Arrow Electronics, Inc.

Veritas NetBackup 8.3: Administration

Kód: VER_NBUADM

DÉLKA: 5 (den)

CENA: Kč 69 000,00

Popis

Cena školení je 2 500 EUR bez DPH - tato cena bude při fakturaci přepočtena aktuálním kurzem.

Získejte praktické i teoretické dovednosti zálohovacího prostředí  Veritas Enterprise NetBackup 8.1. Naučíte se obecné zásady, konfiguraci a správu NetBackup, včetně toho, jak nejlépe využít nástroje a rozhraní NetBackup, efektivně sledovat operace zálohování a zajistit, aby byly splněny cíle obnovy dat. Lektor Vás provede nejen teoretickou a praktickou přípravou, ale uvede i některé „Best practice“. Upozorní Vás na důležité detaily i možnosti a zodpoví i Vaše dotazy. Budete seznámeni s existencí rozšířených vlastností NetBackupu, jako je šifrování, auditování, bezpečnost přístupu, propojení s cloud prostředím, integrace s aplikacemi, databázemi i hardwarem třetích stran  atd.

Při školení máte k dispozici moderní testovací prostředí labů. Výhodou je nezávislost provádění jednotlivých tematických labů na sobě, to znamená, že nemusíte splnit všechny úkoly labu č. 1, aby jste mohli pokračovat v plnění dalších labů.  Další výhodou je, že prostředí labů máte k dispozici i mimo vyučovací hodiny a po dokončení školení máte 6 měsíců přístup do Vašich labů.

Toto školení pořádá společnost DataScript s.r.o.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete ovládat:

Provádění záloh a obnov v dnešních rozsáhlých prostředích
Popsat funkce hlavního serveru, media serverů a klientů
Rozumět architektuře produktu NetBackup
Definovat jednotlivé části používané v produktu NetBackup
Popsat, jak NetBackup zálohuje a obnovuje data
Znát NetBackup options a agenty.
Ovládat konzolu pro správu NetBackup a OpsCenter.
Konfigurovat a spravovat základní i rozšířené jednotky diskových i páskových úložišť.
Konfigurace politik  a plánování zálohování systému souborů.
Provádět ruční zálohy i zálohy řízené uživatelem.
Obnovovat soubory pomocí rozhraní Java BAR nebo Windows BAR a OpsCenter Operational Restore.
Monitorovat  zálohování a obnovování NetBackupu a řešit odstraňování chyb při selhání úloh.
Nakonfigurovat zařízení a spravovat nastavení robotů a páskových jednotek, včetně sdílení médií.
Monitorovat a spravovat stavy médií.
Konfigurovat, spustit a spravovat zálohy virtuálního počítače prostředí  VMware.
Diskutovat o dalších podporovaných metodách zálohování virtualizace jako RHEV, Hyper-V, Nutanix, AWS, Azzure atd.
Obnovovat virtuální stroje, včetně použití VMware Instant Recovery
Používat integrovaný modul plug-in NetBackup vSphere pro webového klienta pro VMware.
Vytvářet kopie i replikace, nastavovat časovou délku ochrany dat a měnit je.
Nakonfigurovat storage lifecycle policy (SLP) a iniciovat úlohy, které používají SLP.
Spravovat katalog NetBackup pro vyhledávání, ověření, duplikování, import či vypršení zálohovaných dat.
Zálohovat i obnovovat katalog NetBackupu i připravit Disaster Recovery postup.
Optimalizovat zálohování  pomocí přírůstkových záloh, True Image Restore, syntetických záloh, akcelerátoru NetBackup, více datových toků z klientů– multistream a souběhu datových toků na jedno a více zálohovacích zařízení –multiplexování a další.
Pochopíte zde sílu a možnosti NetBackupu a budete vědět jak přizpůsobit NetBackup Vašim potřebám.
Identifikovat a používat nástroje i prostředky pro odstraňování potíží NetBackupu, včetně nástrojů pro shromažďování informací o NetBackup pro podporu.

Určeno pro

Tento kurz je urcen odborným technikum odpovedným za návrh, konfiguraci, provoz, monitorování nebo podporu systému Veritas NetBackup.

Vstupní znalosti

Studenti by měli být obeznámeni s obecnými koncepty sítí a úložišť a správou a konfigurací operačních systémů Windows nebo Linux/Unix.

Termíny školení