Arrow Electronics, Inc.
04 bře 2022

Security: SSL/TLS • VPN • Kryptografie

 data-udi=

SSL/TLS • VPN • Kryptografie


Školení pořádáme ve spolupráci s předním expertem a kryptologem Janem Dušátkem

Mezitím prošly obsahy těchto kurzů aktualizací!

Základy kryptografie

Jemný úvod do SSL/TLS

Problematika VPN sítí

Základy kryptografie

Ve světě komunikací a honbě za bezpečím je potřeba mít k dispozici odborníky. Osoby znalé vzájemných vztahů a souvislostí. Jednou stranou mince je vhodná volba komunikačních protokolů či architektury, ale uvedená snaha může vyjít snadno naprázdno. Nevhodnou volbou metod se oslabí zabezpečení, umožní čtení či modifikace přenášených dat, nebo se jen sníží rychlost a promarní investice do infrastruktury. Je potřeba si uvědomit, že vaše data, případně data vašich zákazníků se přenáší veřejným prostorem a jedinou ochranou je vhodně zvolená kryptografie.
Zároveň je snahou uvedeného školení vhodně připravit techniky i na požadavky, kladené na ně zákonem o kybernetické bezpečnosti.

 

více informací a online registrace zde

 


Jemný úvod do SSL/TLS


Pro zajištění důvěrnosti a autenticity přenášených informací se v prostředí internetu nejčastěji používá termín SSL/TLS.
Jedná se o vrstvu zajišťující kryptografickou ochranu (tedy šifrování a detekci změny dat). Vzhledem k legislativě a obecnému vývoji kladoucímu důraz na soukromí se toto školení věnuje vysvětlení vztahů tak, aby bylo možné chránit informace společnosti a zákazníků. Zároveň nastiňuje vztahy k evropským nařízením (GDPR, eIDAS), zákonům (kybernetický zákon) a používaným oborovým normám.

 

více informací a online registrace zde

 


Problematika VPN sítí


Pro zajištění bezpečného spojení mezi pobočkami nebo pro vzdálený přístup uživatelů se používají VPN sítě (Virtual Private Network). Kryptografie zde použitá zajišťuje ochranu přenosu před neoprávněným přístupem a modifikací přenášených dat další stranou. Cílem je poskytout kompletní penzum platformově nezávislých informací tak, aby bylo možné splnit následující podmínky. Chránit citlivá data, vhodně volit technologie dle požadavků, porovnat výhody a nevýhody jednotlivých řešení a zajistit soulad se zákonnými a oborovými normami.

 

více informací a online registrace zde

 

Prozkoumejte nabídku školení Network & Security

Správná kombinace sítě a zabezpečení je pro vaše podnikání zásadní! Komplexní nabídku vzdělávání pro NetSec poskytujeme díky široké nabídce školení NetSec dodavatelů

 

Přehled školení zde

Prozkoumejte nabídku školení security, programovací jazyky...

Pro bezpečnost Vašich dat a IT infrastruktury máme pro Vás školení z oblasti security díky spolupráci s našimi partnery.

 

Přehled školení zde