Arrow Electronics, Inc.

Návrhové vzory v prostredí .NET (Design Patterns)

Kód: OTH_GOC274

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 23 000,00

Popis

Kurz se zabývá aplikací návrhových vzorů "Design Patterns". Naučíte se používat vzory v analýze, architektuře, designu, programování, refaktoringu, ladění a testování. Během kurzu bude ukázáno mnoho technik nazývaných "Best Practices" používaných v jednotlivých etapách a disciplínách tvorby softwaru. Cílem kurzu je umožnit pochopení principů používání vzorů prostřednictvím praktických příkladů.

Toto školení pořádá společnost Gopas a.s.

Cíle

Správně chápat vzory ve vývoji softwaru
Aplikovat vzory v objektové analýze, architektuře a návrhu
Prakticky používat vzory v objektovém programování, testování a optimalizaci

Vstupní znalosti

Základní znalost UML na úrovni kurzu GOC26
Znalost jazyka c# nebo VB.NET a základů OOP

Program

Vzory

Co je vzor?
Kategorie, vztahy a popis vzorů
Vzory a architektura softwaru


Vzorové systémy

Co je vzorový systém
Klasifikace a výběr vzorů
Vztahy mezi vzory a vztahy mezi vzorovacímy systémy


Idiomy

Co mohou idiomy zprostredkovat?
Idiomy a styl
Broker


Návrhové vzory

GoF
Vzory pro řízení vzniku instancí (Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton)
Strukturální vzory (Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy)
Vzory pro řízení chování (Chain of responsibility, Command + Command processor, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Straregy, Template method, Visitor)
GRASP
Creator (a vztah k GoF Factory Method)
Information expert
Controller
Presentation–Abstraction–Control
View handler
M-V-C
M-V-P
M-V-VM
Low coupling
High cohesion
Polymorphism
Pure fabrication
Indirection
Protected variations
Další vzory
Whole–Part
Master–Slave
Forwarder–Receiver
Client–Dispatcher–Server
Publisher–Subscriber

Termíny školení