Arrow Electronics, Inc.

CompTIA Security+

Kód: OTH_CTSEC

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 28 000,00

Popis

Tento unikátní 5denní kurz je základní přípravou pro celosvětově uznávanou certifikační zkoušku CompTIA Security+ SY0-601, která je dnes standardem pro IT certifikaci v oblasti bezpečnosti. Jedná se o úvodní školení v oblasti správy bezpečnosti počítačových sítí a operačních systémů na platformě OS Windows. Uchazeči získají souhrnný přehled IT bezpečnostních řešení a získají možnost si prakticky vyzkoušet implementaci různých bezpečnostních opatření. Díky vedoucí úloze bezpečnosti v IT prostředí všech firem a dlouholeté tradici této certifikační zkoušky je CompTIA Security + školení bezesporu zásadní výhodou pro IT pracovníky na všech pozicích.

Cena školení pořádaného v Bratislavě je 1200 EUR bez DPH - tato cena bude při fakturaci přepočtena aktuálním kurzem. A jsou vedená ve slovensky.

Toto školení porádá spolecnost GOPAS a.s.

Cíle

Porozumět základním konceptům identifikace a řešení bezpečnostních rizik
Porozumět základním konceptům kryptografie a správně je využívat – symetrické klíče, certifikáty
Získáte přehled nejzranitelnějších částí síťové infrastruktury TCP/IP a jejich řešení
Porozumíte prinipům ochrany e-mailové komunikace, vzdálených připojení VPN, bezdrátových sítí a dalších metod komunikace
Porozumíte principům ověřování identity
Jak nastavovat uživatelské skupiny, jejich práva a přístupová oprávnění
Implementovat bezpečnostní opatření a updaty
Porozumíte základním konceptům bezpečnostních politik od zajištění fyzické bezpečnosti po zachování chodu firmy
Vytváření bezpečnostní dokumentace a security incident handling

Určeno pro

Kurz je určen pokročilým uživatelům počítačů a začínajícím bezpečnostním administrátorům

Vstupní znalosti

Uchazeči by měli mít znalosti na úrovni certifikace CompTIA A+, Network+ nebo ekvivalentní praktické zkušenosti v oblasti administrace sítí a operačních systémů Microsoft. Uchazeči by měli mít velmi dobré zkušenosti v oblasti konfigurace sítě.

Program

1. Základy bezpečnosti

Cyklus informační bezpečnosti
Základy bezpečnostních politik
Ověřovací metody
Základy kryptografie

2. Bezpečnostní hrozby a zranitelnosti

Sociální inženýrství
Hrozby fyzického přístupu
Hrozby v síťovém prostředí
Rizika a zranitelnosti bezdrátových sítí
Rizika chybně naprogramovaných aplikací

3. Síťová bezpečnost

Přehled síťových zařízení z pohledu bezpečnosti
Koncept síťové bezpečnosti
Ukázky síťových útoků
Zabezpeční běžného síťového provozu
Zabezpečení infrastruktury bezdrátových sítí

4. Zabezpečení aplikací, dat a prvků

Základní pravidla zabezpečení stanic
Základní pravidla zabezpečení serverů
Zabezpečení dat
Zabezpečení mobilních zařízení
Možnost zabezpečení aplikací

5. Správa identit a přístupu

Typy autentizací
Smart karty a tokeny
Strategie skupin
Správa přístupu pomocí ACL
RADIUS server a 802.1x
VLAN management
Správa přístupu do VPN
WPA1/2 Enterprise

6. Správa PKI a certifikátů

Koncept PKI
Možnost využití certifikátů
Instalace Enterprise certifikační autority a správa šablon
Zálohování a obnova certifikační autority
Automatické vs. ruční vydávání certifikátů
Správa a zálohování privátních klíčů

7. Monitoring bezpečnosti

Auditování v OS
Auditování sítě
IDS/IPS
Honeypots
Antiviry

8. Zajištění dostupnosti, zachování chodu firmy a incident response

Základní koncepty zajištění funkčnosti firmy
SLA
Vysoká dostupnost
Zálohování a obnova
Co dělat, když dojde k napadení firmy

Termíny školení