Arrow Electronics, Inc.

DevOps

Akcelerace digitalizace vyžaduje nové metody návrhu a správy aplikací. Agilita, která je nyní integrovaná do různých vrstev IT, vyžaduje, aby všechny týmy dodržovaly některé z těchto metod.

Úspěšné softwarové organizace využívají agilní a DevOps iniciativy k vytvoření kultury nepřetržitého poskytování služeb napříč celou organizací (napříč týmy, odděleními, dodavateli atd.), které přímo podporují dosahování obchodních výsledků a umožňují, aby produkty putovaly k zákazníkům s řádově vyšší rychlostí, kvalitou a bezpečností.

Protože jsou kontejnery a Kubernetes stále častěji nasazovány v provozu, musí týmy DevOps jít nad rámec image skenování. Případy použití jako runtime bezpečnost, vizibilita a segmentace sítě, odezva na incidenty a zajištění souladu s nařízeními se stávají prioritou současně s tím, jak dozrává rámec zabezpečení Kubernetes. Implementace zabezpečení sítě Zero Trust je nutností, ale kde začít?

Prozkoumejte nabídku školení DevOps, které vám přináší Arrow, a využijte naplno znalosti a dovednosti ze školení.

DevOps banner
Způsob výuky
Producent
Místo konání
Garance termínu
Období
Filters
Filters
Položky
Položky