Arrow Electronics, Inc.

Všeobecné podmínky

Práva k obsahu a ochrana dat

Použití tohoto webu společnosti Arrow ECS podléhá následujícím podmínkám použití (Terms of Use). Použitím tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte, prosíme, tento web. Arrow ECS si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky, proto, prosíme, pravidelně zkontrolujte, zda v podmínkách nedošlo ke změnám. Budete-li průběžně pokračovat v používání tohoto webu, znamená to váš souhlas se změnami v těchto podmínkách. Veškeré materiály v jakékoliv formě obsažené na tomto webu (s výjimkou ochranných značek vlastněných třetími stranami) jsou majetkem společnosti Arrow ECS. Zejména upozorňujeme na skutečnost, že společnost Arrow ECS uplatňuje své autorské právo na všechny materiály a neposkytuje žádnou licenci nebo jiná práva používat jakoukoliv z jejich ochranných známek, které se objeví na tomto webu. Bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Arrow ECS není dovoleno jakýkoliv materiál z tohoto webu kopírovat.

Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky Arrow ECS, a.s.

Odkazy na jiné weby

Společnost Arrow ECS není zodpovědná za jakékoliv zboží nebo služby propagované na tomto webu třetími stranami. Tento web může rovněž obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Arrow ECS nemá kontrolu nad obsahem webů třetích stran a nepřebírá žádnou zodpovědnost v souvislosti s těmito weby, jejichž majitelé nemusí mít nezbytně se společností Arrow ECS obchodní či jiné kontakty. Arrow ECS neposkytuje licenci nebo jiná práva k použití ochranných známek třetích stran, které se na tomto webu objeví.

Nákup zboží a služeb

Žádné informace na tomto webu nezakládají závaznou nabídku. Jakákoliv objednávka, kterou podáte, bude následně přijata nebo odmítnuta zcela podle uvážení společnosti Arrow ECS. Při zvažování podání objednávky berte v úvahu všeobecné podmínky společnosti Arrow ECS. Tento web může poskytovat odkazy, které vám umožní nákup zboží nebo služeb. Použitím této služby potvrzujete, že souhlasíte s tím, že společnost Arrow ECS nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv ztráty, které byste mohli utrpět v důsledku rezervování nebo nákupu jakéhokoliv zboží nebo služeb od třetích stran prostřednictvím tohoto webu.

Informace na tomto webu

Společnost Arrow ECS se snaží zajistit, aby informace na tomto webu byly přesné, ne vždy je však schopna zkontrolovat přesnost a úplnost veškerých informací, společnost proto nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost plynoucí z nepřesností nebo opomenutí informací na tomto webu. Doporučujeme vám ověřit si přesnost veškerých informací, na které hodláte spoléhat.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky