Arrow Electronics, Inc.

VMware NSX-T Data Center: Migration from NSX Data Center for vSphere

Kód: VMW_ NSXTVS

DÉLKA: 24 Hours (3 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 33 000,00

Popis

V tomto třídenním praktickém školení vám poskytneme dovednosti, techniky a nástroje potřebné k úspěšné migraci vašeho aktuálního prostředí VMware NSX® Data Center for vSphere® do VMware NSX-T™  Data Center.

V tomto kurzu se naučíte vybírat mezi různými přístupy k migraci a provádět typ migrace, který nejlépe vyhovuje vašemu aktuálnímu prostředí. Kromě toho se během školení setkáte s běžnými problémy při migracích a jejich řešení.

Produkt
•  VMware NSX-T Data Center 3.x

Cíle

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
•  Contrast the NSX-T Data Center architecture with the architecture of NSX Data Center for vSphere
•  Understand the networking and security features of NSX-T Data Center
•  Compare In-Place and Lift and Shift migration approaches
•  Describe the networking topologies supported by the Migration Coordinator
•  Perform In-Place migrations using the Migration Coordinator
•  Troubleshoot In-Place migrations
•  Describe Lift and Shift migration tools and techniques 
•  Troubleshoot Lift and Shift migrations

Určeno pro

•  Experienced system administrators and network administrators
•  Network and security professionals who work with enterprise and data center networks

Vstupní znalosti

Before taking this course, you should have completed the VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0] course.

You should also have the following understanding or knowledge:
•  Good understanding of TCP/IP services and protocols
•  Knowledge and working experience of computer networking, including:
   •Switching and routing technologies (L2-L3)
   •Network and application delivery services (L4-L7)
•  Knowledge of and working experience with VMware vSphere® environments

The VMware Certified Professional – Network Virtualization (2020) certification  is recommended.

Program

1  Course Introduction
•  Introduction and course logistics
•  Course objectives

2  Introduction to NSX-T Data Center
•  Describe the motivation for migrating to NSX-T Data Center
•  Contrast the NSX-T Data Center architecture with the architecture of NSX Data Center for vSphere.
•  Describe the logical switching components in NSX-T Data Center
•  Describe the components and functions of NSX-T Data Center logical routing
•  Describe the security features of NSX-T Data Center
•  Explain the implementation of networking services in NSX-T Data Center

3  Migration Techniques
•  Describe In-Place migration
•  Describe Lift and Shift migration
•  Compare migration approaches
•  Determine the best migration strategy based on requirements

4  In-Place Migration Topologies
•  Identify the NSX Data Center for vSphere topologies supported by the Migration Coordinator
•  Explain how network and security objects are translated from NSX Data Center for vSphere to NSX-T Data
   Center

5  In-Place Migration Using the Migration Coordinator
•  Describe prerequisites for In-Place migration
•  Prepare the NSX Data Center for vSphere environment for migration with the Migration Coordinator
•  Migrate the NSX Data Center for vSphere environment with the Migration Coordinator
•  Perform post-migration tasks
•  Describe the vSphere Networking Migration feature

6  Troubleshooting In-Place Migration
•  Troubleshoot issues based on the In-Place migration workflow
•  Identify log files used in troubleshooting In-Place migration
•  Identify and resolve common issues related to the Migration Coordinator

7  Lift and Shift Migration Approaches
•  Describe prerequisites for Lift and Shift migrations
•  Perform Lift and Shift migrations using L2 bridging
•  Perform Lift and Shift migrations using VMware HCX
•  Compare migration using L2 Bridging and VMware HCX®

8  Troubleshooting Lift and Shift Migration
•  Troubleshoot Lift and Shift migration problems
•  Identify log files used in troubleshooting Lift and Shift migrations
•  Identify and resolve common issues related to Lift and Shift migrations.

Termíny školení