Arrow Electronics, Inc.

Testování bezpecnosti webových aplikací

Kód: OTH_GOC55

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 31 000,00

Popis

Vyvíjíte webové aplikace a přemýšlíte o začlenění bezpečnostního testování do jejich životního cyklu? Pak je tento kurz určen právě Vám. Dozvíte se kdy a jak webovou aplikaci efektivně testovat. Naučíte se, jak provádět manuální i automatické testy bezpečnosti a jak vhodně jednotlivé testovací metody kombinovat. Seznámíte se s projektem OWASP, s jeho metodikami a volně dostupnými nástroji. Po absolvování kurzu budete schopni provést samostatně penetrační testy webové aplikace, správně ohodnotit rizika spojená s nalezenými zranitelnostmi, a vystavit závěrečnou zprávu s výsledky bezpečnostního testu. Mimo to se naučíte, jak vhodně evidovat a revidovat bezpečnostní nálezy a jak měřit přínosy zavedení bezpečnostního testování. Podmínkou účasti je absolvování kurzu GOC54.

UPOZORNĚNÍ K CENĚ KURZU:
Cena školení pořádaného v Bratislavě (slovensky) je 1.200 EUR bez DPH - tato cena bude při fakturaci přepočtena aktuálním kurzem.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

Určeno pro

Kurz je urcen hlavne vývojárum webových aplikací a zacínajícím penetracním testerum, ale také vedoucím pracovníkum IT (CIO) nebo managementu organizace, který je odpovedný za informacní bezpecnost (CISO).

Program

Úvod do řízení kvality softwaru

 • Dopady testování
 • Kdy, co a jak testovat
 • Zařazení bezpečnostních testů do životního cyklu aplikace
 • Modelování hrozeb
 • Tvorba testovacích případů a scénářů
 • White box vs. black box testování
 • Testovací metody a postupy
 • Metriky pro měření přínosů bezpečnostních testů

Seznámení s Open Web Application Project (OWASP)

 • Přínosy OWASP pro testování webových aplikací
 • Zajímavé nástroje
 • Doporučené dokumenty a příručky
  • OWASP Testing Guid
  • Application Security Verification Standard (ASVS)

Bezpečnostní testování webových aplikací podle OWASP

 • Mapování prostředí
 • Mapování webové aplikace
 • Testování autentizace
 • Testování autorizace
 • Testování session managementu
 • Testování validace vstupů
 • Testování error handleringu
 • Testování kryptografie
 • Testování obchodní logiky
 • Testování klientských operativ

Checklisty pro testování

Automatické testování bezpečnosti

Klasifikace zranitelností

 • Common Vulnerability Scoring System (SVSS)

Tvorba závěrečných zpráv

Termíny školení
Datum
Místo konání
Časové pásmo
Jazyk
Typ
Garance termínu
CENA

02 říj 2023

Brno

CEDT

čeština

Classroom

Kč bez DPH 31 000,00

02 říj 2023

Virtual Classroom

CEDT

čeština

Instructor Led Online

Kč bez DPH 31 000,00

06 lis 2023

Praha

CET

čeština

Classroom

Kč bez DPH 31 000,00