Arrow Electronics, Inc.

VMware vSphere: Advanced Administration Workshop [V7]

Kód: VMW_VSAAW7

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 54 000,00

Popis

Na tomto praktickém školení se naučíte řadu dovedností: od provádění rutinních administrativních úkolů ve VMware vSphere® 7 až po složité operace a konfigurace vSphere. Prostřednictvím cvičení v labech jsou studenti ponořeni(vtaženi) do reálných situací, kterým čelí fiktivní společnost VMBeans. Tyto situace odpovídají scénářům z reálného života, kterým čelí společnosti, které budují a rozšiřují svou virtuální infrastrukturu.


Praktická cvičení v labech, která jsou založená na reálných scénářích a nemají podrobný návod krok za krokem, Vás naučí (tím se učíte) úkoly analyzovat, prozkoumat a odvodit požadované řešení. K dispozici jsou odkazy a navrhovaná dokumentace.

Přibližně 90% kurzu je zaměřeno na aplikace a vyúka je především praktická v labech. Kurz plně odpovídá cílům zkoušky VMware Certified Advanced Professional - Data Center Virtualization Deploy.
 

Cíle

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
•  Enable cluster features and configure vSphere storage and networking
•  Use host profiles to automate host configurations
•  Use Cluster Quickstart to create a VMware vSAN™ enabled cluster
•  Configure the VMware vCenter Server® identity provider
•  Troubleshoot host connectivity and storage connectivity
•  Perform lifecycle operations on vSphere components
•  Implement security hardening guidelines to vSphere and virtual machines

Určeno pro

•  System administrators
•  System engineer

Vstupní znalosti

This course requires the following prerequisites:
•  Completion of VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] course
•  VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV) certification
•  System administration experience on Microsoft Windows or Linux operating systems

Program

1  Course Introduction
•  Introductions and course logistics
•  Course objectives
•  Introduction to fictitious company: VMBeans

2  Creating and Configuring Management Clusters
•  Enable cluster features that help to improve resource allocation and availability of virtual machines
•  Use standard virtual switches to create networking in a cluster
•  Recognize when to use VMware vSphere® vMotion®
•  Recognize requirements for using iSCSI
•  Identify the purpose of iSCSI multipathing
•  Select the appropriate vSphere storage types to meet requirements
•  Recognize when to configure ESXi NTP support
•  Recognize ESXi user account best practices
•  Configure ESXi host settings
•  Use host profiles appropriately

3  Creating and Configuring Productions Clusters
•  Use Cluster Quickstart to create a vSAN enabled cluster
•  Configure advanced vSphere HA settings
•  Recognize the benefits of Active Directory Federation Services (ADFS)
•  Configure the vCenter Server identity provider
•  Assign specific permissions and roles to ADFS users
•  Recognize how Enhanced vMotion Compatibility benefits VM mobility
•  Perform a Cross vCenter Server Migration
•  Use content libraries to share virtual machine templates between sites

4  Troubleshooting vSphere and Backing Up Configurations
•  Troubleshoot ESXi connectivity issues
•  Troubleshoot iSCSI storage issues
•  Troubleshoot vSphere cluster resources
•  Troubleshoot VMware PowerCLI™ issues
•  Back up vCenter Server

5  Lifecycle Management
•  Troubleshoot upgrade-blocking issues
•  Increase logging levels on vCenter Server
•  Configure a VMware Tools™ shared repository
•  Upgrade vCenter Server
•  Upgrade ESXi
•  Upgrade VMware Tools
•  Upgrade Virtual Machine Compatibility
•  Work with VM placement rules

6  vSphere Security
•  Manage advanced virtual machine configurations
•  Configure a key management server
•  Encrypt virtual machines using vSphere VM encryption
•  Secure VMs in transit with encrypted vSphere vMotion
•  Identify and implement different ESXi CPU scheduler options
•  Apply security hardening guidelines to ESXi hosts
•  Replace vCenter Server certificates with trusted CA-signed certificates
•  Deploy a new vCenter Server instance
•  Reconfigure the primary network identifier for vCenter Server

Termíny školení

Další termíny školení Arrow v Evropě, včetně virtuálních.