Arrow Electronics, Inc.

VMware Horizon 8: Troubleshooting Bootcamp

Kód: VMW_HTB8

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 54 000,00

Popis

Cena školení je 2 060 EUR a bude přepočtena aktuálním kurzem poslední den kurzu.

Na tomto pětidenním kurzu si získáte dovednosti s řešením běžných problémů, ke kterým dochází v prostředí VMware Horizon®. 
Vyzkoušíte si na cvičení vyřešit aktuální možné problémy v prostředí. Cvičení odrážejí skutečné scénáře problemů k řešení. Cvičení vás vybaví znalostmi a praktickými dovednostmi pro zvládnutí typických výzev, kterým čelí správci a operátoři virtuálních desktopů, a získátepokročilé znalosti, dovednosti a schopnosti řešit problémy související s infrastrukturou VMware Horizon® 8. Naučíte se požadované dovednosti a kompetence k řešení problémů VMware Horizon® Connection Server ™, VMware Unified Access Gateway ™, protokoly, připojení a certifikáty.

Cíle

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
• Implement a structured approach to troubleshooting
• Resolve common issues that occur in a VMware Horizon environment
• Troubleshoot issues with linked and instant clones
• Configure the Windows client
• Identify the correct log level for gathering logs
• Optimize protocols for best end-user experience
• Discuss Horizon Connection Server advanced configurations
• List troubleshooting techniques for Horizon Connection Server common issues
• Interpret Horizon 8 Connection Server logs
• Identify Unified Access Gateway configuration and certificate issues
• List troubleshooting steps for Unified Access Gateway common issues
• Describe BLAST configuration verification using logs and settings
• Describe BLAST optimization recommendations for different use cases
• Describe Horizon 8 Connections and how to troubleshoot related issues
• Describe Horizon 8 certificates
• List troubleshooting steps for common issues with Horizon 8 certificates
• Leverage Horizon infrastructure troubleshooting steps to resolve issues

Určeno pro

• New or junior administrators and operators; system managers accountable for staffing and training Horizon operators and administrators.
• Experienced system operators, administrators, and integrators responsible for managing and maintaining VMware Horizon solutions.

Vstupní znalosti

• VMware Horizon 8: Deploy and Manage

This course also requires knowledge of the following:
• Using VMware vSphere® Web Client to view the state of virtual machines, datastores, and networks
• Opening a virtual machine console on VMware vCenter Server® and accessing the guest operating system
• Configuring Active Directory services, including DNS, DHCP, and time synchronization
• Restricting user activities by implementing Group Policy objects
• Configuring Windows systems to enable Remote Desktop Connections
• Building an ODBC connection to an SQL Server database

Program

1 Course Introduction
• Introductions and course logistics
• Course objectives

2 Overview of Virtual Desktop Troubleshooting
• Structured approach to troubleshooting
configuration and operational problems
• Applying troubleshooting methods
• Documenting the steps to resolving the problem

3 Command-Line Tools and Backup Options
• Using command-line tools
• Backing-up and restoring VMware Horizon databases

4 Troubleshooting Horizon Linked Clone Desktops
• Only applicable for Horizon 7.x environments
• Describe the components that make up a VMware Horizon desktop
• Explain how the View Agent Direct-Connection plug-In is useful for diagnosing problems
• Highlight the best practice for optimizing a VMware Horizon desktop
• Troubleshoot common problems with VMware Horizon desktops

5 Troubleshooting Instant Clones
• Discuss how instant clones are created
• Discuss what gets logged when an instant clone is created
• Discuss the keywords to look for in the logs when troubleshooting instant clones
• Discuss how to troubleshoot problems with instant clones

6 Windows Client
• Correctly configure the Windows Client
• Identify the correct log level for gathering logs
• Enable the required SSL configuration level for the environment

7 Ports and Protocols
• Discuss the key ports on a Horizon Environment
• Discuss protocols used in the Horizon Environment
• Understand the benefit of optimizing Blast
• Become familiar with the optimization features for Blast
• Implement GPO changes for Blast
• Become familiar with the causes for Black Screens
• Discuss how to troubleshoot Black Screen problems
• Identify problems encountered when applying GPOs
• Discuss how to troubleshoot GPO-related problems

8 Horizon Connection Server Troubleshooting
• Discuss Horizon Connection Server general troubleshooting techniques
• Identity Horizon Connection Server common issues through logs
• Describe AD LDS replication
• Discuss Horizon Connection Server replication common issues
• Review and Interpret Horizon Connection Server logs
• Compare successful and unsuccessful logs from everyday infrastructure administration tasks

9 Unified Access Gateway Troubleshooting
• List and identify common Unified Access Gateway deployment issues
• Monitor the Unified Access Gateway deployment to identify health and issues
• Identify and troubleshoot Unified Access Gateway certificate issues
• Monitor, test, and troubleshoot network problems
• Discuss general Unified Access Gateway troubleshooting processes

10 BLAST Configuration Verification
• Discuss BLAST Codecs and Encoder Switch settings.
• Describe how to verify BLAST configuration using logs and settings

11 BLAST Optimization
• List general BLAST optimization recommendations
• Summarize BLAST tuning recommendations that apply to WAN connections
• Summarize BLAST tuning recommendations that apply to work-from-home and home-office-tocloud use cases
• Describe recommended tuning options to increase display protocol quality for all use cases and applications.

12 VMware Horizon Connections Troubleshooting
• Explain Horizon connections
• Describe the role of Primary and Secondary protocols in Horizon connections
• Describe HTML client access connections
• Describe Horizon connections load balancing
• Describe timeout settings, supported health monitoring string, and suitable load balancer persistence values
• Identify troubleshooting steps for failing Horizon load balancer connections
• List troubleshooting steps for Horizon connections

13 VMware Horizon Certificates Troubleshooting
• List Horizon certificate functions
• Describe Horizon certificates scenarios.
• Discuss potential challenges related to certificates in Horizon
• Describe the troubleshooting approach to Horizon certificate issues

14 VMware Horizon Challenge Lab
• Leverage Horizon infrastructure troubleshooting steps to resolve issues

Termíny školení