Arrow Electronics, Inc.

Citrix Certification

certification banner

Citrix Cloud Certification

Citrix Virtual Apps and Desktops Service on Citrix Cloud / CC-DaaS-CC

Certifikace Virtual Apps and Desktops Service on Citrix Cloud Certified (CC-DaaS-CC) ověřuje znalosti v oblasti platformy Citrix Cloud a poskytování služby Virtual Apps and Desktops Service (nově DaaS).

Kód školení
Název školení
Způsob výuky
Délka

CTX_CWS-250

Classroom, Instructor Led Online

24 Hours (3 DENNÍ)

CTX_CWS-215

Classroom, Instructor Led Online

40 Hours (5 DENNÍ)

Citrix Virtual Apps and Desktops Service Integration with Microsoft Azure / CC-VAD-MA

Certifikace Virtual Apps and Desktops Service Integration with Microsoft Azure Certified (CC-VAD-MA) ověřuje znalosti potřebné k integraci služby Virtual Apps and Desktops Service (Nově DaaS) a doručování virtuálních aplikací a desktopů do prostředí Microsoft Azure.

Kód školení
Název školení
Způsob výuky
Délka

CTX_CWS-250

Classroom, Instructor Led Online

24 Hours (3 DENNÍ)

* Účastí na některém z uvedených kurzů získáte přístup k online testu, jehož úspěšné složení je požadavkem pro získání certifikátů. Test je vám k dispozici 45 dní po účasti na kurzu.

Virtual Apps and Desktops Service Integration with Amazon Web Services Certified / CC-VAD-AWS

Certifikace Virtual Apps and Desktops Service Integration with Amazon Web Services Certified (CC-VAD-AWS) ověřuje dovednosti pro integraci služby Virtual Apps and Desktops Service (nově DaaS) a poskytování virtuálních aplikací a desktopů do služby Amazon Web Services.

Citrix cert logo

citrix PALC logo

Citrix image