Arrow Electronics, Inc.

CompTIA Security+

Kód: OTH_CTSEC

DÉLKA: 5 (den)

CENA: Kč 28 000,00

Popis

Tento unikátní 5tidenní kurz je dokonalou prípravou pro celosvetove uznávanou certifikacní zkoušku CompTIA Security+ SY0-301, která je dnes standardem pro IT certifikaci v oblasti bezpecnosti. Jedná se o úvodní školení v oblasti správy bezpecnosti pocítacových sítí a operacních systému na platforme OS Windows. Uchazeci získají souhrnný prehled IT bezpecnostních rešení a získají možnost si prakticky vyzkoušet implementaci ruzných bezpecnostních opatrení. Díky vedoucí úloze bezpecnosti v IT prostredí všech firem a dlouholeté tradici této certifikacní zkoušky je CompTIA Security + školení bezesporu zásadní výhodou pro IT pracovníky na všech pozicích.

UPOZORNENÍ K CENE KURZU:
Cena školení porádaného v Bratislave je 825 EUR bez DPH - tato cena bude pri fakturaci prepoctena aktuálním kurzem. A jsou vedená ve slovensky.

Toto školení porádá spolecnost GOPAS a.s.

Cíle

 • Porozumet základním konceptum identifikace a rešení bezpecnostních rizik
 • Porozumet základním konceptum kryptografie a správne je využívat – symetrické klíce, certifikáty
 • Získáte prehled nejzranitelnejších cástí sítové infrastruktury TCP/IP a jejich rešení
 • Porozumíte prinipum ochrany e-mailové komunikace, vzdálených pripojení VPN, bezdrátových sítí a dalších metod komunikace
 • Porozumíte principum overování identity
 • Jak nastavovat uživatelské skupiny, jejich práva a prístupová oprávnení
 • Implementovat bezpecnostní opatrení a updaty
 • Porozumíte základním konceptum bezpecnostních politik od zajištení fyzické bezpecnosti po zachování chodu firmy
 • Vytvárení bezpecnostní dokumentace a security incident handling

Určeno pro

Kurz je urcen pokrocilým uživatelum pocítacu a zacínajícím bezpecnostním administrátorum

Program

1. Základy bezpecnosti

 • Cyklus informacní bezpecnosti
 • Základy bezpecnostních politik
 • Overovací metody
 • Základy kryptografie

2. Bezpecnostní hrozby a zranitelnosti

 • Sociální inženýrství
 • Hrozby fyzického prístupu
 • Hrozby v sítovém prostredí
 • Rizika a zranitelnosti bezdrátových sítí
 • Rizika chybne naprogramovaných aplikací

3. Sítová bezpecnost

 • Prehled sítových zarízení z pohledu bezpecnosti
 • Koncept sítové bezpecnosti
 • Ukázky sítových útoku
 • Zabezpecní bežného sítového provozu
 • Zabezpecení infrastruktury bezdrátových sítí

4. Zabezpecení aplikací, dat a prvku

 • Základní pravidla zabezpecení stanic
 • Základní pravidla zabezpecení serveru
 • Zabezpecení dat
 • Zabezpecení mobilních zarízení
 • Možnost zabezpecení aplikací

5. Správa identit a prístupu

 • Typy autentizací
 • Smart karty a tokeny
 • Strategie skupin
 • Správa prístupu pomocí ACL
 • RADIUS server a 802.1x
 • VLAN management
 • Správa prístupu do VPN
 • WPA1/2 Enterprise

6. Správa PKI a certifikátu

 • Koncept PKI
 • Možnost využití certifikátu
 • Instalace Enterprise certifikacní autority a správa šablon
 • Zálohování a obnova certifikacní autority
 • Automatické vs. rucní vydávání certifikátu
 • Správa a zálohování privátních klícu

7. Monitoring bezpecnosti

 • Auditování v OS
 • Auditování síte
 • IDS/IPS
 • Honeypots
 • Antiviry

8. Zajištení dostupnosti, zachování chodu firmy a incident response

 • Základní koncepty zajištení funkcnosti firmy
 • SLA
 • Vysoká dostupnost
 • Zálohování a obnova
 • Co delat, když dojde k napadení firmy

Termíny školení
Datum
Místo konání
Časové pásmo
Jazyk
Typ
Garance termínu
CENA

17 říj 2022

Praha

CEDT

Čeština

Classroom

Kč 28 000,00

12 pro 2022

Praha

CET

Čeština

Classroom

Kč 28 000,00