Arrow Electronics, Inc.

Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI

Kód: VMW_DCA-VRO-POW CLI

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 52 000,00

Popis

Školení je možné absolvovat i online formou "VCL" virtuální školení, více informací ZDE.

Cena školení je 1880 EUR bez DPH - tato cena bude při fakturaci přepočtena aktuálním kurzem.

Tento pětidenní kurz naučí zkušené VMware vSphere® administrátory, jak využívat výkonné automatizační nástroje, které všichni vSphere zákazníci mají přístupné. Za využití skutečných příkladů se naučíte jak automatizovat každodenní administrativní úlohy pomocí VMware vSphere® PowerCLI™ a VMware vRealize® Orchestrator™. Během tohoto školení budete používat tyto nástroje k automatizaci úloh v reálněm prostředí.

Product Alignment
•  vSphere PowerCLI 6.0
•  vRealize Orchestrator 7.0

Cíle

Na konci tohoto kurzu byste měli získat následující poznatky
• Popsat možnosti a výhody automatizace v rámci vSphere prostředí
• Pochopit roli vSphere Web Services API v rámci automatizace
• Používat Managed Object Browser (MOB) k zobrazení struktur objektů a využití VMware vSphere® API a VMware vCenter Server® inventory
• Používat vSphere PowerCLI k vytváření a správě virtuálních strojů a virtuálního prostředí
• Spouštět a spravovat workflow v knihovně vRealize Orchestratoru
• Navrhnout, vytvořit a spustit vlastní, znovupoužitelné workflow ve vRealize Orchestratoru
• Využít JavaScript v rámci workflow vRealize Orchestratoru
• Vybrat si odpovídající nástroje pro automatizaci každodenních úloh ve vCenter Serveru
 

Určeno pro

Zkušení administrátori vSphere prostredí, kterí chtejí využít zdarma dostupné nástroje pro automatizaci každodenních úloh.

Vstupní znalosti

Absolvování základního kurzu VMware vSphere: Install, Configure, Manage, nebo tomu odpovídající znalosti.

Program

1.Course Introduction
◦Introductions and course logistics
◦Course objectives

2.Automation in vSphere
◦Identify the tools available to vSphere administrators for automation
◦Understand the benefits of automation
◦Understand the function of black boxes in programming

3.vSphere API
◦Identify the function of an API
◦Recognize the components of the vSphere Web Services API
◦Understand how the vSphere Web Services API is used by automation tools
◦Understand object-oriented terminology relevant to the vSphere Web Services API
◦Use the MOB to explore the vSphere object model and invoke methods

4.vSphere PowerCLI Basics
◦Describe features of vSphere PowerCLI
◦List common tasks to perform with vSphere PowerCLI
◦Connect vSphere PowerCLI to vCenter Server and VMware ESXi™ hosts
◦Define variables to use in vSphere PowerCLI
◦Use basic vSphere PowerCLI cmdlets
◦Describe features of the command pipeline
◦vSphere PowerCLI objects
◦View vSphere PowerCLI object properties
◦Invoke vSphere PowerCLI object methods

5.vSphere PowerCLI Use Cases
◦Perform day-to-day management tasks with vSphere PowerCLI

6.Advanced vSphere PowerCLI concepts
◦Examine View objects with the Get-View cmdlet
◦Convert View objects to VIObjects
◦Invoke vSphere Web Services API methods
◦Use the Onyx tool to capture vSphere PowerCLI code


7.vRealize Orchestrator Basics  
◦Identify vRealize Orchestrator components
◦Understand the function of plug-ins
◦Add a vCenter Server instance to the vCenter Server plug-in
◦List the components of a workflow
◦Create a vCenter Server object with a library workflow
◦Distinguish between workflow variable types
◦Create a simple workflow
◦Create workflow input and output parameters
◦Set a workflow input parameter as an attribute
◦Understand the role of binding in workflows
◦Use a library workflow in a new workflow
◦Use the setup wizard to perform parameter binding

8.Developing vRealize Orchestrator Workflows
◦Identify and use common vRealize Orchestrator workflow elements
◦Implement vRealize Orchestrator workflow nesting
◦List methods for calling other workflows in vRealize Orchestrator workflows
◦Identify the information required to develop a workflow
◦Use the vRealize Orchestrator workflow scripting debugger

9.vRealize Orchestrator Advanced
◦Create basic decision loops in workflows
◦Use a for-each loop in a workflow
◦Understand how exceptions are handled in vRealize Orchestrator
◦Use action elements in workflows
◦Capture JavaScript with Onyx and use it in a workflow

10.vRealize Orchestrator Use Case
◦Create a workflow that deploys multiple virtual machines according to a customer specification

11.vRealize Orchestrator PowerShell Plug-In
◦Add Windows PowerShell hosts to the vCenter Server inventory
◦Invoke scripts on Windows PowerShell hosts
◦Create Windows PowerShell workflows

12.Guest Operations with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
◦Understand the architecture of virtual machine guest operations
◦Identify the requirements for using guest operations
◦Perform guest operations with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI

Termíny školení