Arrow Electronics, Inc.

Jemný úvod do SSL/TLS

Kód: OTH_CRYPT_SSL/TSL

DÉLKA: 24 Hours (3 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 22 500,00

Popis

Pro zajištění důvěrnosti a autenticity přenášených informací se v prostředí internetu nejčastěji používá termín SSL/TLS.
Jedná se o vrstvu zajišťující kryptografickou ochranu (tedy šifrování a detekci změny dat). Vzhledem k legislativě a obecnému vývoji kladoucímu důraz na soukromí se toto školení věnuje vysvětlení vztahů tak, aby bylo možné chránit informace společnosti a zákazníků. Zároveň nastiňuje vztahy k evropským nařízením (GDPR, eIDAS), zákonům (kybernetický zákon) a používaným oborovým normám.

Cíle

•Seznámení s vývojem a architekturou SSL/TLS
•Vysvětlení omezení jednotlivých ciphersuit
•Obeznámení se základními útoky a příčinou existujících slabin
•Vysvětlení práce s certifikáty a certifikačními autoritami
•Obeznámení se s nařízením eIDAS
•Minimální právní základ, přehled zákonů a norem jako limitující podmínkou pro hardening

Určeno pro

Kurz je určen pro správce IT věnující se bezpečnosti, správce systémů, dále pak pro síťové a bezpečnostní konzultanty.
Je koncipován tak, aby jim umožnil orientaci v problematice a poskytnul základní informace, jak bezpečně nastavit parametry pro splnění povinností kladených normami.

Vstupní znalosti

Účastník by měl mít zkušenosti se správou systémů, základní přehled o počítačové bezpečnosti a základní představu o fungování sady protokolů TCP/IP.

Program

•Základní termíny a uvedení do problematiky
•Architektura SSL/TLS
•Historie a vývoj, podpora ciphersuites v jednotlivých verzích
•Zhodnocení bezpečnosti ciphersuites
•Protokoly pro výměnu klíčů
•Útoky na kryptografii v SSL/TLS
•Verze SSL/TLS
•Standardy a národní normy, zákony a jejich vztah k nařízením EU
•Podporované algoritmy, jejich opora v zákonech, nařízeních a normách
•Hardening
•Prostředí Java a Microsoft
•Webové servery: Apache, IIS, Lighthttpd, NGINX, Tomcat, WinHTTP
•Poštovní servery: Dovecot, Exchange, Postfix, Sendmail
•Databázové servery: MySQL/MariaDB, MongoDB, Postgress, SQLite
•VPN (OpenVPN)
•SSH
•Inspekce SSL
•Využití certifikátů
•CA, PKI a služby zajištění důvěry v prostředí elektronické komunikace
•Provozní vlastnosti
•Standardy ASN.1, OID a kódování Base64
•Formáty CER, DER, BER a uložení klířů ve formátu PK7, PK12
•Certifikát a jeho struktura
•Důležité a volitelné parametry
•Normy rozšiřující vlastnosti certifikátů
•Vysvětlení metod kontroly platnosti certifikátů (path validation, CRL, OCSP)
•Křížové certifikáty a křížová certifikace autorit
•eIDAS

Termíny školení