Arrow Electronics, Inc.

OSINT investigation

Kód: OTH_GOC60

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 31 000,00

Popis

V dnešní době jsou nesmírné možnosti získávání kvalitních informací z veřejných zdrojů. Umění získávání těchto informací, následná analýza a vyhodnocení může lidem a firmám přinášet znalosti a poznání pro efektivní rozhodování a vyšší bezpečnost. Kurz OSINT investigation si klade za cíl naučit lidi získávat legálním způsobem skryté informace a digitální stopy, se kterými mohou nakládat dle vlastních zájmů. Toto umění může lidem a firmám významně změnit jejich rozhodování a počínání. OSINT vyšetřování je umění, které v sobě nese spoustu schopností, znalostí, zkušeností a mnoho dalších procesů, které mohou v komplexu zajistit úspěch.

Toto školení pořádá školicí středisko Gopas, a.s.

Cíle

Pochopení potenciálu vyšetřování z veřejně dostupných zdrojů
Efektivní vyhledávání informací
Legální techniky a triky získávání skrytých digitálních stop
Ověřování skutečností
Legálně a samostatně odkrývat pravdu
Spoléhat se na vlastní získávání důvěryhodných informací
Vyšetřování nekalých činností
Zvýšení osobního soukromí a vlastní bezpečnosti v informačním světě.
Zajištění bezpečnosti podnikání z důvodů rostoucí kyberkriminality
Nový mindset v digitálním světě
Získaní jistoty v rozhodování

Určeno pro

Kurz je určen pro každého, kdo má zvědavou mysl a chce mít schopnosti samostatně a legálně odhalovat pravdu. Toto umění je aplikovatelné v jakékoliv oblasti života. Absolventi kurzu budou mít nové možnosti a znalosti, které budou moci ihned využívat v osobním i pracovním životě.

Vstupní znalosti

Jedná se o vstupní kurz do oblasti OSINT vyšetřování. Pro účast jsou doporučené základní znalosti z oblasti Virtual Box, IP adresa, DNS, SSID, SSL, doména, URL a VPN na úrovni kurzu GOC2.

Program

Úvod

Pochopení Open Source Intelligence (OSINT)
Potenciál a disciplíny OSINTu
Mindset OSINT vyšetřovatele a další speciální schopnosti


Vlastní bezpečnost při vyšetřování

Právní znalosti pro legální OSINT vyšetřování
Procesní bezpečnost vyšetřování (OPSEC)
Sock puppets


Vyšetřovatelské prostředí

Vlastní virtuální zařízení pro vyšetřování
Vlastní Android emulátor pro vyšetřování


Hlavní OSINT oblasti vyšetřování

Search engine
Google hacking
Vyšetřování metadat
Vyšetřování obrázků a fotografií
Vyšetřování videí
Vyšetřování emailů
Vyšetřování uživatelských jmén
Vyšetřování lidí
Vyšetřování zdrojových kódů
Vyšetřování webů a domén
Vyšetřování telefonních čísel
Vyšetřování dokumentů
Vyšetřování IP adres


Další oblasti OSINT vyšetřování

Social Media Intelligence (SOCMIT) - Facebook, Twitter, Instagram, Reddit a další sociální
sítě
Human Intelligence (HUMINT) - social engeneering, potenciál, techniky a legislativa
Geospatial Intelligence (GEOINT)
Český OSINT
Základy a principy vyšetřování na darkwebu


Bezpečnost v informačním světě

Praktické tipy pro vlastní bezpečnost


Praktická část

Případové studie (ukázky praktického vyšetřování)
Ukázka základních metodologických nástrojů v procesu vyšetřování
Účastníci si vyzkouší vlastní vyšetřování a ověření získaných znalostí

Termíny školení