Arrow Electronics, Inc.

AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

Kód: MCS_AZ900

DÉLKA: 16 Hours (2 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 14 200,00

Popis

Microsoft Azure - vstup do problematiky

Dvoudenní základní přehledový kurz, který seznámí účastníky s možnostmi Microsoft Azure, s jeho nabízenými službami, orientačně vysvětlí principy licencování a možnostmi podpory. Cílem kurzu je poskytnout přehled a rychlý vstup do problematiky k přípravě na certifikační zkoušku AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

Cíle

Definovat pojem cloudu a jeho využití
Vysvětlit pojmy veřejné, soukromé a hybridní cloudy
Vysvětlit pojmy jako je IaaS, SaaS a PaaS
Porozumět základním Azure architektonickým součástkám jako jsou regiony, geografické lokace a skupiny prostředků
Porozumět využití základních služeb a produktů, jako jsou virtuální počítače a úložiště
Pochopit smysl Azure řešení postavených na technologiích jako je Machine Learning, nebo Internet of Things (IoT)
Objevit nástroje pro správu Azure jako je jeho portál, nebo PowerShell a CLI
Popsat možnosti bezpečného připojení k cloudu a pojmy jako Network Security Group
Popsat možnosti správy účtů a identit a řízení přístupu k prostředkům Azure
Popsat možnosti využití bezpečnostních technologií Security Center a Key Vault, nebo ochrany proti hrozbám a úniku informací
Popsat zásady přístupu a role-based access control (RBAC)
Popsat smysl a využití součástí Azure Monitor a Azure Service Health
Popsat možnosti ochrany osobních údajů, a soulad s tím souvisejícími zákony a nařízeními
Využívat efektivně cenové plány
Plánovat a spravovat náklady
Prozkoumat možnosti podpory
Popsat nabízené SLA (Service Level Agreement)
Popsat životní cykly služeb v prostředí Azure

Vstupní znalosti

Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Program

Proč vůbec cloudové služby
Typy cloudových modelů
Typy cloudových služeb
Základní architektonické součástky Azure
Základní produkty a služby Azure
Řešení postavená na Azure
Nástroje pro správu
Zabezpečená síťová konektivita do cloudu
Základní služby pro správu účtů a identit
Bezpečnostní vlastnosti, služby a nástroje
Metodiky řízení Azure
Sledování výkonu, bezpečnosti a využití
Ochrana soukromí, soulad a noirmy ochrany údajů
Nájemci a plány Azure
Plánování a správa nákladů
Možnosti podpory
Nabídka SLA v Azure
Životní cyklus služeb v Azure

Termíny školení

Další termíny školení Arrow v Evropě, včetně virtuálních.