Arrow Electronics, Inc.

EC-Council Encryption Specialist

Kód: ECC_ECES

DÉLKA: 24 Hours (3 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 33 000,00

Popis

EC-Council Certified Encryption Specialist je nejnovější hard-core deepdive elitní školení této renomované firmy, které má za úkol seznámit bezpečnostní IT specialisty s principy a implementací šifrovacích metod. ECES školení je unikátní v tom, že se můžete dozvědět detaily o principech šifrování a hashů, ale i prakticky vyzkoušet jejich implementaci v reálných aplikacích a serverových řešeních. Toto školení vyučují naši specialisté s praktickou i odbornou znalostí principů kryptografie. Proto máte jedinečnou příležitost pro analýzu jednotlivých šifrovacích a podepisovacích rutin, která je pro naše odborné lektory oblíbeným tématem, které vám zpřístupní v maximálně srozumitelné i praktické formě. Pokud vás láká téma skrývání obsahu a odhalení jeho principu, je pro vás naše nové školení unikátní příležitostí pro konzultaci s opravdovými profesionály z oboru. V ceně kurzu je i celosvětově uznávaná zkouška EC-Council Encryption Specialist (E|CES), jejímž složením studenti dokládají praktickou znalost šifrování pevných disků, sestavení VPN a teorie šifer od cézarovy šifry po RSA či AES.

Toto školení pořádá společnost Gopas a.s.

Cíle

 • Principy šifrování a podpisu
 • Přehlednou analýzu různých rutin
 • Praktickou implementaci šifrování v různých serverových i klientských ochranných technologiích

Určeno pro

Tento kurz je urcen pro administrátory bezpecnosti, správce sítí, správce firewallu, testery zabezpecení IT infrastruktury, systémové adminstrátory, pentestery, forenzní analytiky a pro každého, kdo se zajímá o možnosti skrývání obsahu na hlubší úrovni než je pouhé stažení aplikace pro šifrování a její spuštení klikáním myši.

Vstupní znalosti

Praktická správa MS Windows prostředí na úrovni kurzů uvedených v předchozích školeních

Program

Modul 1 - úvod do kryptografie a její vývoj

 • Principy kryptografie
 • Historický vývoj
 • Monoalfabetická substituční šifra
 • Cézarova šifra
 • Atbaš
 • ROT13
 • Vigenerova šifra, příklad a prolomení
 • ADFGVX šifra
 • Playfairova šifra
 • Enigma
 • CrypTool

Modul 2 - symetrická kryptografie a hashe

 • Symetrická kryptografie
 • Teorie informace
 • Kerckhoffsův princip
 • Subsituce
 • Transpozice
 • Substituce a Transpozice
 • Binární ano, or, xor
 • Bloková šifra vs. Streamová šifra
 • Feistelova šifra
 • DES
 • 3DES
 • DESx
 • AES
 • Blowfish
 • Serpent
 • Twofish
 • Skipjack
 • IDEA
 • ECB
 • CBC
 • RC4
 • MD5, MD6

Modul 3 - teorie čísel a asymetrická kryptografie

 • Asymetrická kryptografie
 • Prvočísla
 • Prvočísla
 • Fibonacciho posloupnost
 • Narozeninový paradox
 • Generátory náhodných čísel
 • Diffile-Hellman
 • Rivest Shamir Adlemna (RSA)
 • Jak funguje RSA
 • Příklad RSA
 • DSA
 • Podepisování pomocí DSA
 • Eliptické křivky
 • Variace eliptických křivek
 • Elgamal

Modul 4 – aplikace šifrování

 • Digitální podpis
 • Co je to digitální certifikát
 • X.509
 • Obsah certifikátu X.509
 • Certifikační autorita
 • Registrační autorita
 • PKI – Infrastruktura veřejného klíče
 • Digitální certifikáty
 • Protokoly pro ověřování certifikátu serveru
 • Správa certifikátů
 • Důvěryhodnost certifikátů
 • Používání certifikátů ve webových službách
 • MS Certifikační služby
 • Windows certifikáty a certmgr.msc
 • Pretty Good Privady (PGP)
 • Certifikáty PGP
 • SSL
 • TLS
 • Šifrování souborů pomocí EFS
 • Zálohování EFS klíčů
 • Obnova EFS klíčů
 • BitLocker, Truecrypt
 • Steganografie – vývoj, implementace a analýza

Modul 5 – aplikace šifrování

 • Lámání šifer
 • Kryptoanalýza
 • Frekvenční analýza
 • Lámání moderních šifer
 • Lineární kryptoanalýza
 • Diferenční kryptoanalýza
 • Integrální kryptoanalýza
 • Rainbow Tables
 • Lámání hesel
 • Nástroje

Termíny školení