Arrow Electronics, Inc.

VMware NSX-T Data Center: What’s New [V3.2]

Kód: VMW_ NSXTWN32

DÉLKA: 3 (den)

CENA: Kč 32 000,00

Popis

Cena kurzu je 1 130 EUR a bude přepočtena aktuálním kurzem poslední den školení.

V tomto třídenním praktickém školení Vás seznámíme s novými funkcemi a vylepšeními VMware NSX-T™ Data Center 3.2.  Naučíme Vás pracovat s novými funkcemi zabezpečení v NSX-T Data Center 3.2, včetně NSX Application Platform, NSX Malware Prevention, NSX Intrusion Detection a Prevention, URL Filtering, VMware NSX® Intelligence™, a VMware NSX® Network Detection a Response™.

Tento kurz se také zabývá architektonickými a provozními změnami zavedenými ve verzi 3.2 a věnuje se vylepšení v OSPF, VMware NSX® Advanced Load Balancer™ a NSX Federation.

Cíle

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
•  Describe the architectural and operations enhancements in NSX-T Data Center 3.2
•  Configure OSPF in NSX-T Data Center 3.2
•  Describe the NSX security architecture and features of NSX-T Data Center 3.2
•  Configure Distributed Firewall on VDS for security use cases
•  Configure URL Filtering and Identity Firewall on NSX Edge nodes
•  Configure NSX Intrusion Detection and Prevention for east-west traffic
•  Deploy NSX Application Platform
•  Configure NSX Malware Prevention for east-west and north-south traffic
•  Analyze the networking secure posture and threats with NSX Intelligence and NSX Network Detection and
   Response
•  Deploy the NSX Advanced Load Balancer components
•  Describe the NSX Federation enhancements in NSX-T Data Center 3.2

Určeno pro

Network and security administrators, IT managers, VMware partners, and individuals responsible for implementing and managing the NSX-T Data Center deployments

Vstupní znalosti

This course requires completion of the VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage  course or equivalent knowledge and administration experience with NSX-T Data Center 3.0 or above.

Solid understanding of the concepts presented in the Kubernetes Fundamentals course is also required.

The following knowledge is beneficial:
•  Understanding of TCP/IP services and protocols
•  Knowledge and working experience of computer networking, including switching and routing technologies
   (L2-L3) and L2-L7 firewall
•  Knowledge and working experience with VMware vSphere® environments
•  Knowledge and working experience with Kubernetes or vSphere with Tanzu environments.

The VMware Certified Professional – Network Virtualization (2021) certification is recommended.

Program

1  Course Introduction
•  Introduction and course logistics
•  Course objectives

2  NSX Architecture and Operations
•  Review key components of the NSX-T Data Center architecture
•  Explain the Management Plane to Policy Promotion tool
•  Compare Live Traffic Analysis with traditional network traffic analysis methods
•  Identify how Fabric View helps visualize the underlying network fabric of a topology
•  Recognize improvements in historical trending for network and system monitoring
•  Explain how the fabric MTU health check can be used to identify an MTU mismatch

3  OSPF Routing Protocol
•  Explain the core concepts of OSPF routing
•  Define the OSPF use cases in NSX-T Data Center
•  Explain the Tier-0 gateway topologies with OSPF
•  Configure OSPF in NSX-T Data Center

4  NSX Security Overview
•  Describe the NSX security architecture and main components
•  Identify the use cases for NSX Distributed Security
•  Identify the use cases for NSX Gateway Security
•  Describe NSX Network Detection and Response

5  Distributed Firewall on VDS: Use Case for Security
•  Identify the distributed firewall on VDS requirements
•  Configure the distributed firewall on VDS
•  Validate the distributed firewall on VDS configurations

6  Gateway Security
•  Identify use cases for URL filtering
•  Describe the URL filtering architecture
•  Configure URL filtering
•  Describe the uses cases, architecture, and components of Identity Firewall
•  Configure Identity Firewall for north-south traffic

7  Intrusion Detection and Prevention
•  Describe the MITRE ATT&CK framework
•  Explain the phases of a cyberattack
•  Describe features and methods used by intrusion detection and prevention systems
•  Identify VMware NSX® Distributed IDS/IPS™ use cases
•  Describe the NSX Distributed IDS/IPS terminology and architecture
•  Configure NSX Distributed IDS/IPS

8  NSX Application Platform
•  Describe NSX Application Platform and its use cases
•  Define the core concepts of vSphere with Tanzu
•  Deploy NSX Application Platform on vSphere with Tanzu
•  Explain the NSX Application Platform architecture and services
•  Scale out and scale up NSX Application Platform

9  Malware Prevention
•  Describe techniques used in malware prevention
•  Identify use cases for NSX Malware Prevention
•  Identify the components in the NSX Malware Prevention architecture
•  Describe the NSX Malware Prevention packet flows for known and unknown files
•  Configure NSX Malware Prevention for east-west and north-south traffic

10  NSX Intelligence and NSX Network Detection and Response
•  Describe the NSX Intelligence architecture and core components
•  Install NSX Intelligence
•  Describe NSX Intelligence visualization, recommendation, and Suspicious Traffic Detection enhancements
•  Describe NSX Network Detection and Response architecture and its use cases
•  Activate NSX Network Detection and Response
•  Describe the visualization capabilities of NSX Network Detection and Response

11  NSX Advanced Load Balancer
•  Describe NSX Advanced Load Balancer and its use cases
•  Explain the NSX Advanced Load Balancer architecture
•  Deploy NSX Advanced Load Balancer
•  Explain the NSX Advanced Load Balancer components and how they manage traffic
•  Configure virtual IP addresses, virtual services, and server pools
•  Perform basic troubleshooting of virtual services, server pools, and service engines

12  NSX Federation Enhancements
•  Recognize NSX Federation use cases
•  Describe the main components of the NSX Federation architecture
•  Explain LDAP support for the Global Manager
•  Explain the purpose of firewall drafts on the NSX Global Manager
•  Explain NSX Federation support for tag-based replicati

Termíny školení
Datum
Místo konání
Časové pásmo
Jazyk
Typ
Garance termínu
CENA

08 srp 2022

Virtual Classroom

CEDT

Čeština

Instructor Led Online

Kč 32 000,00

19 pro 2022

Virtual Classroom

CET

Čeština

Instructor Led Online

Kč 32 000,00