Arrow Electronics, Inc.
Klíčové slovo pro vyhledávání by mělo mít 2 a více znaků.

Arrow DevOps Institute

Vendor banner image

Prokažte své znalosti získáním #devopscertified

DEVelopment a OPerations

DevOps Institute logo 2021

Vzdělávací služby společnosti Arrow poskytují integrované školení DevOps pro každého.

DevOps je přístup k štíhlému a agilnímu poskytování softwaru, který podporuje užší spolupráci mezi obchodními liniemi, vývojem a provozem IT. Historicky byly vývoj a provoz, dokonce i testování, oddělené operace.

DevOps je spojuje, aby se zlepšily a zkrátily čas potřebný k řešení zpětné vazby od zákazníků.

 

 

Díky kontinuálnímu dodání, nasazování a monitorování aplikací mohou podniky:

 • Rychleji reagovat na trh a vytvářet poutavé uživatelské zkušenosti.
 • Průběžně nasazovat software do vývojového, testovacího a produkčního prostředí.
 • Úspěšně škálovat DevOps, aniž by to narušilo chod podniku.
 • Zajistit konzistenci prostředí od testování až po produkci a napříč veřejným a soukromým cloudem.
 • Vybudovat kulturu startupu, která spojuje obchod, vývoj a provoz.
 • Usnadněte zlepšení kvality a stability aplikací díky častému vydávání nových verzí.
 • Pomáhat snižovat náklady díky vyšší efektivitě a omezení výpadků.
 • Díky vzdělávacím službám společnosti Arrow získejte certifikát DevOps Institute v jedné nebo více z těchto oblíbených oblastí, abyste se lépe prosadili u zaměstnavatelů, kolegů a projektů.
 • Certifikační zkoušky pokrývají nejnovější principy a postupy, rámce, koncepty a termíny a jsou vyvíjeny ve spolupráci s lídry v oboru a odborníky na danou problematiku v oblasti DevOps.
 • Organizace dnes více než kdy jindy potřebují odborníky na DevOps s ověřenými dovednostmi a znalostmi, kteří podpoří jejich digitální transformaci.

DevOps školení:

 • DevOps Foundation®
 • Continuous Testing Foundation (CTF)℠
 • DevOps Leader (DOL)®
 • Continuous Delivery Ecosystem Foundation (CDEF)℠
 • DevSecOps Foundation (DSOF)℠
 • Certified Agile Process Owner (CAPO)®
 • Certified Agile Service Manager (CASM)®
 • Site Reliability Engineering (SRE) Foundation

Arrow DevOps Institute Certifications scheme

Způsob výuky
Období
Filters
Filters
Položky
Položky

Přihlaste se k novinkám Arrow Education Services