Arrow Electronics, Inc.

VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.6]

Kód: VMW_VROPSICM86

DÉLKA: 5 (den)

CENA: Kč 50 000,00

Popis

Cena školení je 1 880 EUR a bude přepočtena aktuálním kurzem v poslední den kurzu.

Tento pětidenní praktický kurz vám poskytne znalosti a dovednosti pro nasazení clusteru VMware vRealize® Operations™, který splňuje požadavky na monitorování vašeho prostředí. Tento kurz zahrnuje pokročilé možnosti, jako je přizpůsobení výstrah, zobrazení, sestav a ovládacích panelů, a vysvětluje architekturu vRealize Operations. Tento kurz vysvětluje monitorování aplikací, certifikáty, koncepty kapacity a nákladů a optimalizaci pracovní zátěže na reálných případech použití. Tento kurz se zabývá řešením problémů pomocí pracovního prostředí, výstrah a přizpůsobených dashboardů a popisuje, jak udržovat prostředí konzistentní z pohledu konfigurací.
Tento kurz se také zabývá několika rozšiřujícími balíčky pro správu.

Cíle

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
•  List the vRealize Operations use cases
•  Identify features and benefits of vRealize Operations
•  Determine the vRealize Operations cluster that meets your monitoring requirements
•  Deploy and configure a vRealize Operations cluster
•  Use interface features to assess and troubleshoot operational problems
•  Describe vRealize Operations certificates
•  Create policies to meet the operational needs of your environment
•  Recognize effective ways to optimize performance, capacity, and cost in data centers
•  Troubleshoot and manage problems using workbench, alerts, and predefined dashboards
•  Manage configurations
•  Configure application monitoring using VMware vRealize® Operations Cloud Appliance™
•  Create custom symptoms and alert definitions, reports, and views
•  Create various custom dashboards using the dashboard creation canvas
•  Configure widgets and widget interactions for dashboards
•  Create super metrics
•  Set up users and user groups for controlled access to your environment
•  Extend the capabilities of vRealize Operations by adding management packs and configuring solutions
•  Monitor the health of the vRealize Operations cluster by using self-monitoring dashboards

Určeno pro

•  Experienced system administrators and system integrators
•  Consultants responsible for designing, implementing, and customizing vRealize Operations

Vstupní znalosti

Before taking this course, you must complete at least one the following:
•  VMware vSphere: Install, Configure, Manage
•  6 months hands-on vRealize Operations experience

Program

1  Course Introduction
•  Introduction and course logistics
•  Course objectives

2  Introduction to vRealize Operations
•  List the vRealize Operations use cases
•  Access the vRealize Operations User Interface (UI)

3  vRealize Operations Architecture
•  Identify the functions of components in a vRealize Operations node
•  Identify the types of nodes and their role in a vRealize Operations cluster
•  Outline how high availability is achieved in vRealize Operations
•  List the components required to enable Continuous Availability (CA)

4  Deploying vRealize Operations
•  Design and size a vRealize Operations cluster
•  Deploy a vRealize Operations node
•  Install a vRealize Operations instance
•  Describe different vRealize Operations deployment scenarios

5  vRealize Operations Concepts
•  Identify product UI components
•  Create and use tags to group objects
•  Use a custom group to group objects

6  vRealize Operations Policies and Certificate Management
•  Describe vRealize Operations certificates
•  Create policies for various types of workloads
•  Explain how policy inheritance works

7  Capacity Optimization
•  Define capacity planning terms
•  Explain capacity planning models
•  Assess the overall capacity of a data center and identify optimization recommendations

8  What-If Scenarios and Costing in vRealize Operations
•  Run what-if scenarios for adding workloads to a data center
•  Discuss the types of cost drivers in vRealize Operations
•  Assess the cost of your data center inventory

9  Performance Optimization
•  Introduction to performance optimization
•  Define the business and operational intentions for a data center
•  Automate the process of optimizing and balancing workloads in data centers
•  Report the results of optimization potential

10  Troubleshooting and Managing Configurations
•  Describe the troubleshooting workbench
•  Recognize how to troubleshoot problems by monitoring alerts
•  Use step-by-step workflows to troubleshoot different vSphere objects
•  Assess your environment’s compliance to standards
•  View the configurations of vSphere objects in your environment

11  Operating System and Application Monitoring
•  Describe native service discovery and application monitoring features
•  Configure application monitoring
•  Monitor operating systems and applications by using VMware vRealize® Operations Cloud Appliance™

12  Custom Alerts
•  Create symptom definitions
•  Create recommendations, actions, and notifications
•  Create alert definitions that monitor resource demand in hosts and VMs
•  Build and use custom views in your environment

13  Custom Views and Reports
•  Build and use custom views in your environment
•  Create custom reports for presenting data about your environment

14  Custom Dashboards
•  Create dashboards that use predefined and custom widgets
•  Configure widgets to interact with other widgets and other dashboards
•  Configure the Scoreboard widget to use a metric configuration file
•  Manage dashboards by grouping dashboards and sharing dashboards with users

15  Super Metrics
•  Recognize different types of super metrics
•  Create super metrics and associate them with objects
•  Enable super metrics in policies

16  User Access Control
•  Recognize how users are authorized to access objects
•  Determine privilege priorities when a user has multiple privileges
•  Import users and user groups from an LDAP source

17  Extending and managing a vRealize Operations Deployment
•  Identify available management packs in the VMware Marketplace™
•  Monitor the health of a vRealize Operations cluster
•  Generate a support bundle
•  View vRealize Operations logs and audit reports
•  Perform vRealize Operations cluster management tasks

Termíny školení