Arrow Electronics, Inc.

AWS Technical Essentials

Kód: AMA_AWS-TE

DÉLKA: 8 Hours (1 den)

CENA: Kč bez DPH 13 000,00

Popis

Cena školení je 550 EUR bez DPH - tato cena bude při fakturaci přepočtena aktuálním kurzem.

V tomto zoznamovacom školení získate informácie o základných AWS produktoch, službách, najbežnejších riešeniach a naučíte sa rozpoznávať a používať základné AWS služby. Vďaka tomu budete schopní uskutočniť správne rozhodnutia pri výbere IT riešení k splneniu Vašich obchodných cieľov.

Cíle

Počas tohto školenia sa naučíte:

- Terminológiu a základné koncepty týkajúce sa platformy AWS
- Ako sa zorientovať v AWS Management Console
- Kľúčové koncepty bezpečnosti v AWS s využitím AWS Identity and Access Management (IAM)

Aké sú kľúčové služby AWS, vrátane:
 - Základných služieb: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), a Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
 - Databázových služieb: Amazon DynamoDB a Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
 - Managementových služieb: AWS Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB), a AWS Trusted Advisor

Určeno pro

 - Osoby zodpovedné za predstavovanie technických výhod služieb nad AWS jej zákazníkom
 - Jednotlivcov zaujímajúcich sa o to, ako začať s AWS
 - SysOps administrátorov
 - Solution architektov
 - Vývojárov

 

Termíny školení