Arrow Electronics, Inc.

Základy pro využití a správu Microsoft Azure

Kód: MCS_WSAZPROMO

DÉLKA: 8 Hours (1 den)

CENA: Kč bez DPH 4 000,00

Popis

Kurz je zaměřen na seznámení s principy fungování Microsoft Azure, poskytnutí základních i pokročilejších schopností při nasazování a správě zdrojů. Zajištění základní bezpečnosti a propojení lokálního datového centra s cloudem.

Cíle

Získat základní principy a kontrolu nad obsluhou zdrojů v Azure, přehled o cenách a nastavení udržitelnosti financování.

Určeno pro

Kurz je urcen obchodne technickým lidem a za cíl si klade naucit úcastníky plánovat, nasazovat a správne pocítat náklady na využití Azure zdroju.

Vstupní znalosti

Doporučujeme si přinést vlastní počítač a přístup k Azure předplatnému.
Předplatné ZDARMA v hodnotě 170 EUR lze zřídit na místě, pokud bude mít účastník kreditní kartu (bude použita na zřízení účtu a nebudou z ní strhávány žádné poplatky a to i po vyčerpání kreditu 170 EUR).

Více informací ZDE

Program

˃    Představení Azure Cloud
˃    Princi a využití Regionů
      ˃    Modely účtování a fakturace
      ˃    Dostupné služby a jejich užití
˃    Základy pro diskové kapacity
      ˃    Možnosti disků
˃    Základy síťování
      ˃    Síťování v Cloudu
      ˃    Připojení do Cloudu
˃    Základy virtuálních strojů
      ˃    VM typy a velikosti
      ˃    Licenční modely
      ˃    VM vytváření a správa
˃    Migrační scénáře
˃    Podpora a vhodné scénáře využití
 
 
˃    Volitelně pro zájemnce praktické laboratoře

 

Termíny školení