Arrow Electronics, Inc.

VMware Horizon 8: Virtual Desktop Troubleshooting

Kód: VMW_HVDT8

DÉLKA: 16 Hours (2 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 22 000,00

Popis

Školení je možné absolvovat i online formou "VCL" virtuální školení, více informací ZDE.

Cena kurzu je 830 EUR a bude přepočtena aktuálním kurzem v  poslední den konání školení.

Tento dvoudenní kurz rozšiřuje vaše dovednosti při řešení běžných problémů, ke kterým dochází v prostředí VMware Horizon®. Prostřednictvím reálných labů si procvičíte řešení problémů stávajícího prostředí. Cvičení odrážejí případy použití řešení problémů v reálném světě. Tato cvičení vybaví studenty znalostmi a praktickými dovednostmi pro zvládnutí typických výzev, kterým čelí správci a operátoři virtuálních desktopů. 

Cíle

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
•  Implement a structured approach to troubleshooting
•  Resolve common issues that occur in a VMware Horizon environment
•  Troubleshoot issues with linked and instant clones
•  Configure the Windows client
•  Identify the correct log level for gathering logs
•  Optimize protocols for best end-user experience

Určeno pro

Experienced system operators, administrators, and integrators responsible for managing and maintaining VMware Horizon solutions.  

Vstupní znalosti

•  VMware Horizon 8: Skills for Virtual Desktop Management

This course also requires knowledge of the following:
•  Using VMware vSphere® Web Client to view the state of virtual machines, datastores, and networks
•  Opening a virtual machine console on VMware vCenter Server® and accessing the guest operating system
•  Configuring Active Directory services, including DNS, DHCP, and time synchronization
•  Restricting user activities by implementing Group Policy objects
•  Configuring Windows systems to enable Remote Desktop Connections
•  Building an ODBC connection to an SQL Server database

Program

1  Course Introduction
•  Introductions and course logistics
•  Course objectives

2  Overview of Virtual Desktop Troubleshooting
•  Structured approach to troubleshooting configuration and operational problems
•  Applying troubleshooting methods
•  Documenting the steps to resolving the problem

3  Command-Line Tools and Backup Options
•  Using command-line tools
•  Backing-up and restoring VMware Horizon databases

4  Troubleshooting Horizon Linked Clone Desktops
•  Describe the components that make up a VMware Horizon desktop
•  Explain how the View Agent Direct-Connection plug-In is useful for diagnosing problems
•  Highlight the best practice for optimizing a VMware Horizon desktop
•  Troubleshoot common problems with VMware Horizon desktops

5  Troubleshooting Instant Clones
•  Discuss how instant clones are created
•  Discuss what gets logged when an instant clone is created
•  Discuss the keywords to look for in the logs when troubleshooting instant clones
•  Discuss how to troubleshoot problems with instant clones

6  Windows Client
•  Correctly configure the Windows Client
•  Identify the correct log level for gathering logs
•  Enable the required SSL configuration level for the environment

7  Ports and Protocols
•  Discuss the key ports on a Horizon Environment
•  Discuss protocols used in the Horizon Environment
•  Understand the benefit of optimizing Blast
•  Become familiar with the optimization features for Blast
•  Implement GPO changes for Blast
•  Become familiar with the causes for Black Screens
•  Discuss how to troubleshoot Black Screen problems
•  Identify problems encountered when applying GPOs
•  Discuss how to troubleshoot GPO-related problems

Termíny školení

Další termíny školení Arrow v Evropě, včetně virtuálních.