Arrow Electronics, Inc.

Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions

Kód: MCS_AZ-400T00

DÉLKA: 32 Hours (4 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 64 500,00

Popis

Microsoft Azure - DevOps

Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-400 a přináší studentům DevOps základní technické vědomosti o podpoře vývoje v prostředí Azure. Kurz je složen z obsahů kurzů AZ-400T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Expert: Azure DevOps Engineer.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

Vstupní znalosti

Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS.

Program

Plánování transformace
Výběr a určení projektu
Struktura týmů
Migrace do Azure DevOps
Co je systém řízení zdrojového kódu
Výhody systémů řízení zdrojového kódu
Typty systémů řízení zdrojového kódu
Úvod do Azure Repos
Úvod do GitHub
Migrace z Team Foundation Version Control (TFVC) do Git v Azure Repos
Ověřování do Git v Azure Repos
Jak strukturovat svoje Git Azure Repos
Procesy větvení v Git
Práce s Pull Requesty v Azure Repos
Na co jsou GitHooks
Práce s vnitřním zdrojovým kódem
Balíčkování závislých komponent
Správa balíčků
Migrace a konsolidace artefaktů
Princip technologie pipelines v DevOps
Technologie Azure Pipelines
Volba mezi Hosted a Private agenty
Fondy agentů
Pipeline a současné zpracování
Azure DevOps a Open Source projekty
YAML v Azure Pipelines vs. Visual Designer
Přehled a principy nepřetržité integrace
Nasazení vhodné strategie kompilace
Integrace s Azure Pipelines
Integrace externího řízení zdrojového kódu s Azure Pipelines
Nastavení Private agentů
Analýza a integrace multi-stage buildů v Docker
Úvod do bezpečnosti
Zavedení bezpečného vývojového procesu a uvedení do souladu
Nový přístup ke konfiguracím aplikací
Správa tajných klíčů, tokenů a certifikátů
Nástroje pro správu bezpečnosti a souladu uvnitř pipeline
Správa kvality kódu
Bezpečnostní zásady
Strategie kompilace kontejnerů
Zabezpečení balíčků
Open source software
Integrace licenčních skenerů a skenerů zranitelností
Verzovací strategie
Úvod do principů nepřetržitého nasazení
Doporučené strategie k vydávání nových verzí
Vytvoření pipeline pro vysokou kvalitu nových verzí
Výběr vzoru pro nasazení do produkce
Výběr vhodného nástroje pro release management
Nasazení Release Pipeline
Vytváření a nastavení testovacích a provozních prostředí
Správa a modularizace šablon a úloh
Integrace tajných klíčů do release pipeline
Automatická integrace a funkční testování
Automatická kontrola zdraví
Představení vzorů pro nasazení do testu a produkce
Blue Green nasazení
Mechanismy Feature Toggles
Mechanismy Canary Releases
Mechanismy Dark Launching
Mechanismy AB Testing
Mechanismy Progressive Exposure Deployments
Nástroje pro sledování využití systémů, funkcí a toků dat
Směrování pro reportování pádů mobilních aplikací
Sledovací a stavové přehledy
Tiketovací systémy
Mobilní DevOps
Úvod do Visual Studio App Center
Správa skupin pro cílení a distribuci mobilních zařízení
Správa skupin cílového UI
Vytváření testovacích zařízení pro nasazení
Veřejné a soukromé distribuční skupiny
Infrastruktura jako kód a správa konfigurací
ARM šablony pro správu prostředků Azure
Azure CLI pro správu prostředků Azure
Správa prostředků Azure pomocí Azure PowerShell
Technologie Desired State Configuration (DSC)
Automatizace Azure s DevOps
Další automatizační nástroje
Nasazovací moduly a jejich možnosti
IaaS služby v Azure (infrastructure as a service)
PaaS služby v Azure (platform as a service)
Služby typu Serverless a HPC Computer Services
Service Fabric
Kubernetes Services
Koncepty Chef, Puppet, Ansible, Terraform
Principy bezpečnosti a souladu s DevOps
Nástroj Azure Security Center
Vnitřní cyklus
Myšlení stylem nepřetržitého experimentování
Procesy pro měření spokojenosti koncových uživatelů
Procesy pro sběr a sledování zpětné vazby uživatelů
Proceys pro automatizaci aplikační analytiky
Vysoká dostupnost lokalit
Telemetri a besalining
Analýza alertů
Koncept Blameless Retrospectives a Just Culture

Termíny školení

Další termíny školení Arrow v Evropě, včetně virtuálních.