Arrow Electronics, Inc.

CISSP - Príprava k certifikaci Certified Information Systems Security Professional

Kód: SEC_TCISSP

DÉLKA: 5 (den)

CENA: Kč 59 400,00

Popis

Pětidenní kurz pomáhá s připravou ke zkoušce Certified Information Systems Security Professional (CISSP, ISC2) a seznamuje posluchače se všemi osmi požadovanými okruhy otázek a IT security terminologií nutnou k porozumnění otázkám ve zkoušce. Vzhledem k množství a náročnosti témat je u tohoto kurzu výuka prodloužena do 17:00-17:30. Pokud jste již navštívili kurz SSCP, buďte si prosím vědomi, že toto školení se cca z 80% kryje právě s obsahem kurzu SSCP. Zvažte tedy prosím, že jeho velká část by tak pro vás byla jen opakováním.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

Cíle

Seznámíme vás se obsahem a požadavky všech osmi zkouškových okruhů.
Projdeme spolu většinu termínů a klíčových slov, jejich významů a souvislostí, které se týkají informační bezpečnosti a vysvětlíme, jak tyto termíny chápe zkouška, a které jejich významy jsou na zkoušce podstatné
Probereme témata řízení bezpečnosti a řízení a analýzy rizik (informataion security management - ISMS, risk assessment and management)
Porozumíte základům bezpečnosti aktiv (asset security)
Dozvíte se jak vhodně a účinně používat aktuální bezpečnostní technologie (security engineering)
Pochopíte požadavky na bezpečnost síťových komunikací a jejich rizika (communications and network security)
Seznámíte se s možnostmi správy identit a řízení přístupu (identity and access management)
Naučíte se provádět hodnocení a testování bezpečnosti (security assessment and testing)
Pochopíte co vyžaduje řízení provozu v zabezpečeném prostředí (security operations)
Promyslíme základní principy a požadavky na bezpečný vývoj aplikací i implementaci provozních systémů (software/system development security)

Určeno pro

Kurz je určen IT manažerům, vedoucím pracovníkům informační bezpečnosti, analytikům a architektům bezpečnosti, i IT správcům, kteří se věnují informační bezpečnosti a chtějí podstoupit certifikační zkoušku CISSP.

Kurz je výrazně teoretický, jeho cílem je připomenout všechny možné i nemožné termíny a klíčová slova, která se vyskytují v oblasti informační bezpečnosti a zdůraznit jejich souvislosti a vliv na bezpečnost ve všech třech směrech, kterými je jak důvěrnost, integrita, tak i dostupnost a spolehlivost. Předpokládá se, že pro mnoho účastníků budou vždy některá témata známá a půjde tedy o jejich opakování a uvědomění si souvislostí. Některá témata budou vždy dosud neznámá a kurz se tedy bude snažit nastartovat v účastníkovi základní povědomí, které mu umožní rychlejší vstup do problematiky v samostudiu.

Vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrý technický přehled o aktuálních bezpečnostních technologiích a trended v jejich zavádění

Program

Systémy řízení rizik a bezpečnosti (security and risk management)
Organizační a technické zabezpečení aktiv (asset security)
Bezpečnostní technologie a zranitelnosti systémů (security engineering)
Zabezpečení komunikací obecně a síťových komunikací obzvláště (communication and network security)
Správa identit a příhlašovacích účtů, bezpečné přihlašování a ověřování uživatelů a řízení přístupu (identity and access management)
Hodnocení účinnosti bezpečnostních opatření a jejich testování (security assessment and testing)
Provozní otázky v řízení bezpečnosti, řízení incidentů a kontinuity (security oprations)
Bezpečnostní požadavky na vývoj software (software development security)

Termíny školení
Datum
Místo konání
Časové pásmo
Jazyk
Typ
Garance termínu
CENA

05 zář 2022

Praha

CEDT

Čeština

Classroom

Kč 59 400,00