Arrow Electronics, Inc.

Kubernetes Fundamentals and Cluster Operations

Kód: VMW_KFCO

DÉLKA: 32 Hours (4 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 40 000,00

Popis

Cena kurzu je 1 510 EUR a bude přepočtena aktuálním kurzem poslední den školení.

Tento čtyřdenní kurz je prvním krokem při poznávání Containers a Kubernetes Fundamentals a Cluster Operations. Prostřednictvím série přednášek a cvičení v labech jsou představeny základní koncepty kontejnerů a Kubernetes a uvedeny do praxe kontejnerizací a nasazením dvouvrstvé aplikace do Kubernetes.

Cíle

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:
•  Build, test, and publish Docker container images
•  Become familiar with YAML files that define Kubernetes objects
•  Understand Kubernetes core user-facing concepts, including pods, services, and deployments
•  Use kubectl, the Kubernetes CLI, and become familiar with its commands and options
•  Understand the architecture of Kubernetes (Control plane and its components, worker nodes, and kubelet)
•  Learn how to troubleshoot issues with deployments on Kubernetes
•  Apply resource requests, limits, and probes to deployments
•  Manage dynamic application configuration using ConfigMaps and Secrets
•  Deploy other workloads, including DaemonSets, Jobs, and CronJobs
•  Learn about user-facing security using SecurityContext, RBAC, and NetworkPolicies

Určeno pro

Anyone who is preparing to build and run Kubernetes clusters

Vstupní znalosti

•  Linux concepts and command line proficiency
•  General networking proficiency

Program

1  Course Introduction
•  Introductions and objectives

2  Containers
•  What and Why containers
•  Building images
•  Running containers
•  Registry and image management

3  Kubernetes Overview
•  Kubernetes project
•  Plugin interfaces
•  Building Kubernetes
•  Kubectl CLI

4  Beyond Kubernetes Basics
•  Kubernetes objects
•  YAML
•  Pods, replicas, and deployments
•  Services
•  Deployment management
•  Rolling updates
•  Controlling deployments
•  Pod and container configurations

5  Kubernetes Networking
•  Networking within a pod
•  Pod-to-Pod Networking
•  Services to Pods
•  ClusterIP, NodePort, and LoadBalancer
•  Ingress controllers
•  Service Discovery via DNS

6  Stateful Applications in Kubernetes
•  Stateless versus Stateful
•  Volumes
•  Persistent volumes claims
•  StorageClasses
•  StatefulSets

7  Additional Kubernetes Considerations
•  Dynamic configuration
•  ConfigMaps
•  Secrets
•  Jobs, CronJobs

8  Security
•  Network policy
•  Applying a NetworkPolicy
•  SecurityContext
•  runAsUser/Group
•  Service accounts
•  Role-based access control

9  Logging and Monitoring
•  Logging for various objects
•  Sidecar logging
•  Node logging
•  Audit logging
•  Monitoring architecture
•  Monitoring solutions
•  Octant
•  VMware vRealize® Operations Manager™

10  Cluster Operations
•  Onboarding new applications
•  Backups
•  Upgrading
•  Drain and cordon commands
•  Impact of an upgrade to running applications
•  Troubleshooting commands
•  VMware Tanzu™ portfolio overview

Termíny školení
Datum
Místo konání
Časové pásmo
Jazyk
Typ
Garance termínu
CENA

02 dub 2024

Virtual Classroom

CEDT

English

Instructor Led Online

Kč bez DPH 40 000,00

Další termíny školení Arrow v Evropě, včetně virtuálních.