Arrow Electronics, Inc.

EC-Council Encryption Specialist

Kód: ECC_ECES

DÉLKA: 3 (den)

CENA: Kč 33 000,00

Popis

EC-Council Certified Encryption Specialist je nejnovější hard-core deepdive elitní školení této renomované firmy, které má za úkol seznámit bezpečnostní IT specialisty s principy a implementací šifrovacích metod. ECES školení je unikátní v tom, že se můžete dozvědět detaily o principech šifrování a hashů, ale i prakticky vyzkoušet jejich implementaci v reálných aplikacích a serverových řešeních. Toto školení vyučují naši specialisté s praktickou i odbornou znalostí principů kryptografie. Proto máte jedinečnou příležitost pro analýzu jednotlivých šifrovacích a podepisovacích rutin, která je pro naše odborné lektory oblíbeným tématem, které vám zpřístupní v maximálně srozumitelné i praktické formě. Pokud vás láká téma skrývání obsahu a odhalení jeho principu, je pro vás naše nové školení unikátní příležitostí pro konzultaci s opravdovými profesionály z oboru. V ceně kurzu je i celosvětově uznávaná zkouška EC-Council Encryption Specialist (E|CES), jejímž složením studenti dokládají praktickou znalost šifrování pevných disků, sestavení VPN a teorie šifer od cézarovy šifry po RSA či AES.

Toto školení pořádá společnost Gopas a.s.

Cíle

 • Principy šifrování a podpisu
 • Přehlednou analýzu různých rutin
 • Praktickou implementaci šifrování v různých serverových i klientských ochranných technologiích

Určeno pro

Tento kurz je urcen pro administrátory bezpecnosti, správce sítí, správce firewallu, testery zabezpecení IT infrastruktury, systémové adminstrátory, pentestery, forenzní analytiky a pro každého, kdo se zajímá o možnosti skrývání obsahu na hlubší úrovni než je pouhé stažení aplikace pro šifrování a její spuštení klikáním myši.

Vstupní znalosti

Praktická správa MS Windows prostředí na úrovni kurzů uvedených v předchozích školeních

Program

Modul 1 - úvod do kryptografie a její vývoj

 • Principy kryptografie
 • Historický vývoj
 • Monoalfabetická substituční šifra
 • Cézarova šifra
 • Atbaš
 • ROT13
 • Vigenerova šifra, příklad a prolomení
 • ADFGVX šifra
 • Playfairova šifra
 • Enigma
 • CrypTool

Modul 2 - symetrická kryptografie a hashe

 • Symetrická kryptografie
 • Teorie informace
 • Kerckhoffsův princip
 • Subsituce
 • Transpozice
 • Substituce a Transpozice
 • Binární ano, or, xor
 • Bloková šifra vs. Streamová šifra
 • Feistelova šifra
 • DES
 • 3DES
 • DESx
 • AES
 • Blowfish
 • Serpent
 • Twofish
 • Skipjack
 • IDEA
 • ECB
 • CBC
 • RC4
 • MD5, MD6

Modul 3 - teorie čísel a asymetrická kryptografie

 • Asymetrická kryptografie
 • Prvočísla
 • Prvočísla
 • Fibonacciho posloupnost
 • Narozeninový paradox
 • Generátory náhodných čísel
 • Diffile-Hellman
 • Rivest Shamir Adlemna (RSA)
 • Jak funguje RSA
 • Příklad RSA
 • DSA
 • Podepisování pomocí DSA
 • Eliptické křivky
 • Variace eliptických křivek
 • Elgamal

Modul 4 – aplikace šifrování

 • Digitální podpis
 • Co je to digitální certifikát
 • X.509
 • Obsah certifikátu X.509
 • Certifikační autorita
 • Registrační autorita
 • PKI – Infrastruktura veřejného klíče
 • Digitální certifikáty
 • Protokoly pro ověřování certifikátu serveru
 • Správa certifikátů
 • Důvěryhodnost certifikátů
 • Používání certifikátů ve webových službách
 • MS Certifikační služby
 • Windows certifikáty a certmgr.msc
 • Pretty Good Privady (PGP)
 • Certifikáty PGP
 • SSL
 • TLS
 • Šifrování souborů pomocí EFS
 • Zálohování EFS klíčů
 • Obnova EFS klíčů
 • BitLocker, Truecrypt
 • Steganografie – vývoj, implementace a analýza

Modul 5 – aplikace šifrování

 • Lámání šifer
 • Kryptoanalýza
 • Frekvenční analýza
 • Lámání moderních šifer
 • Lineární kryptoanalýza
 • Diferenční kryptoanalýza
 • Integrální kryptoanalýza
 • Rainbow Tables
 • Lámání hesel
 • Nástroje

Termíny školení
Datum
Místo konání
Časové pásmo
Jazyk
Typ
Garance termínu
CENA

12 zář 2022

Praha

CEDT

Čeština

Classroom

Kč 33 000,00

19 pro 2022

Praha

CET

Čeština

Classroom

Kč 33 000,00