Arrow Electronics, Inc.

Vývoj webových služeb pomocí ASP.NET Web API

Kód: OTH_GOC3401

DÉLKA: 16 Hours (2 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 10 800,00

Popis

Dnešní Internet je plný nejrůznějších webových služeb, ať už veřejných nebo privátních, ať už mezi různými systémy nebo jen mezi vrstvami jedné aplikace; dnešní systémy se často skládají z mnoha vrstev, které mezi sebou intenzivně komunikují. Jeden příklad za všechny: moderní webové aplikace používající klientský MVVM pattern (za pomoci knockout.js či Angularu). Je tedy často nezbytné vytvářet funkční API, či se naučit je konzumovat. Na kurzu si vysvětlíme principy RESTful služeb a ukážeme si, jakým způsobem lze takové služby jednoduše vytvářet za pomoci technologie ASP.NET Web API. Neopomeneme ani možnosti konzumace Web API a OData služeb, ať už pomocí JavaScriptu či pomocí .NETu. Projdeme si i pokročilejší témata, jako je zabezpečení, různé formáty dat či rozšíření OData pro komplexní dotazování nad daty webových služeb. V kurzu se lehce dotkneme i Entity Frameworku, který budeme používat jako datový zdroj. Jeho předchozí znalost však není nutná.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

Cíle

REST principy
Návrh REST webové služby
Jak napsat Web API službu
Integrace Web API služeb do dalších aplikací
Zabezpečení služeb
Ladění kódu
Rozšířené dotazování pomocí OData
Vývoj OData feedu pomocí Web API OData
Použití pomocních technologií (DI, mapper)

Určeno pro

Developer
Manager
Tester

Vstupní znalosti

Znalost jazyka c# na úrovni kurzů GOC2124 a GOC2125
Základní znalost jazyka JavaScript
Základní znalost jazyka ADO.NET a Entity Framework

Program

REST Architektura

Stavíme první Web API službu

Struktura služby
Web API controllery
Routing
Entity Framework


Tvorba klienta

Javascriptový klient
.NET klient (C#)


Zabezpečení

Autentizace
Autorizace
Action filters
CORS
Prevence CSRF útoků


Formátování dat

Model-binding
Formáty vracených dat
Media-type formatters


Ladění

Error handling
Debugging


OData

Možnosti a principy OData - rozšíření vůči klasickému REST
Vytváříme WebAPI OData server
Konzumujeme OData feed z JS
Konzumujeme OData feed z .NETu pomocí IQueryable


Další témata

Použití DI ve Web API službě
Automapper - šikovný pomocník pro transformaci dat
Škálování

Termíny školení