Arrow Electronics, Inc.

CompTIA Security+

Kód: OTH_CTSEC

DÉLKA: 40 Hours (5 dní)

CENA: Kč 28 000,00

Popis

Tento unikátní 5tidenní kurz je dokonalou prípravou pro celosvetove uznávanou certifikacní zkoušku CompTIA Security+ SY0-301, která je dnes standardem pro IT certifikaci v oblasti bezpecnosti. Jedná se o úvodní školení v oblasti správy bezpecnosti pocítacových sítí a operacních systému na platforme OS Windows. Uchazeci získají souhrnný prehled IT bezpecnostních rešení a získají možnost si prakticky vyzkoušet implementaci ruzných bezpecnostních opatrení. Díky vedoucí úloze bezpecnosti v IT prostredí všech firem a dlouholeté tradici této certifikacní zkoušky je CompTIA Security + školení bezesporu zásadní výhodou pro IT pracovníky na všech pozicích.

UPOZORNENÍ K CENE KURZU:
Cena školení porádaného v Bratislave je 825 EUR bez DPH - tato cena bude pri fakturaci prepoctena aktuálním kurzem. A jsou vedená ve slovensky.

Toto školení porádá spolecnost GOPAS a.s.

Cíle

 • Porozumet základním konceptum identifikace a rešení bezpecnostních rizik
 • Porozumet základním konceptum kryptografie a správne je využívat – symetrické klíce, certifikáty
 • Získáte prehled nejzranitelnejších cástí sítové infrastruktury TCP/IP a jejich rešení
 • Porozumíte prinipum ochrany e-mailové komunikace, vzdálených pripojení VPN, bezdrátových sítí a dalších metod komunikace
 • Porozumíte principum overování identity
 • Jak nastavovat uživatelské skupiny, jejich práva a prístupová oprávnení
 • Implementovat bezpecnostní opatrení a updaty
 • Porozumíte základním konceptum bezpecnostních politik od zajištení fyzické bezpecnosti po zachování chodu firmy
 • Vytvárení bezpecnostní dokumentace a security incident handling

Určeno pro

Kurz je urcen pokrocilým uživatelum pocítacu a zacínajícím bezpecnostním administrátorum

Program

1. Základy bezpecnosti

 • Cyklus informacní bezpecnosti
 • Základy bezpecnostních politik
 • Overovací metody
 • Základy kryptografie

2. Bezpecnostní hrozby a zranitelnosti

 • Sociální inženýrství
 • Hrozby fyzického prístupu
 • Hrozby v sítovém prostredí
 • Rizika a zranitelnosti bezdrátových sítí
 • Rizika chybne naprogramovaných aplikací

3. Sítová bezpecnost

 • Prehled sítových zarízení z pohledu bezpecnosti
 • Koncept sítové bezpecnosti
 • Ukázky sítových útoku
 • Zabezpecní bežného sítového provozu
 • Zabezpecení infrastruktury bezdrátových sítí

4. Zabezpecení aplikací, dat a prvku

 • Základní pravidla zabezpecení stanic
 • Základní pravidla zabezpecení serveru
 • Zabezpecení dat
 • Zabezpecení mobilních zarízení
 • Možnost zabezpecení aplikací

5. Správa identit a prístupu

 • Typy autentizací
 • Smart karty a tokeny
 • Strategie skupin
 • Správa prístupu pomocí ACL
 • RADIUS server a 802.1x
 • VLAN management
 • Správa prístupu do VPN
 • WPA1/2 Enterprise

6. Správa PKI a certifikátu

 • Koncept PKI
 • Možnost využití certifikátu
 • Instalace Enterprise certifikacní autority a správa šablon
 • Zálohování a obnova certifikacní autority
 • Automatické vs. rucní vydávání certifikátu
 • Správa a zálohování privátních klícu

7. Monitoring bezpecnosti

 • Auditování v OS
 • Auditování síte
 • IDS/IPS
 • Honeypots
 • Antiviry

8. Zajištení dostupnosti, zachování chodu firmy a incident response

 • Základní koncepty zajištení funkcnosti firmy
 • SLA
 • Vysoká dostupnost
 • Zálohování a obnova
 • Co delat, když dojde k napadení firmy

Termíny školení