Arrow Electronics, Inc.

Windows Server 2019/2016 - Enterprise PKI Deployment

Kód: MCS_GOC173

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 34 500,00

Popis

Pětidenní kurz seznámí posluchače se všemi principy a technikami plánování, nasazení, správy a řešení potíží s PKI na platformě Windows. V úvodu kurzu se zopakují principy kryptografie veřejných klíčů a dalších algoritmů a technologií, aby účastníci byli schopni plánovat nasazení algortmů jako je RSA, SHA-1, SHA2 (SHA-256, SHA-384 a SHA-512), AES, 3-DES, DH, EC-DSA, EC-DH, DSA, MD5 a dalších - nejen z pohledu bezpečnosti, ale také s důrazem na kompatibilitu v širokém rozsahu systémů od Windows 2000, přes XP, 2003, 7 a 2008 R2 až po Windows 10 a Windows 2019. Jedním z cílů je seznámit účastníky s požadavky na Suite-B kryptografii. Po zbytek kurzu se účastníci naučí naplánovat a nasadit hierarchii certifikačních autorit pomocí služby AD CS a definovat certifikační politiky (certificate templates) pro různé aplikace od SSL/TLS, přes digital a code signing, secure email a S/MIME až po přihlašování klientskými certifikáty a čipovými kartami pro Kerberos PKINIT. V průběhu celého kurzu se probírá životní cyklus certifikátů a jejich klíčů, zálohování klíčů i certifikačních autorit a řešení potíží při vydávání ručním i automatickém (autoenrollment). Všichni lektoři kurzu jsou certifikování na nejvyšší možnou technologickou úroveň v této oblasti MCM:Directory a/nebo MCSM:Directory.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

UPOZORNĚNÍ K CENĚ KURZU:
Cena školení pořádaného v Bratislavě je 1050 EUR bez DPH - tato cena bude při fakturaci přepočtena aktuálním kurzem.

Cíle

Zopakujeme základní principy kryptografie symetrické i veřejných klíčů a do detailu probere rozdíly mezi jednotlivými algoritmy
Porovnáme dnešní běžné hešovací algoritmy jako je MD4, MD5, SHA-1 a SHA2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512) a dáme je do vztahu s algoritmy šifrovacími
Budeme porovnávat sílu jednotlivých kombinací algoritmů a kryptografických systémů
Do detailu popíšeme (ne)podporu jednotlivých algoritmů v operačních systémech a aplikacích od Windows 2000 po Windows 8 a Windows 2012
Porozumíte SSL a TLS protokolům a jejich kompatibilitě a podpoře na Windows operačních systémech
Probereme všechna pole, která vůbec můžete spatřit uvnitř digitálních certifikátů
Naučíte se nainstalovat podnikové PKI postavení nad Active Directory a Windows 2012
Budete schopni definovat bezpečné a udržovatelné certifikační politiky a uvědomíte si, jaké jsou možnosti a podmínky životního cyklu certifikátů
Zvládnete procesy související se zálohováním, cestováním a obnovou privátních klíčů
Pochopíte, jak je třeba udržovat a nastavit životní cyklus certifikačních autorit, zvládnete hladce jejich obnovy a prodlužování i likvidaci
Vytvoříte spolehlivou infrastrukturu pro ověření platnosti a zneplatnění certifikátů pomocí CRL i OCSP
Naučíte se plánovat nasazení PKI v malých i rozlehlých podnikových sítích

Určeno pro

Jedná se o pokrocilé školení pro zájemce o principy, plánování, nasazení a správu, sledování a dlouhodobou údržbu PKI postaveného nad Windows platformou.
Kurz obsahuje kompletní tématiku AD od verzí Windows 2000 až po Windows 2019.

Vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost Active Directory a Group Policy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Program

Opakování kryptografie
Heše, symetrická kryptografie a kryptografie asymetrická
Veřejné a privátní klíče, digitální podpis, časová razítka
MD4 vs. MD5 vs. SHA-1 vs. SHA-2
RSA, DSA, ECDSA, DH, ECDH, AES, DES, 3DES, SuiteB
Porovnání bezpečnosti na základě délky klíčů a bitových sil algoritmů
Comparable Algorithm Strength
Podpora algoritmů a jejich kompatibilita ve Windows
CSP a CNG poskytovatelé a knihovny, podpora v aplikacích
Funkce SSL a TLS, algorithm suites a podpora přes verze Windows
Certifikáty, základní a rozšířená pole
SAN, EKU, Subject, Issuer, Serial Number, Thumbprint, AIA, CDP
Certifikační autority, stromy a certificate chain, verze autorit
Důvěryhodné autority, automatická instalace a stahování
Plánování certifikační autority, veřejné autority vs. soukromé podnikové CA
Předpoklady pro instalaci AD CS certifikační autority
Instalace offline root CA a issuing subordinate CA
Integrace AD CS a Active Directory
Separace rolí správců autority a certifikátů
Certifikační politiky a jejich životní cyklus, certificate templates (v1, v2, v3)
Parametry šablon certifikátů, issuance policies a renewal policies, registrační autority (RA)
Požadavky na aplikační certifikáty serverů SSL/TLS, RDS/TS, DC, LDAPS, SQL, System Center, Reporting Services, Exchange, SharePoint, UAG
Požadavky na aplikační ceritifkáty klientů a IPSec, přihlašování k SSL/TLS, Kerberos PKINIT a čipové karty, EFS
Šifrování a digitální podpis mailu, souborů, dokumentů a skriptů
Zneplatnění certifikátů, CRL a OSCP
Plánování a nasazení CRL a OCSP distribučních bodů
Životní cyklus certifikátů a jejich privátních klíčů, obnova a prodloužení, uložení klíčů, zálohování klíčů a jejich roaming
Životní cyklus certifikačních autorit, jejich prodloužení a zneplatnění
Plánování hierarchie certifikačních autorit
Zálohování, obnova, řešení potíží, odstranění, migrace a upgrade AD CS

Termíny školení