Arrow Electronics, Inc.

Konfigurace firewallu

Kód: CIS_S2

DÉLKA: 32 Hours (4 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 33 000,00

Popis

Jedná se o základní kurz konfigurace Cisco ASA firewallů. Tento pětidenní kurz připraví síťové bezpečnostní inženýry pro základní dovednosti a znalosti potřebné pro konfiguraci Cisco ASA firewallů. Administrátor firewallu se naučí spravovat a konfigurovat samotný firewall od základních funkcionalit po zprovoznění VPN funkcionalit. Součástí kurzu jsou praktická cvičení na jednotlivé oblasti. Kurz se zaměřuje pouze na funkcionality Cisco stavových firewallů a neobsahuje konfigurace a správu Cisco Next Generation firewall (Firepower Threat Defence).
 

Toto školení pořádá společnost Alef Nula a.s.

Program

" Seznámení se s Cisco ASA firewallem

 • Představení HW řad Cisco firewallů
 • Základní konfigurace Cisco ASA firewallu
 • Konfigurace bezpečnostních politik (ACL - firewall pravidla)
 • Konfigurace překladových pravidel (NAT)
 • Seznámení s kryptografickými koncepty a VPN technologiemi
 • Konfigurace site-to-site VPN na ASA
 • Konfigurace Remote Access VPN na Cisco ASA
 • Konfigurace vysoké dostupnosti (high availability)
 • Seznámení s transparentním a multi-kontext firewallem
 • Seznámení se s Cisco ASA firewallem
 • Představení HW řad Cisco firewallů
 • Základní konfigurace Cisco ASA firewallu
 • Konfigurace bezpečnostních politik (ACL - firewall pravidla)
 • Konfigurace překladových pravidel (NAT)
 • Seznámení s kryptografickými koncepty a VPN technologiemi
 • Konfigurace site-to-site VPN na ASA
 • Konfigurace Remote Access VPN na Cisco ASA
 • Konfigurace vysoké dostupnosti (high availability)
 • Seznámení s transparentním a multi-kontext firewallem

Termíny školení