Arrow Electronics, Inc.

Problematika VPN sítí

Kód: OTH_CRYPT_VPN

DÉLKA: 16 Hours (2 dní)

CENA: Kč 15 000,00

Popis

Pro zajištění bezpečného spojení mezi pobočkami nebo pro vzdálený přístup uživatelů se používají VPN sítě (Virtual Private Network). Kryptografie zde použitá zajišťuje ochranu přenosu před neoprávněným přístupem a modifikací přenášených dat další stranou. Cílem je poskytout kompletní penzum platformově nezávislých informací tak, aby bylo možné splnit následující podmínky. Chránit citlivá data, vhodně volit technologie dle požadavků, porovnat výhody a nevýhody jednotlivých řešení a zajistit soulad se zákonnými a oborovými normami.

Cíle

•Definice základních vlastností, pojmů a rizik
•Seznámení s vývojem a architekturou VPN
•Vysvětlení principu jednotlivych technologii
•Splnění právních a bezpečnostních požadavků
•Výsledné porovnání technologií a jejich vlastností

Určeno pro

Kurz je určen pro správce IT věnující se bezpečnosti, správce systémů, dále pak pro síťové a bezpečnostní konzultanty.
Je koncipován tak, aby jim umožnil orientaci v problematice a poskytnul základní informace, jak bezpečně nastavit parametry pro splnění povinností kladených normami.

Vstupní znalosti

Účastník by měl mít zkušenosti se správou systémů, základní přehled o počítačové bezpečnosti a základní představu o fungování sady protokolů TCP/IP.

Program

•Bezpečnost
•Základní termíny
•Routovací protokoly – základní rozdělení
•RPKI – Resource PKI
•Rizika VPN
•IEEE 802.1AE / IEEE MAC / MACSec
•IPSec
- ADVPN (Auto Discovery VPN)
- AutoVPN (Auto Discovery VPN)
- DMVPN (Dynamic Multipoint VPN)
- GETVPN (Group Encrypted Transport VPN)
- OpenSWAN
- LibreSWAN
- LSVPN (Large Scale VPN)
- Komerční produkty
- Opensource implementace BSD a Linux
•Microsoft PPTP
•WireGuard
•SSTP
•OpenVPN
•OpenConnect VPN
•SoftEther VPN
•Další SSL technologie a wrappery
•Client-less VPN
•Bezpečnost prohlížečů
•Anonymizační technologie TOR a Shadowsock
•Cloudové VPN
•Regulace a restrikce
•Aplikační brány
- Out-of-Band Management
- Remote Desktop Protocol/Enhanced Remote Desktop
Protocol (RDP)
- SPICE Protokol
- RFB Protokol – RFC 6143
- XDMCP Protokol – RFC 6143
- Další proprietární technologie
•Porovnání jednotlivých technologií
•Přílohy: Konfigurace technologií, ukázky

Termíny školení