Arrow Electronics, Inc.

Problematika VPN sítí

Kód: OTH_CRYPT_VPN

DÉLKA: 16 Hours (2 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 15 000,00

Popis

Pro zajištění bezpečného spojení mezi pobočkami nebo pro vzdálený přístup uživatelů se používají VPN sítě (Virtual Private Network). Kryptografie zde použitá zajišťuje ochranu přenosu před neoprávněným přístupem a modifikací přenášených dat další stranou. Cílem je poskytout kompletní penzum platformově nezávislých informací tak, aby bylo možné splnit následující podmínky. Chránit citlivá data, vhodně volit technologie dle požadavků, porovnat výhody a nevýhody jednotlivých řešení a zajistit soulad se zákonnými a oborovými normami.

Cíle

•Definice základních vlastností, pojmů a rizik
•Seznámení s vývojem a architekturou VPN
•Vysvětlení principu jednotlivych technologii
•Splnění právních a bezpečnostních požadavků
•Výsledné porovnání technologií a jejich vlastností

Určeno pro

Kurz je určen pro správce IT věnující se bezpečnosti, správce systémů, dále pak pro síťové a bezpečnostní konzultanty.
Je koncipován tak, aby jim umožnil orientaci v problematice a poskytnul základní informace, jak bezpečně nastavit parametry pro splnění povinností kladených normami.

Vstupní znalosti

Účastník by měl mít zkušenosti se správou systémů, základní přehled o počítačové bezpečnosti a základní představu o fungování sady protokolů TCP/IP.

Program

•Bezpečnost
•Základní termíny
•Routovací protokoly – základní rozdělení
•RPKI – Resource PKI
•Rizika VPN
•IEEE 802.1AE / IEEE MAC / MACSec
•IPSec
- ADVPN (Auto Discovery VPN)
- AutoVPN (Auto Discovery VPN)
- DMVPN (Dynamic Multipoint VPN)
- GETVPN (Group Encrypted Transport VPN)
- OpenSWAN
- LibreSWAN
- LSVPN (Large Scale VPN)
- Komerční produkty
- Opensource implementace BSD a Linux
•Microsoft PPTP
•WireGuard
•SSTP
•OpenVPN
•OpenConnect VPN
•SoftEther VPN
•Další SSL technologie a wrappery
•Client-less VPN
•Bezpečnost prohlížečů
•Anonymizační technologie TOR a Shadowsock
•Cloudové VPN
•Regulace a restrikce
•Aplikační brány
- Out-of-Band Management
- Remote Desktop Protocol/Enhanced Remote Desktop
Protocol (RDP)
- SPICE Protokol
- RFB Protokol – RFC 6143
- XDMCP Protokol – RFC 6143
- Další proprietární technologie
•Porovnání jednotlivých technologií
•Přílohy: Konfigurace technologií, ukázky

Termíny školení