prostředí provozované nejen na infrastruktuře VMware Cloud. Poskytuje samoobslužnou automatizaci, DevOps pro infrastrukturu, správu konfigurace a možnost síťové automatizace, které vám pomohou zvýšit IT agilitu, produktivitu a efektivitu podnikání.

VMware NSX-T™ Data Center (formerly NSX-T)

VMware NSX-T ™ Data Center (dříve NSX-T) se zaměřuje na poskytování sítí, zabezpečení, automatizaci a hladký provoz pro vznikající aplikační nástroje a architektury, které mají heterogenní prostředí koncových bodů a infrastruktury. NSX-T ™ Data Center podporuje cloudové aplikace, bare metal, prostředí různých hypervisorů, veřejné cloudy a různá cloudová prostředí.

VMware Horizon 8

VMware Horizon 8 poskytuje schopnost dodávat bezstavové, neperzistentní pracovní stanice během několika sekund, což centralizuje a zjednodušuje správu pomocí one-to-many vytváření desktopů a bezvýpadkových aktualizací. Technologie Instant Clone poskytuje jedinečné funkce Horizonu využitím integrace do VMware vSphere a App Volumes.