Arrow Electronics, Inc.

Microsoft 365 - detailní správa služeb a úctu Office365

Kód: MCS_MOCMS-030

DÉLKA: 40 Hours (5 dní)

CENA: Kč 38 900,00

Popis

Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-100 a seznamuje studenty se základy správy Office365, jeho služeb, pronájmů a uživatelských účtů a jejich licencí. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Expert: Enterprise Administrator. Kurz je vhodnou technickou náhradou jednoduššího kurzu MOC MS-100, který je širším přehledovým základem pro celou nabídku Microsoft 365, zatímco Office 365 je jen jednou její součástí.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

Vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Program

Přehled Office 365
Vytváření Office 365 nájemců
Plánování zkušebního nasazení
Správa uživatelských účtů a licencí
Správa hesel a ověřovacích metod
Správa bezpečnostních skupin v Office 365
Spárva uživatelských účtů a skupin pomocí Windows PowerShell
Nastavení přístupu pro správce
Plánování možností klientských aplikací Office 365
Plánování konektivity pro klientské aplikace
Nastavení konektivity pro klientské aplikace
Plánování a příprava synchronizace s on-prem Active Directory
Nasazení synchronizace on-prem AD pomocí Azure AD Connect
Správa Office 365 účtů při synchronizaci s on-prem Active Directory
Přehled možností Office 365 ProPlus
Plánování a správa Office 365 ProPlus nasazení ponechané na uživatelích
Plánování a správa centralizovaného nasazení klientů Office 365 ProPlus
Měření výkonu a statistiky
Přehled možností Exchange Online
Správa účtů příjemců Exchange Online
Plánování a nasazení oprávnění v Exchange Online
Plánování a správa toku zpráv v Office 365 prostředí
Plánování a zavedení zabezpečení zpráv v Office 365
Plánování a správa zásad přístupu klientů
Přenos emailu z on-prem do Exchange Online
Vysvětlení technologie Teams
Nasazení Teams
Ověřování uživatelských účtů a řízení přístupu
Přechod z on-prem Skype for Business do Teams
Správa, sledování a reporty a statistiky
Nastavení služeb SharePoint Online
Plánování a správa kolekcí webů v SharePoint Online
Plánování a nastavení sdílení obsahu s externími uživateli v SharePoint Online
Plánování a správa Yammer Enterprise
Plánování a konfigurace OneDrive for Business
Konfigurace skupin pomocí technologie Office 365 Groups
Přehled technologií pro řízení souladu v Office 365
Plánování a konfigurace ochrany Azure Information Protection
Správa technologií pro ochranu proti úniku informací z Office 365
Řešení potíží v prostředí cloudových služeb
Sledování výkonu a zdravotního stavu cloudových služeb
Porozumění technologii federovaných identit za pomoci AD FS
Nasazení Active Directory Federation Services pro ověřování uživatelů do Office 365
Plánování a nasazení hybridních technologií

Termíny školení