Arrow Electronics, Inc.

Architecting on AWS

Kód: AMA_AWS-AA

DÉLKA: 24 Hours (3 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 40 000,00

Popis

Cena školení je 1650 EUR  bez DPH - tato cena bude při fakturaci přepočtena aktuálním kurzem.

Na tomto školení budete ďalej rozvíjať koncepty predstavené na školení "Architecting on AWS". Naučíte sa ako na AWS platforme vytvárať komplexné riešenia, ktoré zahŕňajú dátové služby, riadenie správy a zabezpečenie. Dozviete sa tiež o špecializovaných AWS službách, vrátane AWS Direct Connect a AWS Storage Gateway, ktoré podporujú hybridnú architektúru, a dozviete sa o osvedčených postupoch pre vytváranie škálovateľných elastických zabezpečených a vysoko dostupných aplikácií v AWS cloude.

Cíle

Na tomto školení sa naučíte, ako:

- Aplikovať AWS Well-Architected Framework
- Spravovať vo vašej organizácii viac AWS účtov
- Pripojiť lokálne dátové centrum k AWS cloudu
- Diskutovať o nákladových dôsledkoch prepojenia VPC vo viacerých regiónoch
- Presunúť veľké dáta z miestneho dátového centra do AWS
- Navrhovať dátové úložiská pre Big data v AWS
- Pochopiť rôzne architektonické návrhy pre škálovanie veľkých webových serverov
- Chrániť svoju infraštruktúru pred DDoS útokmi
- Zabezpečiť šifrovaním svoje dáta v AWS
- Navrhnúť ochranu dát pri ich uložení a pri ich prenose
- Zvýšiť výkonnosť vašich riešení
- Vybrať najvhodnejší mechanizmus nasadenia aplikácie do AWS

Určeno pro

- špecialistov so skúsenosťami s návrhom škálovateľných aplikácií nad platformou AWS
- absolventov školenia Architecting on AWS.

Termíny školení