Arrow Electronics, Inc.

Jazyk C# – programování I

Kód: OTH_GOC2124

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 21 000,00

Popis

Kurz je určen pro všechny programátory, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti s vytvářením aplikací v jazyce C# na platformě Microsoft .NET. Na kurzu získáte přehled o platformě Microsoft .NET Framework a jejím vývojovém prostředí Microsoft Visual Studiu .NET. Seznámíte se s jazykem C# s důrazem na objektově orientované programování. Kurz předpokládá základní znalosti programování v libovolném jazyce. Kurz není vhodný pro úplné začátečníky.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

Cíle

Přehled platformy Microsoft .NET
Proměnné a hodnotové datové typy
Použití bloků programu, podmíneky a cyklů
Zpracování výjimek
Základy objektově orientovaného programování
Práce s referenčními typy
Kontruktory, finalizéry a uvolňování zdrojů
Dědičnost, virtuální metody, abstraktní třídy a Interface
Registrovat se k událostem
Používat vlastnosti a indexery

Vstupní znalosti

Kurz předpokládá základní zkušenosti s programováním v libovolném jazyce.

Program

Přehled platformy Microsoft .NET

Úvod
Přehled Microsoft .NET Framework
Common Langueage Runtime
Jmenné prostory


Přehled jazyka C#

Struktura programu v jazyce C#
Základní I/O operace
Doporučené praktiky
Kompilace a debugging


Proměnné a datové typy

Systém obecných typů
Pojmenovávání proměnných
Využití základních datových typů
Uživatelské datové typy
Konverze datových typů


Příkazy a vyjímky

Selekce
Iterace
Správa vyjímek


Metody a parametry

Použití metod
Použití parametrů
Vstupní, výstupní parametry a parametry predávané referencí
Přetěžování (Overloading)
Volitelné parametry a pole parametrů


Pole

Deklarace pole
Vytvoření jednorozmerného pole
Vytvoření vícerozmerného pole
Rozdíl mezi polem a kolecí
Základy použití kolekcí ArrayList a List<>


Základy objektově orientovaného programování

Objektové třídy a jejich instance
Privátní a veřejné členy
Použití this
Statické členy


Referenční typy

Využití referencí
Objektové hierarchie


Vytváření a ničení objektů

Konstruktory a inicializace objektů
Destrukce objektů a Garbage Collector


Dědičnost

Dědičnost a odvozování objektových tříd
Polymorfismus
Virtuální metody
Konverze datových typů, přetypování/casting
Boxing/UnBoxing
Shadowing / Member Hiding
Abstraktní třída
Interface


Delegáti a události

EventHandler delegát
Registrace události


Vlastnosti a indexery

Použití vlastností
Použití indexerů

Termíny školení