Arrow Electronics, Inc.

Základy kryptografie

Kód: OTH_CRYPT

DÉLKA: 16 Hours (2 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 15 000,00

Popis

Ve světě komunikací a honbě za bezpečím je potřeba mít k dispozici odborníky. Osoby znalé vzájemných vztahů a souvislostí. Jednou stranou mince je vhodná volba komunikačních protokolů či architektury, ale uvedená snaha může vyjít snadno naprázdno. Nevhodnou volbou metod se oslabí zabezpečení, umožní čtení či modifikace přenášených dat, nebo se jen sníží rychlost a promarní investice do infrastruktury. Je potřeba si uvědomit, že vaše data, případně data vašich zákazníků se přenáší veřejným prostorem a jedinou ochranou je vhodně zvolená kryptografie.

Zároveň je snahou uvedeného školení vhodně připravit techniky i na požadavky, kladené na ně zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Toto školení pořádáme ve spolupráci s kryptologem Janem Dušátkem.

Cíle

Zvládnutí témat
• Restrikce kryptografie ve světě, základní zákony vztahující se ke kryptografii v CZ/SK
• Kryptografie, základní pojmy
• Hashe, přehled principů, používaných algoritmů, míra jejich bezpečnosti
• Generátory náhodných čísel, jejich význam a rozdělení
• Porovnání asymetrických a post-quantum asymetrických algoritmů, principy a porovnání rychlostí
• Porovnání nejznámějších symetrických algoritmů, jejich architektura, omezení daná konstrukcí, rozdíl
• mezi blokovými a proudovými šiframi
• Mody blokových šifer první generace, mody AE a AEAD - třetí a čtvrtá generace, mody pro práci s disky
 

Program

Program prvního dne
08:00 - 09:00 Prezence
09:00 - 10:00 Kryptologie a její limity dané lokálními zákony
10:00 - 13:00 Hashe, generátory náhodných čísel a asymetrické algoritmy
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 17:00 Symetrické algoritmy, mody blokových šifer, architektura algoritmů a porovnání rychlostí

Program druhého dne
08:00 - 09:00 Volná diskuse
09:00 - 11:00 Implementace v hardware
11:00 - 13:00 Implementace v software - vrstva SSL
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:00 Hardening aplikací
15:00 - 17:00 Další zajímavé aplikace v reálném životě

Termíny školení