Arrow Electronics, Inc.

Service Management

Osvědčené postupy v oblasti správy IT služeb umožňují reagovat na rychlé změny v organizacích. Tyto postupy založené na optimalizaci procesů odrážejí nové způsoby práce prostřednictvím správy služeb, a to díky integraci široké škály nových pracovních metod (Agile / SCRUM).

Prozkoumejte nabídku školení Service Management, které vám přináší Arrow, a využijte naplno znalosti a dovednosti ze školení.

Server Management banner